PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA  2007

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja 

Fundacija Avgusta Kuharja je 30. novembra 2007 na Bledu na mednarodnem strokovnem simpoziju Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije enajstič podelila nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. Nagrade in priznanja so poimenovane po Avgustu Kuharju, starosti slovenskih varnostnih inženirjev (1906 – 1964).  Podelitev nagrad in priznanj je bila združena s proslavo petdesete obletnice ustanovitve Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Podelitev s kulturnim programom je bila od 16. do 18. ure  v dvorani Golf hotela na Bledu. Nagrade in priznanja so izročali Romana Tomc, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela v imenu ministrice za delo Marjete Cotman, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije Janez Fabijan, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Mirko Vošner in predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja Florjan Zabret.

Skupinska slika na tej povezavi