PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA  2003

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja 

Fundacija Avgusta Kuharja je 4. novembra 2003 sedmič podelila nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. Nagrade in priznanja se imenujejo po Avgustu Kuharju ( 1906 – 1964), rojaku iz Koroške, ki velja za starosto slovenskih varnostnih tehnikov in inženirjev. Podelitev je bila v Kulturnem centru Rogaška Slatina na uvodnem delu 7. simpozija Varnost in zdravje pri delu 2003, ki ga je organizirala ustanoviteljica fundacije Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS). Nagrade in priznanja so dobitnikom izročali Milan Dobovišek, predsednik ZDVIS, Borut Brezovar, glavni inšpektor RS za delo in Florjan Zabret, predsednik uprave fundacije.