NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO 2004

Prof. dr. Primož Gspan, univerzitetni diplomirani inženir fizike

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Leto podelitve: 2004

Št. izdane nagrade: 3

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Prof. dr. Primož Gspan prav gotovo sodi med tiste strokovnjake, ki so jih slovenski varnostni inženirji najpogosteje imenovali za svojo strokovno avtoriteto. Cenili pa so ga tudi sodelavci, s katerimi je sodeloval in poudarjal njihov prispevek k skupnim projektom. Njegov priročnik Ekologija dela iz leta 1984 so slovenski varnostni inženirji s pridom uporabljali, ko so iskali argumente, da vodilne in strokovnjake drugih strok v podjetjih prepričajo za projekte varnosti in zdravja pri delu. V njem so našli učinkovite in preizkušene nasvete za svoje delo. Prof. dr. Primož Gspan je z doslednim sodelovanjem na vseh najpomembnejših strokovnih srečanjih in izmenjavah izkušenj ter mnenj krepil društveno in zbornično povezovanje varnostnih inženirjev. Pri svojem delu se je z občutkom odločal, kdaj je potrebno stroki prepustiti svobodno voljo pri uporabi metod dela in kdaj za pravočasno uveljavitev strokovnih načel v podjetjih potrebuje pomoč v obliki predpisa. Znal je svoje delo pravilno razmejiti med občutkom odgovornosti za preprečevanje ekonomsko neupravičenih posegov v proizvodnjo in  občutkom odgovornosti za zdravje in življenje ljudi.