POGOVOR O SODELOVANJU, 1. 7. 2021

Na pobudo šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja je bil 1. 7. 2021 na platformi ZOOM pogovor o bodočem sodelovanju med predstavniki organizacij stroke varnosti in zdravja pri delu (društva varnostnih inženirjev, zveza društev, Zbornica varnosti in zdravja pri delu) in Katedro za za poklicno, procesno in požarno varnost na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju KPPPV).

Doc. dr. Barbara Novosel, predstojnica KPPPV, je po pogovoru pripravila naslednji povzetek dogovorjenega:

 • Izboljšati prepoznavnost poklica in študijskega programa Tehniška varnost s sodelovanjem na informativnih dnevih, ki jih organizirajo na srednjih šolah in gimnazijah.
 • Izboljšati kakovost študija z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces pri posameznih predmetih.
 • Spodbuditi sodelovanje na področju izdelav diplomskih, raziskovalnih in magistrskih del, v oktobru tekočega leta organizirati sestanek študentov, predstavnikov podjetij in visokošolskih učiteljev KPPPV.
 • Organizirati okroglo mizo v obdobju september-december 2021, DVILj, MDDSZ in KPPPV.
 • Presoditi ustreznost vpisnih mest na univerzitetni in magistrski študijskega programa Tehniška varnost.
 • Proučiti možnosti sodelovanja na raziskovalnem področju.

VABILO DONATORJEM FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2021

Spoštovani!

Šesta uprava Fundacije Avgusta Kuharja vabi vse fizične in pravne osebe, da ste v letu 2021 naš donator in s tem omogočite promocijo dosežkov stroke varnosti in zdravja pri delu ter izkažete svojo družbeno odgovornost. Vaše donacije so edini vir za delovanje naše fundacije.

O dosedanjem delu fundacije najbolje pričajo utemeljitve nagrad in priznanj Avgusta Kuharja, ki jih najdete na naši spletni strani:

Vabilo k donaciji v 2021 je na tej povezavi.

Prosimo vas, da vašo donacijo nakažete na naš poslovni transakcijski račun:

Fundacija Avgusta Kuharja, Dalmatinova ulica 4, 1000 LJUBLJANA

Številka računa: 02222-0020298177 pri NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d.

Glej tudi vabili na meniju naše spletne strani:

 

Hvala v naprej za vašo donacijo!

ŠESTA UPRAVA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA OBJAVILA RAZPISE ZA NAGRADE IN PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA V 2021 

Uprava fundacije je 27. 5. 2021 pripravila naslednje razpise za nagrade in priznanja Avgusta Kuharja  v 2021 (dostop do razpisov s klikom na spodnje povezave):

 1. za nagrado za izjemni dosežek Avgusta Kuharja v 2021
 2. za nagrado za življenjsko delo Avgusta Kuharja v 2021
 3. za nagrado Avgusta Kuharja za najboljše magistrsko delo v 2021, (razpis uprava posodobila 6. 7. 2021)
 4. za priznanje Avgusta Kuharja v 2021

PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA 2020 JE BILA 12. 11. 2020 

Obveščamo vas, da je bila podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2020 zaradi epidemije COVID-19 izvedena s pomočjo platforme ZOOM 12. 11. 2020 ob 12.50. Podelitev je bila po zaključku webinarja “ZA VARNA DELOVNA MESTA” v organizaciji Zbornice varnosti in zdravja pri delu in Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije ter ob sodelovanju MDDSZ in IRSD.

Program in prijavnica na webinar je na tej povezavi.

Vabljeni k ogledu utemeljitev letošnjih nagrad in priznanj Avgusta Kuharja in letošnje brošure na ustreznih podmenijih!

Hvala donatorjem, ki so finančno podprli letošnjo podelitev! Predstavljamo jih na meniju DONATORJI. Vabljeni k ogledu!

Na tej povezavi je videoposnetek podelitve nagrad Avgusta Kuharja za 2020:  Podelitev_nagrad_Avgusta_Kuharja_2020.mov

Čestitke dobitnikom in hvala za opravljeno delo!

Kovinski odličji za dve letošnji nagradi Avgusta Kuharja za življenjsko delo

UPRAVA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA JE 9. 10. 2020 SKLENILA, DA V LETU 2020 NAGRADE IN PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA PREJMEJO: 

I. Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo 2020-I prejme:

Zlatko Podržaj, diplomirani varnostni inženir na predlog Društva varnostnih inženirjev Ljubljana.

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 600 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno številko 17.

II. Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo 2020-II prejme:

mag. Milan Srna, univerzitetni diplomirani inženir strojništva na predlog Društva varnostnih inženirjev Gorenjske.

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 600 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno številko 18.

III. Priznanje za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev prejmejo:

 1. Marija Marot, Društvo varnostnih inženirjev Celje
 2. Marjan Jesenko, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
 3. Mirko Grželj, Društvo varnostnih inženirjev Koper
 4. Anton Dolinšek, Društvo varnostnih inženirjev Velenje
 5. Darko Kolnik, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
 6. Marjan Djakovič, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod zaporednimi številkami od 180 do 185.

 

Dr. Jožef Horvat, predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja