NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK

Fundacija Avgusta Kuharja nagrado za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu podeljuje že od leta 1997 dalje.  Nagrada ni bila podeljena v letih 2014, 2017, 2020, 2021 in 2022. V letih 2007, 2009 in 2018 pa sta bili podeljeni po dve tovrstni nagradi.

Nagrado za izjemen dosežek je mogoče podeliti posamezniku/posameznici ali timu strokovnjakov. Nagrade ni mogoče podeliti posamezniku, za katerega ustanoviteljica fundacije nesporno in formalno ugotovi, da je kršil Etični kodeks članov Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Nagrade tudi ni mogoče podeliti članom uprave in strokovne komisije v tekočem letu. Dobitnik nagrade na svečani podelitvi prejme plaketo, kovinsko odličje in denarno nagrado ter je vpisan v evidenco nagrajencev. Njegovo delo je predstavljeno udeležencem posveta ustanoviteljice in javnosti kot primer izjemnega dosežka v stroki varnosti in zdravja pri delu.

Vabljeni k ogledu utemeljitev vseh podeljenih nagrad!

Dostop do utemeljitve nagrad s klikom na ime nagrajenca.

.

2022 – Nagrada ni bila podeljena.

.

2021 – Nagrada ni bila podeljena.

.

2020 – Nagrada ni bila podeljena.

.

2019 – Marjan Mikec

.

2018 / II – Leon Vedenik

.

2018 / I – Lidija Korat

.

2017 – Nagrada ni bila podeljena.

.

2016 – Miran Pavlič

.

2015 – Jože Prezl

.

2014 – Nagrada ni bila podeljena.

.

2013 – Anton Razinger

.

2012 – Mirko Markič

.

2011 – Rudi Janežič

.

2010 – Cveto Bizjak

.

2009 / II – Mirko Vošner

.

2009 / I – Gorazd Sušnik

.

2008 – Milan Srna

.

2007 / II – Jože Žagar in Marjan Šmalc

.

2007 / I – Marjan Bilban

.

2006 – Mihael Čokl

.

2005 – Franc Stopajnik.

.

2004 – Vladimir Drusany

.

2003 – Janez Bogataj

.

2002 – Bernard Turk

.

2001 – Milan Tomše

.

2000 – Emil Nanut,  Janko Gorjanc, Janez Fabijan

.

1999 – Peter Zupan

.

1998 – Janez Šterbal

.

1997 – Viljem Strašek

.