• Ni podkategorij
 • Aktualno

Podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2016

 

Nagrajenci in prejemniki priznanj 2016

Slika: Skupinska fotografija dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2016, 10. 11. 2016, Bled

 

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 12. 10. 2016 sklenila, da v letu 2016 prejmejo nagrade in priznanja Avgusta Kuharja:

 

I. Nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek prejme

 

dr. Miran Pavlič za raziskavo »Vpliv dejavnikov managementa varnosti pri delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost«.

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana.

 

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 400 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za izjemni dosežek pod zaporedno številko 21.

 

II. Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo prejme

 

Stanislav Buh upokojeni univerzitetni diplomirani inženir strojništva.

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana.

 

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 400 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno številko 13.

 

III. Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo prejme

 

Tadej Lesjak, za diplomsko delo z naslovom »Ognjemeti in njihov vpliv na prisotnost trdnih delcev v zraku«.

 

Predlagatelj: Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

 

Nagrajenec prejme plaketo in denarno nagrado v znesku 150 evrov ter se vpiše v evidenco nagrajencev za najboljše diplomsko delo pod zaporedno številko 17.

 

IV. Priznanja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev:

 

 1. Anton Ojsteršek, Društvo varnostnih inženirjev Celje,
 2. Igor Ivanovski, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske,
 3. Ado Barbiš, Društvo varnostnih inženirjev Koper,
 4. Boris Lesjak, Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor,
 5. Ingrid Kalin, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto,
 6. Peter Jančič, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj,
 7. Blaž Črnivec, Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana.

 

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod zaporednimi številkami od 153 do 159.

Podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2016

Podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu za leto 2016 bo v četrtek, 10. novembra 2016 ob 19.00 v kongresni dvorani v 1. etaži Hotela Jelovica, Cesta Svobode 8, Bled. Podelitev bo ob zaključku prvega dne dvodnevne mednarodne konference za regijsko sodelovanje BALcanOSH na temo »Poklicni rak in poklicne bolezni«.

 

Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja imajo v slovenski stroki varnosti in zdravja pri delu visok ugled. Fundacija Avgusta Kuharja jih bo letos podelila dvajsetič (v priponki je sklep o podelitvi). V letu 2016 praznujemo torej dvajsetletnico delovanja naše fundacije. Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) je namreč 16. 7. 1996 v času predsedovanja varnostnega inženirja Ivana Cvetka Lukmana iz Nove Gorice sprejela in podpisala Ustanovitveni akt Fundacije za področje varnosti in zdravja pri delu. Notarski zapis je pripravila notarka Dušica Berden iz Ljubljane (opr. št. SV-355/96). Ustanovitveno premoženje leta 1996 je bilo 200.000,00 tolarjev oziroma v današnji valuti 834,58 €. V ustanovitvenem aktu je ZDVIS opredelila, da je namen Fundacije splošno koristen in trajen ter da je namen fundacije, da s podeljevanjem nagrad in priznanj za izjemne strokovne dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu krepi zavest o potrebnosti sistematičnega strokovnega varovanja pri delu in življenjskega ter delovnega okolja. Soglasje k ustanovitvi takratnega ministra za delo, družino in socialne zadeve Antona Ropa je bilo 11. 10. 1996 objavljeno v Uradnem listu RS št. 56/1996. V letih 1997–2016 bomo skupaj z letošnjimi podelili 21 nagrad za izjemni dosežek, 13 nagrad za življenjsko delo, 17 nagrad za najboljše diplomsko delo, 159 priznanj za izjemno strokovno delo v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev in 6 posebnih priznanj Avgusta Kuharja.

Društvom in sekcijam varnostnih inženirjev - razpisi 2016

Spoštovani!

 

 

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja je pripravila razpise za podelitve nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2016. Podelitev bo na mednarodni konferenci BALcanOSH, ki jo bodo 10. in 11. 11. 2016 na Bledu organizirali:

 • Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana - DVILJ
 • Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije - ZDVIS
 • Zbornica varnosti in zdravja pri delu Slovenije - ZbVZD
 • Klinični inštitut medicine dela, prometa in športa - (KlMDPŠ).

 

V letu 2016 so razpisane nagrade in priznanja, za katere kandidate predlagate društva:

 

Višina denarnih nagrad bo določena v sorazmerju z višino donacij, ki jih bo fundacija prejela v letu 2016. Cilj podelitve je promocija stroke varnosti in zdravja pri delu in njenih izjemnih dosežkov. V letu 2016 bomo nagrade in priznanja Avgusta Kuharja podelili že dvajsetič zapored!

