NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 2015

Jože Prezl, diplomirani varnostni inženir

Izjemni dosežek: sistem varnosti in zdravja pri delu v Domelu Holdingu, d. d., Železniki

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Leto podelitve: 2015

Št. izdane nagrade: 20

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Za konkurenčnost podjetja na globalnem trgu mora sodobno podjetje prepričati poslovne partnerje, da zna obvladovati vsa tveganja in izpolnjuje kriterije najvišjih standardov kakovosti, družbene, okoljske in etične odgovornosti. Jože Prezl je od samega začetka svoje poklicne poti v stroki varnosti in zdravja pri delu intuitivno razvijal koncept obvladovanja vseh tveganj, skladen s temi zahtevami. Tehnično varstvo in tradicionalno preprečevanje poškodb in bolezni je nadgradil z ustvarjanjem udobja na delovnem mestu, ki omogoča zaposlenim visoko produktivnost in ustvarjalnost. Presegel je standarde varnega, ki jih nalaga zakonodaja in njegove obveznosti na delovnem mestu, gradil je kulturo varnosti, ki zaposlenim omogoča kvalitetnejše življenje (v smislu varnosti) na delovnem mestu in zunaj delovnega mesta. S tem je svojemu podjetju pomagal utrditi položaj na globalnem tržišču in posledično socialno ter materialno varnost zaposlenim. Dokazal je torej, da je stroka varnosti in zdravja pri delu ključna za doseganje zahtevanih standardov in torej za poslovno uveljavitev podjetja. Izkušnje v podjetju Domel in pridobljeno znanje tudi nesebično prenaša na strokovno javnost.