POSEBNA PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA

O posebnem priznanju Avgusta Kuharja:

Fundacija Avgusta Kuharja podeljuje posebno priznanje ob visokih jubilejih društev in institucij na področju varnosti in zdravja pri delu. Za podelitev posebnih priznanj uprava ne objavi razpisa. Posebno priznanje se podeli na predlog društva oziroma institucije v letu visokega jubileja. Leta 1999 pa je bilo posebno priznanje prvič podeljeno, ker je bila za priznanje Avgusta Kuharja predlagana skupina štirih strokovnjakov. Priznanje Avgusta Kuharja se namreč podeljuje zgolj posameznikom oziroma posameznicam.

Strokovni delavci službe varstva pri delu Salonita Anhovo: Zvonimir Kristančič,  Miran Gabrijelčič, Milko Rutar in Andra Mezek

Leto podelitve: 1999

Št. izdanega priznanja: 1

Dobitnik prejme plaketo

Utemeljitev: Za prispevek k ukinitvi azbestne proizvodnje

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Leto podelitve: 2005

Št. izdanega priznanja: 2

Dobitnik prejme plaketo

Utemeljitev: Ob 50-letnici društva

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

Leto podelitve: 2009

Št. izdanega priznanja: 3

Dobitnik prejme plaketo

Utemeljitev: ob 50-letnici društva

Društvo varnostnih inženirjev Celje

Leto podelitve: 2009

Št. izdanega priznanja: 4

Dobitnik prejme plaketo

Utemeljitev: ob 50-letnici društva

ZVD Zavod za varstvo pri delu v Ljubljani

Leto podelitve: 2010

Št. izdanega priznanja: 5

Dobitnik prejme plaketo

Utemeljitev: Ob 50-letnici obstoja in delovanja na področju varnosti in zdravja pri delu

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica

Leto podelitve: 2011

Št. izdanega priznanja: 6

Dobitnik prejme plaketo

Utemeljitev: ob 50-letnici društva