NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 2002

Bernard Turk, diplomirani varnostni inženir, za sistem varnosti in zdravja pri delu

Izjemni dosežek: sistem varnosti in zdravja pri delu v delniški družbi Kovinoplastika Lož, Industrija kovinskih in plastičnih izdelkov

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Leto podelitve: 2002

Št. izdane nagrade: 6

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Bernard Turk je zaslužen, da sta varnost in zdravje pri delu temelja investicijske in s tem poslovne politike enega najuspešnejših notranjskih in slovenskih podjetij. Eden od pomembnih dosežkov Bernarda Turka je, da je z dolgoletnim in vztrajnim delom dosegel v tovarni, ki je v kmečkem okolju in brez industrijskega zaledja in  tradicije, da se lahko ponaša z zgledno ravnijo delovne in varnostne kulture. Kovinoplastika Lož se je uveljavila kot zgled uspešnega gospodarskega razvoja, ki temelji na inovativnih, kakovostnih in cenovno konkurenčnih izdelkih, hkrati pa upošteva visoke mednarodne standarde varovanja življenjskega okolja in zdravja zaposlenih. Bernard Turk se je v stroki varnosti in zdravja pri delu uveljavil kot neutruden iskalec inovativnih rešitev za varno in zdravo delo ter za delavcem bolj ugodne delovne razmere. Pri tem je znal povezovati stroko tako v društvu varnostnih inženirjev kot v panogi in celotni državi. Bernard Turk je eden tistih strokovnjakov, ki ga stanovski kolegi najpogosteje navajajo kot strokovno avtoriteto.