 

Veljavne bodo zgolj kandidature, ki nam jih boste najkasneje do 30. 6. 2016 poslali v elektronski obliki na naslov .

 

Kandidature v papirni obliki po redni pošti bomo zavrnili.

 

Veselimo se sodelovanja z vami!

 

 

Mag. Miro Škufca,

predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja

Pedagoškemu zboru Oddelka za tehniško varnost FKKT

Spoštovani!

 

 

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja je pripravila razpis za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2016 za najboljšo diplomsko nalogo rednega študenta Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2015/2016.

 

Besedilo razpisa najdete na straneh razpisa. Predlagatelj kandidata je Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost. Rok za predlog kandidata je 10. 9. 2016.

 

Višina nagrade bo določena sorazmerno vsoti donacij, ki jih bo fundacija za ta namen prejela v letu 2016.

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav!

 

 

Mag. Miro Škufca,

predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja

Podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2015

 

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 2. 10. 2015 sklenila, da v letu 2015 prejmejo nagrade in priznanja Avgusta Kuharja:

 

I. Nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek prejme

 

Jože Prezl za sistem varnosti in zdravja pri delu v Domelu Holdingu, d. d., Železniki.

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske.

 

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 400 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za izjemni dosežek pod zaporedno številko 20.

 

II. Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo prejme

 

mag. Nikola Vlahović univerzitetni diplomirani inženir strojništva.

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje.

 

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 400 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno številko 12.

 

III. Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo prejme

 

diplomirana inženirka tehniške varnosti (UN) Katja Strnad, za diplomsko delo z naslovom Vpliv odpadne električne in elektronske opreme na okolje in zdravje ljudi.

 

Predlagatelj: Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

 

Nagrajenka prejme plaketo in denarno nagrado v znesku 150 evrov ter se vpiše v evidenco nagrajencev za najboljše diplomsko delo pod zaporedno številko 16.

 

IV. Priznanja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev:

 

 1. Martina Bončina, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske,
 2. Bojan Bucaj, Društvo varnostnih inženirjev Koper,
 3. Andrej Jerše, Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana,
 4. Boštjan Brilej, Društvo varnostnih inženirjev Velenje,
 5. Marjan Krašna, Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije,
 6. Janez Nunčič, Društvo varnostnih inženirjev Celje,
 7. Simo Vrlinič, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto,
 8. Ivan Drevenšek, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj.

 

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod zaporednimi številkami od 145 do 152.

Podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2015

Podelitev nagrad in priznanj bo v četrtek, 22. oktobra 2015 od 16:50 do 18:00 v konferenčni dvorani Pinta, Hotel Perla, Kidričeva 7, Nova Gorica.

 

Podelitev bo ob zaključku prvega dne dvodnevnega simpozija »Varno in zdravo delo«, ki ga 22. in 23. oktobra 2015 v Hotelu Perla v Novi Gorici organizira Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Katedro za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Zbornico VZD in izvajalci strokovnih nalog VZD.

Zahvala DIVLJ za dolgoletno sodelovanje

Na slavnostni akademiji ob 60-letnici Društva varnostnih inženirjev Ljubljana, ki je bila 5. okt. 2015 v veliki dvorani ljubljanske mestne hiše na Mestnem trgu 1 v Ljubljani, je Fundacija Avgusta Kuharja od društva prejela zahvalo za dolgoletno sodelovanje.

 

 

Zahvala društva varnostnih inženirjev Ljubljana

Društvom varnostnih inženirjev - podaljšanje roka za oddajo kandidatur

Spoštovani!

 

Kot smo vam sporočili 4. 6. 2015 je 30. 6. 2015 rok za oddajo kandidatur za nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2015. Svoje predloge naj nam bi poslali na e-naslov Fundacije Avgusta Kuharja.

 

Ker je v vmesnem času prišlo do težav z delovanje e-naslova Fundacije Avgusta Kuharja ( ) podaljšujemo rok za oddajo kandidatur do ponedeljka, 6. 7. 2015.

 

Vse, ki ste svoje kandidature že poslali na e-naslov fundacije, prosimo, da za vsak slučaj kandidature pošljete ponovno. Zahtevajte tudi potrditev prejetja kandidature!

 

Težave z delovanjem e-naslova smo odpravili. Hvala za razumevanje!

Podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2014

 

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 22. 9. 2014 sklenila, da v letu 2014 prejmejo nagradi in priznanja Avgusta Kuharja:

 

I. Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo prejme

 

dr. Jožef Horvat za razvoj osebne varovalne opreme in metodo za ocenjevanje primernosti in ustreznosti osebne varovalne opreme proti škodljivemu hrupu.

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana.

 

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 500 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno številko 11.

 

II. Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo prejme

 

diplomirani varnostni inženir Tomaž Vošner za diplomsko delo z naslovom Promocija zdravja na delovnem mestu.

 

Predlagatelj: Oddelek za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

 

Nagrajenec prejme plaketo in denarno nagrado v znesku 200 evrov ter se vpiše v evidenco nagrajencev za najboljše diplomsko delo pod zaporedno številko 15.

 

III. Priznanja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev:

 

 1. Danilo Onič, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
 2. Božidar Jurko, Društvo varnostnih inženirjev Celje
 3. Gregor Gartner, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
 4. Boris Lazar, Društvo varnostnih inženirjev Koper
 5. Milan Žegarac, Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
 6. Leon Vedenik, Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
 7. Denis Štemberger, Društvo varnostnih inženirjev Velenje

 

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod zaporednimi številkami od 138 do 144.

Vabilo k donatorstvu

Spoštovani!


FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA vas vabi, da z donacijo podprete podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu za leto 2014. Namen fundacije je krepiti zavest o varovanju zdravja pri delu in podeljevati nagrade in priznanja posameznikom za izjemne strokovne dosežke na tem področju. Sredstva za delo fundacije se zagotavljajo izključno z donacijami pravnih in fizičnih oseb ter odstopljeno dohodnino posameznikov v skladu z Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/2007).


Podelitev nagrad in priznanj bo oktobra/novembra 2014 na posvetu o varnosti in zdravju pri delu, ki ga organizira Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije, naša ustanoviteljica. Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu bomo letos podelili že osemnajstič!

 

FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA bo letos podelila:

 • denarno nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu za leto 2014,
 • denarno nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu za leto 2014,
 • denarno nagrado Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo diplomiranega varnostnega inženirja za leto 2014,
 • nedenarna priznanja Avgusta Kuharja za leto 2014 za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev.

 

Vabimo vas, da ste v letu 2014 naš donator in tako podprete promocijo dosežkov stroke varnosti in zdravja pri delu! FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA v skladu s svojim ustanovitvenim aktom pozornost javnosti usmerja tudi na svoje donatorje. Vsako leto postane predstavnik največjega donatorja član nadzornega sveta fundacije.


Svoje donatorje predstavljamo po:

 • nazivu, kontaktnih naslovih, logotipu ter spletni strani,
 • po zvestobi fundaciji (vsa leta, ko so bili naši donatorji),
 • po višini donacije,
 • s kratko izjavo, ki izraža njihovo družbeno odgovornost1. Z donacijo naši donatorji namreč izpričajo svojo zavezanost načelom in vrednotam stroke varnosti in zdravja pri delu.

 

Zato vas prosimo, da nam na naš e-naslov ( ) posredujete vse podatke, s katerimi želite biti predstavljeni javnosti kot naš donator!


Obiščite našo spletno stran www.fundacija-avgustakuharja.si, na kateri boste našli podatke o delu naše fundacije in po letih podelitve predstavitev dobitnikov nagrad in priznanj Avgusta Kuharja ter tudi naših donatorjev.


Prosimo vas, da vašo donacijo nakažete na naš poslovni transakcijski račun:

 

Fundacija Avgusta Kuharja,

Dalmatinova ulica 4, 1000 LJUBLJANA

 

Številka računa: 02222-0020298177

(odprt pri NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d.d.)


Številka v davčnem registru: 69361550


Fundacija Avgusta Kuharja je kot mali davčni zavezanec v skladu s 94. členom ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/2006) oproščena obračunavanja DDV.

 

(OPOZORILO: V skladu z 59. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2, (Uradni list RS, št. 117/2006) sme zavezanec uveljavljati zmanjšanje davčne osnove za donacije rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.)

 

V kolikor želite dodatna pojasnila nas pokličete (GSM: 051 306 202).

 

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo donacijo! Prepričani smo, da bomo upravičili vaše zaupanje!

 

 

Mag. Miro Škufca,

predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja

Slavnostna brošura 2016

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2016. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.