Tudi posameznik je lahko donator Fundacije Avgusta Kuharja

– namenite ji 0,5 % svoje dohodnine!

Spoštovani!

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja zbira donacije, da bi lahko podeljevala nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu!

Na začetku so bili donatorji Fundacije Avgusta Kuharja predvsem pravne in fizične osebe. Po letu 2007, odkar velja Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/2007), pa je vedno več posameznikov, ki do največ 0,5 % svoje dohodnine namesto državnemu proračunu namenijo naši fundaciji. Številnim anonimnim posameznikom donatorjem naše fundacije se zahvaljujemo!

Enostavno in brez dodatne finančne obremenitve lahko postanete naš donator! Že danes lahko poskrbite, da bo odslej vsako leto do vašega preklica Finančna uprava RS (FURS) največ 0,5 % vaše dohodnine namesto proračunu namenila naši fundaciji.

Mnogi med vami ste si že na upravni enoti pridobili spletno kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga med drugimi izdaja  tudi SIGEN-CA na Ministrstvu za javno upravo. Ta vam omogoča, da v okviru sistema E-uprave na spletni strani https://edavki.durs.si/ preprosto na svojem osebnem računalniku izpolnite obrazec »Zahteva za dodelitev dela dohodnine za donacije«.  V ta obrazec vpišite te podatke naše fundacije in kliknite na gumb »Oddaj vlogo«:

  • davčna številka Fundacije Avgusta Kuharja, Dalmatinova 4, Ljubljana: 69361550,
  • fundaciji lahko namenite različno veliko donacijo: 0,1 odstotka, 0,2 odstotka, 0,3 odstotka, 0,4 odstotka ali 0,5 odstotka dohodnine.

Če kvalificiranega digitalnega potrdila še nimate, pa kot davčni zavezanec lahko daste zahtevo za namenitev dela dohodnine kadar koli tudi pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Zahvaljujemo se vam v naprej za donacijo in pomoč!

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja