PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA  2000

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja 

Fundacija Avgusta Kuharja je 29. novembra 2000 ob 9. uri v veliki sejni dvorani Hotela Paka v Velenju na začetku posveta Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije »Varnost in zdravje pri delu 2000« podelila nagradi in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2000. Nagradi in priznanja so izročali mag. Florjan Zabret, predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja, univ. dipl. var. inž. Mirko Vošner, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije, univ. dipl. iur. Borut Brezovar, glavni inšpektor za delo ter Srečko Meh, župan mestne občine Velenje.

Skupinska slika na tej povezavi