PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA

Priznanje Avgusta Kuharja se podeljuje kot zahvala za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu  v društvih varnostnih inženirjev, saj društvena organiziranost omogoča razvoj stroke in širjenje dobre prakse. Posameznik lahko priznanje prejme zgolj enkrat. Prejme oštevilčeno plaketo in se vpiše v evidenco izdanih priznanj. Kandidata določi društvo varnostnih inženirjev v skladu s svojimi pravili. Predlog kandidata mora utemeljiti na podlagi aktivnega strokovnega dela kandidata v društvu.

Vabljeni k ogledu utemeljitev vseh podeljenih priznanj!