KDO JE BIL AVGUST KUHAR

(23.8.1906 – 17.10.1964)

Fundacijo Avgusta Kuharja je s sklepom svoje redne skupščine 15. maja 1996 na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/20.10.1995) ustanovila Zveza društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije. Fundacijo je poimenovala po nestorju slovenskih varnostnih tehnikov Avgustu Kuharju, da bi opozorila na začetke te stroke pri nas in s tem na njeno prehojeno pot od začetkov do danes. Avgust Kuhar je izšolal prve varnostne tehnike, predhodnike varnostnih inženirjev.

Vladimir Javor je v strokovni reviji Delo in varnost leta 1964 ob smrti Avgusta Kuharja zapisal: “Veš prijatelj, že kar takoj ti povem, da si se lotil lepega, toda zaenkrat še vedno grenkega poklica!” Približno tak uvod pokojnega Avgusta Kuharja je bil namenjen premnogemu varnostnemu tehniku – novincu, ki so ga za začetek poslali na Ravne “gledat, kako izdeluje varnost”. Le čemu smo vsi romali tja? Nadejali smo se mi in tisti, ki so nas poslali, da nam bo tam poceni in v zelo kratkem času odkril vse varnostne umetnosti čarodej, po katerega zaslugi je glas ravenskih fužinarjev šel dalje kot v deveto vas, obkrožil vso našo domovino in se čul še v zamejstvu. Toda ta naša tiha upanja in pobožne želje so kajpak morale hitro usahniti ob snidenju in prvih besedah tega čudovitega moža. Kmalu nam je postalo jasno, da ne gre za čudeže, da se varnost ne gradi s sugestijami od zgoraj, še manj pa z ukazi te ali one vrste, ampak predvsem z dobro voljo in sodelovanjem slehernega člana delovnega kolektiva…”

Bibliografija Avgusta Kuharja:

Članki pred 2. svetovno vojno:

 1. Vpliv vojne na železarsko industrijo, V: Slovenec, 67/1939, št. 251
 2. Klic guštanjske sirene: Industrijska delavnost v jugoslovanskem delu koroške zemlje in njen pomen za obstanek ljudstva, Tovarniški vestnik, 2/1938
 3. Na Jesenicah je zagorel nov plavž: Na zgodovinskih tleh železarstva, kjer sega železarska obrt do 3000 let nazaj in kjer je v zgodovini zagorelo in ugasnilo veliko plavžev, je bila te dni zakurjena nova moderna topilnica, Slovenec, 65/1937, št. 245
 4. Izobrazba vajencev pri največji evropski industriji / a. Kuhar, V: Slovenec, 64/1936, št. 250
 5. Nemška železarska industrija je v polnem razmahu: Mi si ne moremo privoščiti 40 urnega tedna / A. Kuhar, Slovenec, 64/1936, št. 253

Članki po 2. svetovni vojni

 1. Ključ smo že našli, Pogovori 1960 (8.X..), str. 337-338, O varnosti pri delu
 2. Nesreče pri delu v jugoslovanski črni metalurgiji, Delo in varnost VII/1962 št. 11-12
 3. Varnost pri delu v praksi. Primer Železarne v Ravnah, Delo in varnost IV/1959 št. 2

Samostojne publikacije

 1. Kuhar A/vgust/: Male obratne izboljšave. Pomen in organizacija predlogov za izboljšanje dela.; Lj. Izd. Federalni odbor ESZDNJ za Slovenijo. (Sindikalna knjižnica 2.)
 2. Kuhar Avgust: Delovna varnost. Bistvo, dolžnosti in organizacija borbe proti obratnim nesrečam v industriji in obrti. (:Primeri iz železaren.:); Lj. Državni zavarovalni zavod – Direkcija za Slovenijo; Zaščitna služba (MbT) 1954. 140 str. 2500 izvodov
 3. Avgust Kuhar: Racionalizacija. Pojmi in ukrepi za povečanje storilnosti dela v industriji in obrti; Mb, Založba Obzorja. (MbT) 1955, 170 str.., 2000 izvodov
 4. Kuhar Avgust: Delaj varno. Ljudska tehnika poziva v borbo proti nesrečam pri delu. (Sestavila Avgust Kuhar in Franjo Aleš. Opremil Janez Trpin. Lj. Življenje in tehnika.Kuhar: Sigurnost rada u industriji i zanatstvu. Primeri iz željezara. Beograd. Tehnička knjiga. (Preveo sa slovenačkog Danimir Belle. Štampa: Grafićko preduzeće “Slobodan Jović”) 1955 . 140 + (IV) str. 80; STR. 5-6: Marijan Dular: Predgovor originalu. Naslov izvirnika: Delovna varnost v industriji in obrti

Glej tudi knjigo:

Verovnik, Franc: Avgust Kuhar – Prežihov Gustl (1906-1964) : življenjska pot : ob 110. obletnici njegovega rojstva in 65. obletnici izida prve številke Koroškega fužinarja, 2016, ISBN – 978-961-90049-6-8; COBISS.SI-ID – 286757888, s pristankom avtorja na tej povezavi