NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA NAJBOLJŠE DIPLOMSKO DELO 2011

Katja Gorišek, diplomirana varnostna inženirka

Naslov diplomskega dela: Večje tehnološke nesreče in varnostna kultura

Leto podelitve: 2011

Št. izdane nagrade: 12

Dobitnica prejme: plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev mentorja: Diplomirana varnostna inženirka Katja Gorišek  je pod mentorskim vodstvom docenta dr. Mitje Kožuha izdelala diplomsko nalogo z naslovom Večje tehnološke nesreče in varnostna kultura ter jo zagovarjala z oceno 9. Je najboljša diplomska naloga v šolskem letu 2010/2011.

Tehnološke nesreče so navadno posledica izgube nadzora nad tehnološkimi procesi. Raziskave in opisi nesreč nam omogočajo boljše poznavanje možnih odpovedi sistemov in varovanje pred ponovitvami. V svoji nalogi je obravnavala katastrofalne nesreče s škodo velikih razsežnosti (smrtne žrtve, zdravstvene posledice, velika materialna in okoljska škoda) v krajih Flixborough (Anglija, 1974), Seveso (Italija, 1976), Bhopal (Indija, 1984), Černobil (ZSSR, 1986), Piper Alpha (Severno morje, 1988), Enschede (Nizozemska, 2000) in Touluse (Francija, 2001). Za vse je opisala obrat pred eksplozijo, povzela podatke o nesreči, opisala znane vzroke nesreče in posledice. Obravnavala je tehnološke in človeške napake pred in med potekom nesreče.

Raziskala je sisteme varnosti – integrirane sisteme, ki vsebujejo vse elemente varnosti, od varnosti in zdravja pri delu do varovanja materialnih dobrin in informacij, požarne varnosti ter varstva okolja. Iskala je vlogo posameznih udeležencev (menedžmenta, varnostnih strokovnjakov, drugih zaposlenih) v takem integriranem sistemu. Ugotovila je elemente varnostne kulture kot celovitega odnosa do varnosti in varovanja: osveščenost, znanje, kompetentnost, zaupanje, motivacija, nadzor in odgovornost ter komunikacija med vsemi, ki so vključeni v proces. Prav komunikacija omogoča izmenjavo znanj in izkušenj ter vodenje in nadzor. Osebno varnostno kulturo razširi na celotno skupino (delovna skupina, obrat, podjetje, skupina podjetij, država). Potrebujemo integrirani sistem varnosti, ki hkrati zmanjša možnost človeške napake in človeka ozavešča za varno delo in ravnanje.

Dr. Jože Šrekl, predstojnik katedre za varstvo pri delu, FKKT