NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO 2017 – I

Milan Volavšek, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Št. izdane nagrade: 14

Leto podelitve: 2017

Nagrajenec prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado 

Utemeljitev: Prepričal je generalne direktorje podjetij, v katerih je služboval, za nadgraditev sistema varnosti in zdravja pri delu, znal jim je predstaviti problem in hkrati ponuditi tudi rešitev ter pojasniti, kaj bo podjetje od tega imelo. Svoje izredno strokovno znanje o varnosti in zdravju pri delu je prenašal na druge v Svetu za varnost in zdravje pri delu Združenja cestnih podjetij ter v društvu varnostnih inženirjev in drugih stanovskih društvih v gradbeništvu. Ima sistemski pristop in zato je tako na delovnem mestu v podjetju kot v društvu in drugih institucijah sodeloval pri pripravi sistemskih dokumentov, kakršna so navodila za varno delo v dejavnosti, ocenjevanje tveganja in pravilniki o varnem delu. Ustvarjalno je znal uporabiti certificirane standarde strokovnega dela pri varovanju okolja in varnosti ter zdravja zaposlenih in znal presoditi, ali je obrazec, ki ga zahteva standard, dejansko uporaben za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev.