SKUPŠČINA ZDVIS IMENOVALA SEDMO UPRAVO FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA

Skupščina Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije kot ustanoviteljice Fundacije Avgusta Kuharja je bila sklicana v petek, 15. 7. 2022 ob 12. uri v prostorih Doma gospodarstva, Dimičeva ul. 13, 1000 Ljubljana. Na dnevnem redu je bila tudi naslednja točka dnevnega reda “Izvolitev 7. uprave Fundacije Avgust Kuhar in potrditev predloga sprememb Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj FAK”.

Vabilo na sejo skupščine ZDVIS na tej povezavi

Sklep o imenovanju sedme uprave Fundacije Avgusta Kuharja v mandatu 2022-2026 na tej povezavi

ZAKLJUČEN MANDAT ŠESTE UPRAVE FUNDACIJE 15. 2. 2018 – 15. 2. 2022

Sestava šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja v mandatu 2018-2022 je bila Jožef Horvat (DVILJ), Miro Škufca (MDVI Novo mesto), Iztok Trafela (DSDVZD Ptuj), Janez Fabijan (DVI Gorenjske), Vilko Švab (DVIT Maribor), Breda Verbovšek (DVI Velenje), Božidar Jurko (DVI Celje), Stanko Ožbot (DVI Severno-primorske regije) in Jožef Krečič (DVI Koper).

Šesta uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 29. 10. 2021 obvestila Zvezo društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) kot ustanoviteljico fundacije in tudi društva varnostnih inženirjev, da se bo mandat šeste uprave iztekel 15. 2. 2022. Pozvala je ustanoviteljico Fundacije, naj imenuje sedmo upravo za mandat 2022-2026. Pozvala pa jo je tudi, naj v društvih varnostnih inženirjev izvede razpravo o morebitnih spremembah pravil podeljevanja nagrad in priznanj Avgusta Kuharja ter o virih financiranja.

Šesta uprava se je hkrati zahvalila za izjemno delo dolgoletnima članoma strokovne komisije fundacije prof. dr. Primožu Gspanu in dr. Jožetu Šreklu.

NAGRADE IN PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA ZA LETO 2021 PODELJENA 16. 11. 2021

Obveščamo vas, da so bile 16. 11. 2021 podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2021 za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. Podelitev je bila ob zaključku webinarja »Za varna delovna mesta 2021« v organizaciji Zbornice varnosti in zdravja pri delu in Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije ter v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektoratom RS za delo. Dobitnike sta nagovorila dr. Jožef Horvat, predsednik šeste uprave fundacije in Mateja Ribič, državna sekretarka na MDDSZ. Podelitev je spremljalo 52 udeležencev webinarja. Namen podeljevanja nagrad in priznanj Avgusta Kuharja je promocija dosežkov stroke za varnostno kulturo.

Alojz Pšaker je prejel nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo in Peter Kočman nagrado Avgusta Kuharja za najboljše magistrsko delo magistra inženirja tehniške varnosti. Priznanja Avgusta Kuharja pa so prejeli Branko Brišnik, Marjan Lukežič, Miran Gabrijelčič, Miša Biro in Marjeta Novinšek.

Čestitamo!

Slavnostna brošura z utemeljitvami podeljenih nagrad in priznanj 2021 na tej povezavi

Posnetek podelitve na tej povezavi:  Podelitev nagrad 2021.avi

Vabljeni k ogledu!

Program webinarja “Za varna delovna mesta 2021” na tej povezavi

PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA ZA LETO 2021 BO 16. 11. 2021

Šesta uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 15. 10. 2021 sprejela sklep o podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2021. Podeljena bo nagrada za življenjsko delo, nagrada za najboljše magistrsko delo in pet priznanj Avgusta Kuharja za izjemno delo v društvih varnostnih inženirjev. Čestitamo in se zahvaljujemo dobitnikom za opravljeno delo v naši stroki!

Fundacija Avgusta Kuharja vas vabi na podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2021, ki bo v torek, 16. novembra 2021 ob 13.15 ob zaključku webinarja »Za varna delovna mesta 2021«.

Dobitnikom bo čestitala in jih nagovorila tudi državna sekretarka Mateja Ribič, uradna zastopnica ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja, ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Organizatorja webinarja sta Zbornica varnosti in zdravja pri delu in Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektoratom RS za delo.

Zaradi epidemije covid-19 bo torej že drugič zapored podelitev virtualna na platformi ZOOM – torej preko interneta. Slavnostne brošure in plaketo bodo dobitniki prejeli po pošti. Nagrajenec za izjemni dosežek bo seveda po pošti prejel tudi kovinsko odličje. Potrudili se bomo, da bo podelitev kljub virtualni obliki odmevna v strokovni in širši javnosti.

Program webinarja in prijavnica na tej povezavi

Nasvidenje na webinarju in virtualni podelitvi!

