PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA  2021

Skupinska slika dobitnikov nagrad in priznanj Avgusta Kuharja

Podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2021 je bila zaradi epidemije covid-19 že drugič zapored virtualna. Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2021 za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu so bile podeljene 16. 11. 2021 na platformi ZOOM. Podelitev je bila ob zaključku webinarja »Za varna delovna mesta 2021« v organizaciji Zbornice varnosti in zdravja pri delu in Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije ter v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektoratom RS za delo. Dobitnike sta nagovorila dr. Jožef Horvat, predsednik šeste uprave fundacije in Mateja Ribič, državna sekretarka na MDDSZ. Podelitev je spremljalo 52 udeležencev webinarja. Namen podeljevanja nagrad in priznanj Avgusta Kuharja je promocija dosežkov stroke za varnostno kulturo.

Alojz Pšaker je prejel nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo in Peter Kočman nagrado Avgusta Kuharja za najboljše magistrsko delo magistra inženirja tehniške varnosti. Priznanja Avgusta Kuharja pa so prejeli Branko Brišnik, Marjan Lukežič, Miran Gabrijelčič, Miša Biro in Marjeta Novinšek. Plaketo in slavnostno brošuro so prejeli po pošti dan pred podelitvijo. Dobitnik nagrade za življenjsko delo je po pošti prejel tudi kovinsko odličje.

Čestitamo!

Program webinarja “Za varna delovna mesta 2021” na tej povezavi