NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 2018 – I

Dr. Lidija Korat, univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije

Izjemni dosežek: Pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnem mestu

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Leto podelitve: 2018-I (v letu 2018 sta bili podeljeni dve nagradi)

Št. izdane nagrade: 22

Dobitnica prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Lidija Korat je zaslužna za večjo kemijsko varnost slovenskih delovnih mest in dvig varnostne kulture pri delodajalcih na celotnem ozemlju Republike Slovenije zaradi posredovanja svojega znanja na strokovnih konferencah, simpozijih in delavnicah, zaradi javno objavljenih člankov, magistrskega dela in doktorske disertacije, zaradi svojega inšpekcijskega dela pri implementaciji predpisov in raziskavah nezgod pri delu ter dela pri snovanju novih predpisov. Zaslužna je za uveljavitev akreditiranega vzorčenja in analitike meritev okolja ter biološkega monitoringa kot ustreznega pokazatelja dejanske izpostavljenosti delavca nevarnim snovem v delovnem okolju. S svojim znanstvenim delom je zasnovala celovit pristop za nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnem mestu in ga z izdelanimi tabelami poteka za aplikacijo v industrijskem okolju približala različnim ciljnim skupinam, kot so delavci, delodajalci, strokovni delavci, organi nadzora, vladne strokovne službe in študentje. Njene znanstvene izsledke v praksi implementirajo številni delodajalci in izvajalci medicine dela. Med večje strokovne dosežke spada njeno prizadevanje za uveljavitev dopolnil Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu, ki pomenijo prenos novih znanstvenih odkritij v vsakdanjo prakso. Lidijo Korat odlikuje apliciranje znanj, pridobljenih z raziskavami, v prakso, zlasti na področju meritev in biološkega monitoringa.

Magistrsko delo: Tehnologija polimerov s posebnim poudarkom varstva pred stirenom, 2010

Doktorska disertacija: Pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih, 2018