NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 2016

Dr. Miran Pavlič, diplomirani varnostni inženir

Izjemni dosežek: Raziskava dejavnikov managementa varnosti pri delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Leto podelitve: 2016

Št. izdane nagrade: 21

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Miran Pavlič je s sistematičnim pregledom ter strnjenim opisom pregleda izidov iz dosedanjih raziskav s področja managementa varnosti in zdravja pri delu, delovnih razmer in gospodarske učinkovitosti omogočil uvid v obravnavano teoretično-znanstveno področje. Zasnovan je bil konceptualni model, ki ga je možno uporabiti, preveriti in razvijati. Izidi raziskave imajo teoretične in empirične koristi za vse tiste, ki se ukvarjajo z varnostjo in zdravjem pri delu, s kakovostjo dela in življenja, ki skrbijo za družbeno odgovornost podjetij in drugih organizacij ter prispevajo k trajnostnemu razvoju gospodarstva, družbe ter naravnega okolja. O tematiki vpliva managementa varnosti in zdravja pri delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost, ki bi temeljila na objektivnih, uradnih podatkih, ni bila pred tem opravljena še nobena raziskava. Kot prvi je na podlagi te raziskave, temelječe na objektivnih podatkih (iz uradnih virov), oblikoval izvirni model vpliva dejavnikov managementa varnosti pri delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost velikih in srednje velikih slovenskih podjetij, s katerim v organizacijah bolj uspešno uresničujejo poslanstvo, vizijo, smotre in cilje ter dosegajo boljše izide poslovanja. Raziskava prispeva k strokovno-aplikativnemu razvoju, saj ni tovrstnih raziskav, ki bi kazale na povezanost managementa varnosti in zdravja pri delu z delovnimi razmerami in gospodarsko učinkovitostjo podjetij v srednjeevropski regiji. V raziskavi ustvarjeno orodje »Kontrolnik za evalvacijo izvajanja ukrepov varnosti pri delu« omogoča podjetjem, ustanovam oz. strokovnim delavcem za varnost pri delu notranjo ali zunanjo presojo uspešnosti izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu.

Doktorska disertacija: Vpliv dejavnikov managementa varnosti pri delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost, 2016