URADNI PODATKI O USTANOVI FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA

Zakoniti zastopnik Fundacije Avgusta Kuharja: dr. Jožef Horvat, predsednik šeste uprave fundacije

Poštni naslov: Fundacija Avgusta Kuharja, Dalmatinova ulica 4, 1000 LJUBLJANA

E-naslov: info@fundacija-avgustakuharja.si

Telefon: 00 386 51 306 202

Številka transakcijskega računa: 02222-0020298177 pri NLB, d. d.

Številka v davčnem registru: 69361550

Fundacija Avgusta Kuharja je v skladu s 94. členom ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/2006) oproščena obračunavanja DDV.

Matična številka: 5983363000;

Šifra dejavnosti SKD: 91.330, šifra dejavnosti SKIS 15000;

Spletna stran: www.fundacija-avgustakuharja.si