PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA  2001

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja 

Fundacija Avgusta Kuharja je 28. novembra 2001 v kongresni dvorani Mercurius v Ljubljani v uvodnem delu  6. simpozija o varnosti in zdravju pri delu petič podelila nagrado Avgusta Kuharja za izjemen dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu ter priznanja Avgusta Kuharja za dolgoletno strokovno delo v društvih varnostnih inženirjev. Že drugič pa je bila podeljena nagrada za najboljšo diplomsko nalogo mlademu diplomiranemu varnostnemu inženirju. Tako se uresničuje namen, za katerega je fundacijo leta 1996 ustanovila Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije. Leto 2001 je ostalo v spominu tudi kot leto, ko so društva varnostnih inženirjev na pobudo Fundacije Avgusta Kuharja prvič navezala stike s slovenskimi osnovnimi šolami, da bi v sodelovanju z učitelji skušali otrokom privzgojiti varnostno kulturo. Otroštvo je čas oblikovanja najtrdnejših življenjskih navad in vrednot. Vzgoja osnovnošolske mladine k premišljenosti in varnemu obnašanju za ohranitev zdravja je zato lahko dolgoročna naložba z bogatim učinkom. V slavnostni brošuri je predstavljeno nekaj najbolj uspelih likovnih in pisnih prispevkov osmošolcev o varnosti in zdravju pri delu. Naj bo njihova prihodnost varna in srečna!

Skupinska slika na tej povezavi