Tudi posameznik je lahko donator Fundacije Avgusta Kuharja

– namenite ji odstotek svoje dohodnine!

Spoštovani!

Ustanova Fundacija Avgusta Kuharja zbira donacije, da bi lahko podeljevala nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu!

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij. Mednje sodi tudi Fundacija Avgusta Kuharja. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

S spletnim kvalificiranim digitalnim potrdilom lahko v okviru sistema E-uprave na spletni strani https://edavki.durs.si/ preprosto na svojem osebnem računalniku izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«.

V ta obrazec vpišite te podatke naše fundacije in kliknite na gumb »Oddaj vlogo«:

  1. davčna številka Fundacije Avgusta Kuharja, Dalmatinova 4, Ljubljana: 69361550,
  2. fundaciji lahko namenite do enega odstotka dohodnine.

Zahvaljujemo se vam za donacijo in pomoč!

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja