NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 2007

Prof. dr. Marjan Bilban

Izjemni dosežek: raziskovalno delo in učbeniki s področja medicine dela

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Leto podelitve: 2007

Št. izdane nagrade: 11

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Kljub strokovni raznolikosti njegovega dela je njegov največji prispevek stroki varnosti in zdravja pri delu njegovo pedagoško delo in strokovna prenova študija medicine in higiene dela.  Njegov prispevek je v slovenskem prostoru izjemen. Generacijam varnostnih inženirjev je omogočil kakovostnejše znanje in s tem nove razsežnosti za sodelovanje s specialisti medicine dela v skupni skrbi za dvig varnosti, zdravja, zadovoljstva in visoke produktivnosti vseh zaposlenih. Sam ocenjuje, da se je izjemno dvignilo znanje prav tehniških poklicev o medicini dela.