NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 1998

Janez Šterbal, dipl. org. dela, varnostni inženir 

Izjemni dosežek: program ukrepov za zmanjšanje števila poškodb pri delu v delniški družbi TALUM Kidričevo iz junija 1996

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

Leto podelitve: 1998

Št. izdane nagrade: 2

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Strokovna komisija ocenjuje, da je najpomembnejši dosežek varnostnega inženirja Janeza Šterbala, da mu je uspelo vodilne in vodstvene delavce delniške družbe TALUM ter ostale zaposlene prepričati, da je varnost in zdravje pri delu skupna in stalna naloga vseh in pomembna ekonomska kategorija za ocenjevanje delovne uspešnosti posameznika in poslovne uspešnosti gospodarske družbe. Služba za razvoj in tehnologi so spoznali svojo vlogo pri načrtovanju varnosti pri delu in v tem prepoznali priložnost za pridobitev strokovne avtoritete. Vzgoja in izobraževanje, katerih praktièni del so pripravili neposredni vodje, sta postala temeljna metoda za utrditev sistema varstva pri delu, v katerem vsaka služba prevzema svoj del naloge. Varnostni inženir Janez Šterbal je dal tudi pobudo za analizo vzrokov bolniške odsotnosti, ki jo je v letu 1998 pripravila kadrovska služba družbe. Varnostni inženir Janez Šterbal je izgradil sistem trajnega izboljševanja varnosti in zdravja pri delu z oblikovanjem v praksi preizkušenega učinkovitega programa, ki ga lahko štejemo kot model za uporabo v drugih podjetjih. Prednost sistema je zlasti sistematična preglednost kot pogoj za učinkovitost in praktično uporabo. Z učinkovitostjo sistema, ki je hkrati nadgradnja analize varnosti, je vzbudil v vodstvu gospodarske družbe zaupanje in spoznanje o koristi in potrebnosti vgraditve varnosti in zdravja pri delu v politiko poslovanja gospodarske družbe.