NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA NAJBOLJŠE DIPLOMSKO DELO 2015

Katja Strnad, dipl. inž. teh. var. (UN)

Naslov diplomskega dela: VPLIV ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME NA OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI

Leto podelitve: 2015

Št. izdane nagrade: 16

Dobitnica prejme: plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev mentorja: Pedagoški zbor Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je pregledal diplome v preteklem šolskem letu. Ugotovil je, da je diploma Katje Strnad z naslovom VPLIV ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME NA OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI izdelana pod mentorstvom izr. prof. dr. Andreje Žgajnar Gotvajn najboljše diplomsko delo v preteklem šolskem letu. Ocenjeno je bilo kot odlično (10), povprečna ocena študija pa je bila 8,7.

Zbiranje, predelava in recikliranje odpadkov postaja pomemben del proizvodnih procesov. Odpadna električna in elektronska oprema je v tem procesu pomembna. Oprema, ki je ne recikliramo, zelo obremenjuje okolje, hkrati pa v sebi skriva dragocene kovine, potrebne za proizvodnjo. Diplomsko delo poskuša ugotoviti, kako zmanjšati količino odpadne električne in elektronske opreme, analizira možnosti njenega recikliranja in raziskuje, kako nevarne snovi v njej vplivajo na okolje in zdravje ljudi.

Katja Strnad je na podlagi statističnih podatkov analizirala delež reciklirane odpadne električne in elektronske opreme v prodani opremi. Pri nas se zbere približno tretjina prodane opreme, delež pa z leti raste. Ker zaostajamo za razvitimi evropskimi državami, predlaga ukrepe za povečanje tega deleža. Ugotavlja, da procesi za predelavo odpadne opreme še vedno ustvarjajo nevarna in tvegana delovna mesta ter opozarja na potrebne izboljšave.

Naloga je odlično izdelana. Jasno postavljene cilje naloge je s skrbno zapisano vsebino tudi dosegla. Daje dobre napotke za spreminjanje odnosa do izrabljene odpadne električne in elektronske opreme in predlaga ustrezne ukrepe za izboljšanje kulture zbiranja odpadle opreme. Ozaveščenost prebivalstva bo gotovo povečala delež recikliranih izdelkov, da bodo razgrajeni na varen način in s svojo razgradnjo ne bodo bremenili okolja.

Pripravil:  doc. dr. Jože Šrekl