• Ni podkategorij
 • Aktualno

Dr. Jožef Horvat - 3. 10. 2018 izvoljen za predsednika šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja 2018-2022

 

Dr. Jožef Horvat iz Društva varnostnih inženirjev Ljubljana je bil 3. 10. 2018 na 2. seji šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja soglasno izvoljen za njenega predsednika v obdobju 2018-2022.

 

 

Dr. Jožef Horvat, novi predsednik uprave fundacije

 

 

Šesta uprava je na seji določila dobitnike nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2018 za izjemno delo v stroki varnosti in zdravja pri delu. Podelitev bo 15. 11. 2018 ob 15.00 v Ajdovščini na tradicionalnem skupnem posvetu Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in Zbornice varnosti in zdravja pri delu.

 

 

Šesta uprava na svoji drugi seji

Razpisi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2018

 

Šesta uprava Fundacije Avgusta Kuharja v mandatu 2018-2022 je 24. maja 2018 pripravila razpise za podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2018:

 

 1. Razpis za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2018 za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu,
 2. Razpis za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2018 za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu,
 3. Razpis za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2018 za najboljšo diplomsko nalogo,
 4. Razpis za podelitev priznanj Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih varnostnih inženirjev za leto 2018.

Razpise najdete na meniju RAZPISI.


Slika s konstitutivne seje šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja 24. maja 2018: od leve proti desni stojijo Franc Mlinar (DVI Velenje), Božidar Jurko (DVI Celje), Jožef Krečič (DVI Koper), Miro Škufca (MDVI Novo mesto), Iztok Trafela (DSDVZD Ptuj).

Imenovana uprava Fundacije Avgusta Kuharja za obdobje 2018-2022

 

Skupščina Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) je 17. 11. 2017 pooblastila izvršni odbor ZDVIS, da imenuje šesto upravo Fundacije Avgusta Kuharja. Izvršni odbor je na korespondenčni seji 20. 2. 2018 imenovala šesto upravo v mandatu 2018-2022 v naslednji sestavi:

 

Društvo:

Predstavnik:

MDVI Novo mesto                      

Miro Škufca

DVI Ljubljana                                

Jožef Horvat

DSDVZD Ptuj                                  

Iztok Trafela

DVI Gorenjske                              

Janez Fabijan

DVIT Maribor                              

Vilko Švab

DVI Velenje                                   

Franc Mlinar

DVI Celje                                       

Božidar Jurko

DVI Severno Primorske regije    

Stanko Ožbot

DVI Koper

Jožef Krečič

Skupščina ZDVIS 17. 11. 2017 sprejela prenovljeni statut in pravilnik Fundacije Avgusta Kuharja in določila postopek za imenovanje šeste uprave za mandat 2018-2022

 

Skupščina Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) je 17. 11. 2017 v Hotelu Golf na Bledu sprejela prenovljeni Statut Fundacije Avgusta Kuharja in prenovljeni Pravilnik o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja.

 

Skupščina je hkrati pooblastila izvršni odbor ZDVIS, da imenuje v šesto upravo Fundacije Avgusta Kuharja za mandat 2018-2022 predstavnike vseh aktivnih društev varnostnih inženirjev.

 

 

Poročilo o podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2017


Priznanja in nagrade Avgusta Kuharja za leto 2017 so bile izročene v četrtek, 16. novembra 2017 ob 14.00 v konferenčni dvorani Jupiter v Hotelu Golf, Cankarjeva cesta 4, Bled. Podelitev je bila na prvi dan tradicionalnega dvodnevnega simpozija VARNO IN ZDRAVO DELO, ki sta ga organizirala Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije in Zbornica varnosti in zdravja pri delu.

 

Nagrade in priznanja so izročali Nikolaj Petrišič, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Miro Škufca, predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja, Stanko Ožbot, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in Janez Fabijan, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu.

 

 

Skupinska fotografija dobitnikov nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2017


Kulturni program je zagotovil Dekliški tercet Klara Koder, Petra Štibelj in Maša Demšar ob spremljavi Leona Ravnikarja, ki je zapel stare slovenske ljudske pesmi v priredbi prof. Denisa Kokalja iz škofjeloškega društva Camerata Carniola. Moderirala je Monika Tavčar iz Radia Sora.


Kandidate za nagrade in priznanja so na podlagi razpisa Fundacije Avgusta Kuharja predlagala društva varnostnih inženirjev. Kandidatko za nagrado za najboljše diplomsko delo je predlagal profesorski zbor Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Poročila o delu kandidatov za nagradi za življenjsko delo je pripravila strokovna komisija fundacije v sestavi prof. dr. Primož Gspan in dr. Jože Šrekl. Na podlagi kandidatur in poročil strokovne komisije pa je dobitnike izbrala uprava fundacije.


Fundacijo je v letu 2017 z denarno ali nedenarno donacijo podprlo 17 donatorjev. V skladu s 3. členom Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/2007) smo prejeli tudi donacije posameznikov, ki so nam odstopili del dohodnine za leto 2016.

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 12. 10. 2017 sklenila, da v letu 2017 prejmejo nagrade in priznanja Avgusta Kuharja:

 

 

I. Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo prejme:

 

          Milan Volavšek, diplomirani varnostni inženir.

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje.

 

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 400 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno številko 14.

 

 

II. Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo prejme:

 

          Mag. Boris Ružič, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike.

 

Predlagatelj: Društvo  strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj.

 

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 400 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno številko 15.

 

 

III. Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo prejme


         Maša Legan za diplomsko delo z naslovom »Vpliv razvoja računalniških zaslonov na pojav sindroma računalniškega vida«.

 

Predlagatelj: Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

 

Nagrajenka prejme plaketo in denarno nagrado v znesku 150 evrov ter se vpiše v evidenco nagrajencev za najboljše diplomsko delo pod zaporedno številko 18.

 

 

IV. Priznanje za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu  v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev prejmejo:

 

 1. Željko Vrečar; Društvo varnostnih inženirjev Celje
 2. Jernej Jenko, Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
 3. Adis Medić, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
 4. Vladimir Jenko, Društvo varnostnih inženirjev Koper
 5. Blaž Repše, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

      6. Stanislav Golc,  Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

 1. Elizabeta Korošec, Društvo varnostnih inženirjev Velenje

 

 

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod zaporednimi številkami od 160 do 166.

 

 

Mag. Miro Škufca,

predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja

 

Slavnostna brošura 2017

 

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2017. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.