UPRAVA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA JE 15. 10. 2021 SKLENILA, DA V LETU 2021 PREJMEJO NAGRADE IN PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA:

I. Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo prejme:

Alojz Pšaker, univerzitetni diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 600 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno številko 19.

II. Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše magistrsko delo prejme:

Peter Kočman, magister inženir tehniške varnosti za magistrsko delo z naslovom ”Analiza požarne varnosti litij ionskih akumulatorjev

Predlagatelj: profesorski zbor Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost FKKT

Nagrajenec prejme plaketo in denarno nagrado v znesku 200 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za magistrsko nalogo pod zaporedno številko 21.

III. Priznanje za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev prejmejo: 

 1. Branko Brišnik, Društvo varnostnih inženirjev Celje
 2. Marjan Lukežič, Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
 3. Miran Gabrijelčič, Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije
 4. Miša Biro, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
 5. Marjeta Novinšek, Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod zaporednimi številkami od 186 do 190.

 

Dr. Jožef Horvat, predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja

POGOVOR O SODELOVANJU, 1. 7. 2021

Na pobudo šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja je bil 1. 7. 2021 na platformi ZOOM pogovor o bodočem sodelovanju med predstavniki organizacij stroke varnosti in zdravja pri delu (društva varnostnih inženirjev, zveza društev, Zbornica varnosti in zdravja pri delu) in Katedro za za poklicno, procesno in požarno varnost na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju KPPPV).

Doc. dr. Barbara Novosel, predstojnica KPPPV, je po pogovoru pripravila naslednji povzetek dogovorjenega:

 • Izboljšati prepoznavnost poklica in študijskega programa Tehniška varnost s sodelovanjem na informativnih dnevih, ki jih organizirajo na srednjih šolah in gimnazijah.
 • Izboljšati kakovost študija z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces pri posameznih predmetih.
 • Spodbuditi sodelovanje na področju izdelav diplomskih, raziskovalnih in magistrskih del, v oktobru tekočega leta organizirati sestanek študentov, predstavnikov podjetij in visokošolskih učiteljev KPPPV.
 • Organizirati okroglo mizo v obdobju september-december 2021, DVILj, MDDSZ in KPPPV.
 • Presoditi ustreznost vpisnih mest na univerzitetni in magistrski študijskega programa Tehniška varnost.
 • Proučiti možnosti sodelovanja na raziskovalnem področju.

OKROGLA MIZA “POLOŽAJ IN POMEN STROKOVNIH DELAVCEV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA IN ZDRAVEGA DELA”, november/december 2021

KPPPV, MDDSZ in DVILJ kot nadaljevanje pogovora iz julija 2021 načrtujejo okroglo mizo z naslovom “Položaj in pomen strokovnih delavcev za zagotavljanje varnega in zdravega dela. Želijo spodbuditi celovito in usmerjeno razpravo o težavah in ovirah glede vloge strokovnih delavcev za varnost pri delu in usmeriti strokovno javnost k razmisleku , kaj od stroke, univerze in ministrstev pričakujemo, da bi svojemu poklicu povečali ugled in veljavo. Srednješolcem, ki šele izbirajo svojo poklicno pot, želijo tudi predstaviti prihodnost tega poklica in preprečiti uhajanje najboljših kadrov v druge poklice in v tujino.

VABILO DONATORJEM FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2021

Spoštovani!

Šesta uprava Fundacije Avgusta Kuharja vabi vse fizične in pravne osebe, da ste v letu 2021 naš donator in s tem omogočite promocijo dosežkov stroke varnosti in zdravja pri delu ter izkažete svojo družbeno odgovornost. Vaše donacije so edini vir za delovanje naše fundacije.

O dosedanjem delu fundacije najbolje pričajo utemeljitve nagrad in priznanj Avgusta Kuharja, ki jih najdete na naši spletni strani:

Vabilo k donaciji v 2021 je na tej povezavi.

Prosimo vas, da vašo donacijo nakažete na naš poslovni transakcijski račun:

Fundacija Avgusta Kuharja, Dalmatinova ulica 4, 1000 LJUBLJANA

Številka računa: 02222-0020298177 pri NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d.

Glej tudi vabili na meniju naše spletne strani:

 

Hvala v naprej za vašo donacijo!

ŠESTA UPRAVA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA OBJAVILA RAZPISE ZA NAGRADE IN PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA V 2021 

Uprava fundacije je 27. 5. 2021 pripravila naslednje razpise za nagrade in priznanja Avgusta Kuharja  v 2021 (dostop do razpisov s klikom na spodnje povezave):

 1. za nagrado za izjemni dosežek Avgusta Kuharja v 2021
 2. za nagrado za življenjsko delo Avgusta Kuharja v 2021
 3. za nagrado Avgusta Kuharja za najboljše magistrsko delo v 2021, (razpis uprava posodobila 6. 7. 2021)
 4. za priznanje Avgusta Kuharja v 2021

Click here to add your own text