PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2007

Rudi Janežič, diplomirani inženir strojništva

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Številka izdanega priznanja: 84

Leto podelitve: 2007

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Rudi Janežič je član Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto od leta 2001 ter zadnjih pet let tudi član izvršnega odbora društva. Sodeloval je pri pripravi in izvedbi strokovnoinformativnih oddaj s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti v organizaciji društva na televiziji Vaš Kanal Novo mesto. Sodeloval je tudi pri pripravi in izvedbi usposabljanj s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti v organizaciji društva.

Tomaž Juriševič, varnostni inženir in diplomirani inženir prometno energetske tehnike

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Številka izdanega priznanja: 85

Leto podelitve: 2007

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Tomaž Juriševič deluje za napredek stroke varnosti in zdravja pri delu tako v širši družbi kot v Društvu varnostnih inženirjev Koper. V društvo je včlanjen od leta 1996, po letu 2001 pa kot tajnik skrbi za kakovostno in strokovno delo društva. V društvu je gonilna sila ter ključni organizator strokovnih izletov in posvetov.

Janez  Vidovič, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Številka izdanega priznanja: 86

Leto podelitve: 2007

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Janez  Vidovič je ustanovni član Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj, ustanovljenega aprila 2003. Pred tem je bil član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor. Je zelo inovativen. Društvu omogoča brezplačno uporabo urejenih prostorov za delovne sestanke, delavnice, občne zbore in srečanja ob zaključku delovnega leta. Kot gostitelj poskrbi, da člani društva srečanja zapustijo dobre volje in v želji po naslednjem druženju. Prispeva k dobrim medsebojnim odnosom članov društva in poslovnih partnerjev.

Metka Vakselj, diplomirana inženirka varstva pri delu in požarnega varstva

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 87

Leto podelitve: 2007

Dobitnica prejme plaketo.

Utemeljitev: Metka  Vakselj je dolgoletna članica izvršnega odbora Društva varnostnih  inženirjev Ljubljana. Šest let je bila podpredsednica. Delovala je   v   komisiji  društva  za  strokovne  ekskurzije  ter  v  komisiji  za izobraževanje  in pripravo strokovnih seminarjev. O osebni varovalni opremi in  stroki  varnosti  je  predavala  v organizaciji tako društva kakor tudi drugih  strokovnih,  panožnih  združenj  oziroma institucij ter v tujini o izpolnjevanju  zahtev  za skladne  tehnične  proizvode. Pripravlja članke o  proizvodih, uvrščenih med osebno varovalno opremo, ki se objavljajo v strokovno tehničnih revijah. Deluje   tudi  na  področju  zahtev za gradbene  proizvode.  Leta  1999  je sodelovala  v usmerjevalni in delovni skupini Pharovega projekta Razvoj sistema zdravja  in  varstva  pri  delu v Sloveniji. Je sodna izvedenka za področje varnosti  in  zdravja  pri delu in požarne varnosti ter izvedenka invalidske komisije  pri  Zavodu  za  pokojninsko  in invalidsko zavarovanje,  članica delovne  skupine  za  področje  osebne  varovalne opreme pri Ministrstvu za gospodarstvo  Republike  Slovenije, članica tehnične skupine pri slovenskem inštitutu  za  standardizacijo  in  meroslovje  za tehnično področje osebne varovalne  opreme  ter  predstavnica  Tržnega  inšpektorata RS v skupini  EU za administrativno sodelovanje  za  osebno varovalno opremo  in  drugih  mednarodnih  organizacij  za  nadzor na tehničnem področju.

Željko Humar, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije, Nova Gorica

Številka izdanega priznanja: 88

Leto podelitve: 2007

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Željko Humar je bil leta 1968 eden prvih Primorcev, ki je diplomiral in dosegel naziv varnostni inženir. Leta 1970 je prvi v Sloveniji opravil strokovni izpit iz varstva pri delu. Bil je ustanovni član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Nova Gorica, njegov prvi predsednik in več mandatov član izvršnega odbora. V času izgradnje mesta Nova Gorica je bil eden od ustvarjalcev politike varstva pri delu v gradbeništvu. Je avtor številnih člankov in skript za varno delo v gradbeništvu (opaži, betonske montažne hale, prednapeti betoni). Več let je bil predavatelj varstva pri delu na šoli za gradbene poklice v Ajdovščini.

Emil Šantl, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Številka izdanega priznanja: 89

Leto podelitve: 2007

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Emil Šantl je član Društva varnostnih inženirjev od svoje prve diplome leta 1981 in ves čas član izvršnega odbora. Predsednik društva je bil med letoma 1985 in 1989. Sodeloval je pri ustanovitvi Zbornice varnosti in zdravja pri delu. Tudi zaradi njegovega strokovnega znanja in prizadevnosti društvo uspešno deluje. Po letu 1990 je bil eden prvih podjetnikov na področju varnosti in zdravja pri delu.

Damjan Blaznik, univerzitetni diplomirani organizator

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 90

Leto podelitve: 2007

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Damjan Blaznik  je v  podjetju TCG Unitech Lth orodjarna in livarna d.o.o. iz Škofje Loke, v katerem opravlja strokovne naloge varnosti  in zdravja pri delu, za člane Društva varnostnih inženirjev Gorenjske organiziral več tematskih delavnic, posvetov, in strokovnih ogledov proizvodnje. Podjetje je leta 2006 prejelo priznanje za dobro prakso za vzorno urejen sistem usposabljanja vajencev. V podjetju so skupaj s Šolo za strojništvo Škofja Loka organizirali dualni sistem usposabljanja učencev za poklic orodjarja. Teoretično usposabljanje vajencev se izvaja s področja varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva, vodenja dvigal ter sistema kakovosti in ravnanja z okoljem. Mentorji za praktično usposabljanje pa usposabljajo s področja varnosti in zdravja pri delu ter orodjarstva.

Igor Grmek, varnostni inženir

Predlagatelj: Sekcija za gradbeništvo

Številka izdanega priznanja: 91

Leto podelitve: 2007

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Poklicna pot je Igorja Grmeka pripeljala iz Društva varnostnih inženirjev in tehnikov v Novi Gorici v Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov v Kopru, kasneje preimenovano v Kraško-obalno društvo. V njem je podpredsednik. Bil je soustanovitelj sekcije za gradbeništvo pri Zbornici za varnost in zdravje. V gradbenem podjetju Kraški zidar je bil zaslužen za zmanjšano število poškodb pri delu, boljši standard delavcev na gradbišču ter za uvedbo enote za vzdrževanje osnovnih sredstev in gradbene opreme. Prizadeval si je za ustanovitev skupne obratne ambulante za več podjetij v Zdravstvenem domu v Sežani, ki je kasneje prerasla v dispanzer za medicino dela.

Alojz Meterc, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 92

Leto podelitve: 2007

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Alojz Meterc je bil več kot četrt stoletja aktiven član upravnega odbora Društva varnostnih inženirjev Velenje, mentor in umirjen strokovnjak, ki zna svetovati. Cenjen je bil tudi v Gorenju, saj je v času njegovega vodenja dejavnost stroke varnosti in zdravja pri delu vplivala na nujne spremembe  za izboljševanje delovnih pogojev ter večanje varnosti. Njegov ugled v Šaleški dolini je društvu olajšal pridobitev sredstev za izvajanje programa. Bil je garant za številne strokovne ekskurzije varnostnih inženirjev. Bil je tudi dolgoletni predsednik aktiva krvodajalcev v Gorenju in aktiven član izvršnih organov in predsedstva Rdečega križa Velenje.