Zlato sonce – priznanja za izjemne dosežke stroke varstva pri delu, ki so v evidenci dobitnikov nagrad in priznanj Avgusta Kuharja priznana kot enakovredna nagradam Avgusta kuharja

Pravilnik o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja določa, da je fundacija dolžna voditi natančno evidenco o nagrajencih in dobitnikih priznanj. Evidenco je treba voditi posebej za vsako obliko nagrade oziroma priz­nanj. Pravilnik pa tudi določa, da se v evidenco vpišejo tudi prejemniki tistih drugih priznanj  za delo na področju varnosti in zdravja pri delu, ki so jih pred ustanovitvijo nagrad in priznanj Avgusta Kuharja prejeli strokovni delavci iz Slovenije in ki jih kot enakovredne  odobri Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije. Pravilnik pa sam določa, da se v evidenco prejemnikov nagrad Avgusta Kuharja vpišejo pre­jemniki zveznih jugoslovanskih priznanj “Zlato sonce” iz Slovenije v letih 1987 – 1989.

Več o Zlatem soncu in seznam slovenskih dobitnikov na tej povezavi