NAGRADA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 2007

Marjan Šmalc in Jože Žagar, oba varnostna inženirja

Izjemni dosežek: serija televizijskih strokovnoinformativnih oddaj na temo varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požari

Predlagatelj: Medobčinsko  društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Leto podelitve: 2007

Št. izdane nagrade: 12

Dobitnika prejmeta: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Marjan Šmalc in Jože Žagar sta oddaje pripravila na lastno pobudo in zato, ker sta želela prispevati konkretne in odmevne rezultate pri delu društva. S tem sta dokazala, kolikšno dodano vrednost prinaša organizacija strokovnih delavcev v društva. Serija oddaj namreč brez dvoma presega pričakovanja delodajalca po zgolj vzornem strokovnem delu službe varnosti in zdravja pri delu. Društvo je uspešno in inovativno sprejelo izziv poslanstva stroke v širši družbi, predvsem še za napredek varnostne kulture in za varovanje zdravja ljudi, življenjskega okolja in premoženja. Posebej je treba poudariti, da gre za neplačano in prostovoljno družbeno koristno delo. Značilno je, da je bila zasnova oddaj razširjanje dobre prakse kot spodbuda za učinkovito izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. Avtorja sta zaznala, da pozitivni pristop ljudi mnogo bolj vzpodbuja in mobilizira kot svarjenje pred poškodbami pri delu ali grožnje.