PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 1997

Edvard Harl, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

Zaposlen: EDIBO Harl in drugi d. n. o. , Pesnica 60a, 2211 PESNICA, podjetje za strojniški inženiring, računalniške sisteme, varstvo pri delu, varstvo pred požarom, varstvo okolja in storitve

Leto podelitve: 1997

Št. izdanega priznanja: 1

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Član društva je od leta 1971, član upravnega odbora društva pa že 20 let. Uspešno je sodeloval pri organizaciji strokovnih srečanj, ekskurzij in posvetov tako v društvu kot v zvezi društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije.

Prof. Ludovik Oskar Kavs, diplomirani gradbeni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Leto podelitve: 1997

Št. izdanega priznanja: 2

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Je eden od ustanoviteljev Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDVITS) in njen dolgoletni predsednik. Bil je pobudnik za ustanovitev Višje tehniške varnostne šole in njen prvi dekan. Je najzaslužnejši, da se je pojem varnosti povezal s poklicem varnostni inženir. Postavil je temelje delovanja ZDVITS, ki so zagotovili njeno družbeno in ekonomsko uspešno delovanje. Objavil je vrsto strokovnih člankov, brošur in skript. Bil je sodni izvedenec in inšpektor za delo.

Alojzij Anton Terglav, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Zaposlen: Telekom Slovenije, Cigaletova 15, Ljubljana

Leto podelitve: 1997

Št. izdanega priznanja: 3

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Alojzij Anton Terglav aktivno dela na področju varstva pri delu že preko 30 let. Je aktivni član Društva varnostnih inženirjev že od leta 1968 in je s svojim 30-letnim delom dal društvu svoj pečat in pripomogel k uveljavitvi društva ter stroke varstva pri delu.

Alojz Sukič, inšpektor za delo

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Pomurje

Leto podelitve: 1997

Št. izdanega priznanja: 4

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Oral je ledino varstva pri delu v Pomurju in stroki v tej regiji vtisnil neizbrisen pečat. Vse do ustanovitve DVIT Pomurja je bil aktiven član DVIT Maribor. Bil je med ustanovnimi člani DVIT Pomurja in njegova gonilna sila vse do upokojitve. Je častni član DVIT Pomurje.