PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2000

Edvard Renko, organizator dela

Zaposlen: vodja službe varstva pri delu, Ljubljanske mlekarne, Obrat Kranj

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 19

Leto podelitve: 2000

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Organizator dela Edvard Renko je zaposlen v Ljubljanskih mlekarnah, Obrat Kranj. V Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske se je včlanil leta 1986 in bil v njem ves čas izredno aktiven. S svojo strokovnostjo in vedrino je v društvo vnesel pozitiven pogled na vse, kar se dogaja okoli nas. Delal je v različnih organih društva, v letih 1996–2000 pa je bil predsednik društva. V tem času je društvo strokovno napredovalo tudi zaradi vsakoletne organizacije strokovnih posvetov in ekskurzij doma in v tujini. Uvedel je mesečne delavnice za obravnavo posameznih strokovnih tem varnosti in zdravja pri delu. Aktivno je deloval tudi kot član izvršilnega odbora Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. V tem mandatu je član izvršnega odbora društva.

Bojan Farič, varnostni inženir

Zaposlen: inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pri Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja

Številka izdanega priznanja: 20

Leto podelitve: 2000

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Varnostni inženir Bojan Farič od leta 1979 opravlja dela požarnega inšpektorja oziroma inšpektorja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.  Član Društva strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja je od leta 1986. Član izvršnega odbora društva je bil v dveh mandatih. S svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem je kot predavatelj ali razpravljalec aktivno sodeloval na večini seminarjev in okroglih mizah ter tako bistveno prispeval k prenosu znanja in izkušenj na druge člane društva. Pomembno je prispeval k uveljavitvi društva in stroke varstva pri delu v Pomurju.

Branko Košir, varnostni inženir

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Številka izdanega priznanja: 21

Leto podelitve: 2000

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Varnostni inženir Branko Košir je od leta 1969 delal kot vodja službe varstva pri delu nekdanjega podjetja Industrija motornih vozil Novo mesto in se pred kratkim upokojil kot vodja oddelka varnosti v sedanjem podjetju Revoz, d.d., Novo mesto. S podjetjem je rasla tudi služba varstva pri delu. Kot njen vodja se je dela loteval s sistemom projektnega vodenja in dosegel, da je bil Revoz med tovarnami avtomobilov Renault z najnižjim številom poškodb pri delu. S svojim sistemom ergonomske analize delovnih mest je bil pionir na področju ergonomije. Bil je predsednik nekdanjega »ljubljanskega« in nato dolgoletni predsednik »dolenjskega« društva varnostnih inženirjev. Bil je aktivni udeleženec skoraj vseh posvetovanj v zadnjem desetletju. Danes svoje znanje in izkušnje prenaša na študente Višje strokovne strojne šole v Novem mestu.

Alojz Cerjak, varnostni inženir

Zaposlen: Ekologija-Tehnika-Elektro, s.p., Tehnični pregledi strojev, elektro instalacij, strelovodov in meritve, Krško

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Številka izdanega priznanja: 22

Leto podelitve: 2000

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Varnostni inženir Alojz Cerjak je bil ustanovni član podružnice Društva varnostnih inženirjev in tehnikov v Celju in društva v Novem mestu. Bil je dolgoletni član organov in komisij društva. Ob dvajsetletnici podružnice v Celju je aprila 1977 prejel priznanje za vestno in požrtvovalno delo. Njegov prispevek k promociji in uveljavljanju stroke varstva pri delu je pomemben. Bil je vodja projekta in lektor tehničnih izrazov pri pripravi izobraževalne literature iz varstva pri delu za strojnike v termoelektrarnah in toplotnih postajah. Recenziral in uredil je priročnik za varno delo na elektroenergetskih postrojih. Bil je pobudnik in soavtor pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka iz leta 1989. Znan je po svojih člankih v reviji “Delo + varnost”.

Anton Avsec, varnostni inženir

Zaposlen: varnostni inženir v Mariborski livarni Maribor, d.d.

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

Številka izdanega priznanja: 23

Leto podelitve: 2000

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Varnostni inženir Anton Avsec se je v Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor vključil v letu 1980. Od 1988 do 1997 je bil predsednik društva. V Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije je leta 1994 prevzel nalogo priprave podeljevanja nagrad in priznanj za izjemne strokovne dosežke na področju varstva pri delu. V letih od 1996 do 2000 je kot predsednik prve uprave Fundacije Avgusta Kuharja uspešno opravil pionirsko delo na tem področju.

Tomaž Kulot, diplomirani varnostni inženir

Zaposlen: vodja službe ekologije in varstva pri delu, Iskra Avtoelektrika, d.d., Šempeter pri Gorici

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije

Številka izdanega priznanja: 24

Leto podelitve: 2000

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Diplomirani varnostni inženir Tomaž Kulot je vodja službe ekologije in varstva pri delu v Iskri Avtoelektriki  v Šempetru pri Gorici, ki zaposluje 1860 delavcev. V društvu varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije aktivno deluje od leta 1986. Od leta 1990 kot tajnik društva skrbi za informiranje članov društva. Nepogrešljiv je pri organizaciji posvetov in simpozijev na ravni društva in Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Zagnano in ustvarjalno si prizadeva za kulturo varnega in zdravega dela v podjetju in širši regiji. V koncernu Iskra Avtoelektrika se trudi za zagotavljanje čim višje ravni varnega in zdravega dela, kar mu v veliki meri uspeva, saj je Iskra uspešno podjetje.

Ivan Cvetko Lukman, diplomirani varnostni inženir

Zaposlen: vodja poslovne enote pri IVD Inštitutu za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Poslovna enota Nova Gorica

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije

Številka izdanega priznanja: 25

Leto podelitve: 2000

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Diplomirani varnostni inženir Ivan Cvetko Lukman že od leta 1969 dela na področju varstva pri delu. V podjetju Meblo Nova Gorica je kot vodja službe varstva pri delu in službe za požarno varnost v kratkem času zmanjšal število, pogostnost in resnost poškodb pri delu pod povprečje v lesnopredelovalni industriji. Od leta 1979 kot vodja novogoriške poslovne enote IVD Inštituta za varstvo pri delu in varstvo  okolja Maribor skrbi za pregled strojev in naprav ter izvaja izobraževanje za varno delo. Član društva varnostnih inženirjev je od leta 1971. Ves čas je član upravnega odbora društva z različnimi nalogami. En mandat je bil predsednik društva. Med leti 1996 in 1998 je bil predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Pri opravljanju svojega dela se je odlikoval z ustvarjalnostjo in inovativnostjo.

Breda Djordjević, inženirka varstva pri delu

Zaposlena: samostojna referentka varstva pri delu in odgovorna oseba za kemikalije, Elektronika Velenje, d.d.

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 26

Leto podelitve: 2000

Dobitnica prejme plaketo.

Utemeljitev: Varnostna inženirka Breda Djordjević je samostojna referentka varstva pri delu v delniški družbi Elektronika Velenje, ki proizvaja televizijske aparate. Odgovorna je tudi za naloge varstva pred požarom, varstva okolja, socialno delo, zavarovalništvo, invalidsko problematiko, kadrovanje, kemikalije in drugo. Dolga leta usposablja delavce za varno delo na Ljudski univerzi Velenje. Mnogim podjetnikom na Štajerskem svetuje pri reševanju nalog s področja dela, varstva pri delu in požarnega varstva. Od leta 1992 je aktivna v Društvu varnostnih inženirjev Velenje. Bila je tako članica izvršnega odbora kot predsednica društva. Delala je tudi v izvršnemu odboru Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Znana je po srčnosti in hitrem reševanju nalog. V Šaleški dolini in njeni okolici je pomembno prispevala k humanizaciji dela.

Andrej Špiler, inženir varstva pri delu

Zaposlen: vodja službe varstva pri delu, Johnson Controls – NTU Slovenj Gradec

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 27

Leto podelitve: 2000

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Varnostni inženir Andrej Špiler je kot vodja službe varstva pri delu in požarnega varstva zaposlen v gospodarski družbi Johnson Controls – NTU. Vpeljal je nove načine dela in dosledno analizo poškodb pri delu ter število poškodb in požarov zmanjšal za polovico. Delavce usposablja za varno delo.  Pod njegovim vodstvom bo podjetje, v katerem je zaposlen, letos pridobilo okoljevarstveni certifikat ISO 14001. V kratkem bo zaključil visokošolsko izobraževanje. Je stalni predavatelj na ljudskih univerzah na Koroškem za področja varstva pri delu, požarne varnosti in nevarnih snovi. Kot predavatelj sodeluje tudi z vsemi gasilskimi zvezami koroške regije. Kot samostojni podjetnik na področju varstva pri delu svetuje manjšim podjetjem in samostojnim podjetnikom posameznikom. Že petnajst let je aktivni član Društva varnostnih inženirjev Velenje. Njegovo delo je pomembno prispevalo k humanizaciji dela v koroški regiji.