NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 1997

Viljem Strašek, varnostni inženir

Izjemni dosežek: sistem upravljanja z okoljem v podjetju Tuba embalaža d. d., Ljubljana, Verovškova ulica 66

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Leto podelitve: 1997

Št. izdane nagrade: 1

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Okoljevarstveni standard ISO 14001 zgolj opredeljuje integralne cilje upravljanja z okoljem (in v tem okviru varnosti ter zdravja pri delu kot dela okolja), ki naj jih podjetje doseže. Konkretna pot do teh ciljev je prepuščena iznajdljivosti in ustvarjalnosti izdelovalcev sistema upravljanja. Prav izgradnja konkretnega sistema je dosežek varnostnega inženirja Viljema Straška.  Izkušnje iz nekaterih slovenskih podjetij kažejo, da je za uspeh pri tej nalogi potreben interdisciplinarni pristop, znanja iz področij različnih tehničnih strok ter organizacijska znanja. Viljem Strašek je dokazal, da je lahko prav profil varnostnega inženirja (stroka varnosti in zdravja pri delu) učinkovito kos tej težki nalogi. Varnostnemu inženirju Strašku je uspelo jasno in uporabno identificirati dimenzije tveganja, določiti ustrezne postopke in ukrepe ter ustrezno razporeditev odgovornosti različnih služb v podjetju. Preglednost, uporabnost in učinkovitost sistema, ki ga je izdelal, je prepričala vodstvo podjetja, da je sistem sprejelo za eden od temeljev svoje poslovne politike. Konkurenčna sposobnost podjetja se je povečala. Strokovna komisija meni, da je glavni dosežek varnostnega inženirja Viljema Straška z vidika varnosti in zdravja pri delu, da je uporabil sistem ISO 14000, ter da je z njim vzpostavil v podjetju tudi temelje sodobne varnosti in zdravja pri delu v duhu direktive EEC 89/391 in to kljub temu, da sedanji domači predpisi sodobnega postopka v smislu te direktive še ne uvajajo v prakso.