PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA  1997

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja 

Z veseljem in ponosom vas seznanjamo, da je Fundacija Avgusta Kuharja 19. novembra 1997 v Novi Gorici prvič podelila nagrado in priznanja Avgusta Kuharja. Podelitev je bila na slavnostnem začetku IV. Simpozija o varnosti in zdravju pri delu Republike Slovenije z mednarodno udeležbo. Nagrado in priznanja so prejemnikom izročili predsednik prve uprave fundacije ing. Anton Avsec, predsednik ustanoviteljice fundacije Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije ing. Ivan Cvetko Lukman in minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Anton Rop.

Skupinska slika na tej povezavi