PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 1999

Jože Miklavc, vodja izobraževanja za varstvo pri delu in varstvo pred požarom na Ljudski univerzi Velenje

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje – (s podporo ZVD Zavoda za varstvo pri delu d. d. Ljubljana zaradi sodelovanja z revijo DELO IN VARNOST)

Številka izdanega priznanja: 10

Leto podelitve: 1999

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Jože Miklavc se je v treh desetletjih svojega dela v stroki varnosti in zdravja pri delu uveljavil kot uspešen referent varstva pri delu v podjetju ter kot uspešen predavatelj, vodja in organizator izobraževanja za varno delo in varstvo pred požari na Ljudski univerzi. Ves čas se je doma in v tujini strokovno izpopolnjeval. Po vsej Sloveniji je znan kot publicist, ki je znal sistematično zapisati, fotografirati in s profesionalno videotehniko posneti dokumentaren film o tehnikah in tehnologijah varnosti. V letu 1979 je bil eden izmed ustanoviteljev Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Velenje in vztrajen vsebinski motor društva, ki bo v letu 2000 praznovalo delovni jubilej.

Everist Muzlovič, inženir varstva pri delu

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

Številka izdanega priznanja: 11

Leto podelitve: 1999

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Od leta 1977 opravlja strokovna dela varstva pri delu, od leta 1988 je vodja službe varstva pri delu v Metalni Maribor. Naloge varstva pri delu in varstva pred požarom danes opravlja za vsa podjetja, ki so nastala iz nekdanje Metalne. Od leta 1978 je v upravnem odboru društva zadolžen za organizacijo strokovnih ekskurzij v domovini in tujini. Poznan je kot dober in vesten delavec.

Milan Rebrec, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja

Številka izdanega priznanja: 12

Leto podelitve: 1999

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Član društva je od leta 1983 in je med najzaslužnejšimi za obnovitev delovanja društva po letu 1993 in za njegovo današnjim pogojem primerno delovanje. S svojim strokovnim znanjem, prizadevnostjo in odgovornim pristopom je kot tajnik društva prispeval k ugledu društva. Je varnostni inženir firme Radenska – Tri srca, kjer kaže odgovoren odnos do strokovnega dela na področjih varstva pri delu, varstva pred požari in varstva okolja. Svoje strokovno znanje nesebično prenaša na kolege v in izven društva.

Ivan Rozman, diplomirani inženir agronomije

Predlagatelj: Sekcija varnostnih inženirjev v kmetijstvu pri Zvezi varnostnih inženirjev Slovenije

Številka izdanega priznanja: 13

Leto podelitve: 1999

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev podelitve priznanja:

Do upokojitve v letu 1983 je opravljal številne službe v kmetijstvu od kmetijskega pospeševalca do del republiškega inšpektorja za področje kmetijstva, gozdarstva in vodnega gospodarstva. V Letu 1975 je soorganiziral posvet v Žalcu, na katerem je bil sprejet sklep, da se v okviru Zveze varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije ustanovi sekcija varnostnih inženirjev in tehnikov v kmetijstvu ter program dela sekcije. Tudi po upokojitvi v sekciji aktivno deluje pri izdelavi programov poučevanj in preizkusov, pri izbiri osebnih varovalnih sredstev, pri izdelavi metodologij pregledov kmetijske in gozdarske mehanizacije, pri organiziranju sodelovanja sekcije z kmetijsko pospeševalnimi službami in pri organizaciji strokovnih ekskurzij in posvetov sekcije.

Florjan Zabret, varnostni inženir in diplomirani organizator dela

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 14

Leto podelitve: 1999

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Član društva je od leta 1989, član izvršnega odbora društva pa od leta 1990. V času dveh mandatnih obdobij, v katerih je bil predsednik društva, je društvo strokovno in organizacijsko napredovalo. Društvo je vsako leto organiziralo dva posveta o aktualnih temah s priznanimi predavatelji, strokovno ekskurzijo v tujino in obiske v podjetjih članov društva. Danes je tajnik društva. O delu društva redno piše v časopisu Gorenjski glas in Merkurjeve novice.

Milan Zega, inženir ladijskega strojništva

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Številka izdanega priznanja: 15

Leto podelitve: 1999

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Od leta 1969 je v pomorstvu gradil sistem varstva pri delu, katerega rezultati so v Splošni plovbi Portorož vidni še danes. Od leta 1977 do svoje upokojitve v letu 1994 je bil republiški inšpektor za delo. Odlikoval se je s svojo prodornostjo in strokovnim delom. V društvu še vedno deluje s svojimi bogatimi izkušnjami in nasveti.

Stane Ocvirk, Inženir varstva pri delu

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Številka izdanega priznanja: 16

Leto podelitve: 1999

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Več let je bil predsednik v letu 1958 ustanovljenega društva varnostnih inženirjev Celje. Svojo delovno pot je začel v livarni Železarne Štore končal pa z upokojitvijo v letu 1990 kot vodja inšpekcije dela v Celju. Sedemnajst let je bil član komisije za varstvo pri delu pri Združenju jugoslovanskih železarn, v kateri je tesno sodeloval z Avgustom Kuharjem. Urejal je strokovni priročnik za varstvo pri delu v železarnah. V društvu je organiziral seminarje, posvete in predavanja, prevajal je strokovno literaturo in pisal strokovne članke in razprave. Izdal je priročnik za uvajanje delavcev za varno delo. Stanovskim tovarišem je bil vedno na razpolago z nasveti in predlogi.

Zlatko Šorman, varnostni inženir

Predlagatelja: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana in izvršni odbor Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije

Številka izdanega priznanja: 17

Leto podelitve: 1999

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Od leta 1955 je bil kot referent za varstvo pri delu začetnik varstva pri delu pri vzdrževanju prog slovenskih železnic. Število poškodb in smrtnih primerov na železnici se je z njegovim delom začelo pomembno zmanjševati. Zadnje obdobje pred upokojitvijo je služboval v podjetju Slovenija-avto. Zaradi njegovega dela po vseh republikah bivše države se je v montažnih jaških v avto servisih odpravila nevarnost eksplozije in zastrupitve z monoksidom. Tudi zaradi njegovega dela se je zmanjšalo onesnaževanje okolja in izboljšalo zdravje delavcev v ličarnah. Bil je eden izmed ustanoviteljev tako ljubljanskega društva kot Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije.

Jože Nadu, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 18

Leto podelitve: 1999

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Od leta 1972 je član društva in aktivno deluje v delu organov društva in pri organizaciji aktivnosti. Že več mandatnih obdobij je podpredsednik izvršnega odbora društva. Je nesebični tovariš in prijatelj vseh, ki se ukvarjajo z varnostjo in zdravjem pri delu. Deloval je na področju urejanja in izvajanja varstva pri delu v več podjetjih. Zadnja leta pa je samostojni strokovni sodelavec za varstvo pri delu v Poslovnem sistemu Mercator.