NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 2010

Cveto Bizjak, varnostni inženir

Izjemni dosežek: sistem varnosti in zdravja pri delu za remont Nuklearne elektrarne Krško

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Leto podelitve: 2010

Št. izdane nagrade: 16

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Cveto Bizjak čuti odgovornost do vsake firme, za katero v vlogi zunanjega izvajalca opravlja strokovna dela varnosti in zdravja pri delu, kot da je njegova. Prepričan je, da je vzpostavljanje varnostne kulture in varnega načina dela proces, ki je mogoč le na podlagi argumentov. Izjemni dosežek Cveta Bizjaka je postavitev zanesljivega sistema načrtovane izvedbe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter koordinacije usposabljanja za skupinsko delo tehnologov in drugih strokovnjakov pri izvedbi najzahtevnejših tehnoloških projektov, ki se lahko uporabi tudi kot model pri izvedbi drugih enako kompleksnih projektov. Čeprav v desetih letih, odkar sodeluje pri remontih NEK, cilj brez poškodb še  ni bil dosežen, je teh poškodb malo in niso resne, to so zvini gležnja ali odrgnine.