O NAGRADI AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK V STROKI VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Fundacija Avgusta Kuharja nagrado za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu podeljuje že od leta 1997 dalje.  Nagrada ni bila podeljena v letih 2014, 2017, 2020 in 2021. V letih 2007, 2009 in 2018 pa sta bili podeljeni po dve tovrstni nagradi.

Nagrado za izjemen dosežek je mogoče podeliti posamezniku/posameznici ali timu strokovnjakov. Nagrade ni mogoče podeliti posamezniku, za katerega ustanoviteljica fundacije nesporno in formalno ugotovi, da je kršil Etični kodeks članov Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Nagrade tudi ni mogoče podeliti članom uprave in strokovne komisije v tekočem letu. Dobitnik nagrade na svečani podelitvi prejme plaketo, kovinsko odličje in denarno nagrado ter je vpisan v evidenco nagrajencev. Njegovo delo je predstavljeno udeležencem posveta ustanoviteljice in javnosti kot primer izjemnega dosežka v stroki varnosti in zdravja pri delu.

Vabljeni k ogledu utemeljitev vseh podeljenih nagrad!

Dobitniki nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu:

Dostop do utemeljitve nagrad s klikom na ime nagrajenca.

2023 – Nagrada ni bila podeljena, ker so se društva varnostnih inženirjev opredelila, da se poslej podelitev izvede na dve leti.

2022 – Nagrada ni bila podeljena.

2021 – Nagrada ni bila podeljena.

2020 – Nagrada ni bila podeljena.

2019 – Marjan Mikec

2018 / II – Leon Vedenik

2018 / I – Lidija Korat

2017 – Nagrada ni bila podeljena.

2016 – Miran Pavlič

2015 – Jože Prezl

2014 – Nagrada ni bila podeljena.

2013 – Anton Razinger

2012 – Mirko Markič

2011 – Rudi Janežič

2010 – Cveto Bizjak

2009 / II – Mirko Vošner

2009 / I – Gorazd Sušnik

2008 – Milan Srna

2007 / II – Jože Žagar in Marjan Šmalc

2007 / I – Marjan Bilban

2006 – Mihael Čokl

2005 – Franc Stopajnik.

2004 – Vladimir Drusany

2003 – Janez Bogataj

2002 – Bernard Turk

2001 – Milan Tomše

2000 – Emil Nanut,  Janko Gorjanc, Janez Fabijan

1999 – Peter Zupan

1998 – Janez Šterbal

1997 – Viljem Strašek