NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA NAJBOLJŠE MAGISTRSKO DELO 2022

Matej Lipovšek, magister inženir tehniške varnosti

Naslov diplomskega dela: Elektrificirana (pametna) Omarica za prvo pomoč in Mobilna aplikacija TeHelp

Leto podelitve: 2022

Št. izdane nagrade: 22

Dobitnik prejme: plaketo in denarno nagrado

Mentorica: doc. dr. Klementina Zupan

Utemeljitev mentorice: Matej Lipovšek, magister inženir tehniške varnosti (UN), je v študijskem letu 2021/2022 izdelal nalogo z naslovom Elektrificirana (pametna) omarica za prvo pomoč in mobilna aplikacija TeHelp, ki jo je uspešno zagovarjal junija 2022. Kandidat je ugotavljal primernost oziroma potrebo trga po mobilni aplikaciji za pomoč varnostnim inženirjem in pametni omarici za prvo pomoč, ki pomaga strokovnim delavcem in inženirjem tehniške varnosti pri vsakodnevnem opravljanju svojega poklica.

Kandidat je izdelal anketni vprašalnik, da bi preveril potrebo po pametni omarici za prvo pomoč, ki bi beležila porabo sanitetnega materiala in bila v pomoč pri nudenju prve pomoči, ter po mobilni aplikaciji za strokovne delavce za varnost pri delu. Ugotovil je, da pametna omarica za prvo pomoč že obstaja, anketa pa je potrdila, da bi bilo neproduktivno razvijati idejo na že obstoječem revolucionarnem področju. Svoje magistrsko delo je zato razvil le na področju mobilne aplikacije TeHelp. Anketa je potrdila tezo, da bi razvoj mobilne aplikacije, ki združuje zakonodajo, standarde in ostale strokovne podatke in je vedno na dosegu roke, lahko pomagal strokovnim delavcem  pri njihovem delu. Z izvedeno anketo je ugotovil, da je zanimanje oziroma potreba na trgu za mobilno aplikacijo velika, zato je veliko časa namenil ravno razvoju čim bolj razvejane mobilne aplikacije v programu AppGyver, ki pokriva obsežno področje tehniške in procesne varnosti. Za idejni razvoj mobilne aplikacije je na začetku popisal in opredelil pet ključnih področij v poklicu strokovnega delavca za varnost pri delu in ta razdelil še na podpodročja za izredno razvejano in funkcionalno aplikacijo. V aplikacijo je vnesel tudi etične in zakonodajne standarde zaradi varstva in upravljanja osebnih in drugih varovanih podatkov. Veliko pozornosti je namenil predvsem videzu aplikacije in začetnemu pogledu, ki privabi uporabnika k dejanski rabi aplikacije. Razvoja delovanja aplikacije pa se ni lotil, saj je treba najprej izpiliti idejo z vizualnim učinkom in dejansko vsebino, da lahko kasneje pride do kodiranja in programiranja pri sestavitvi končnega produkta. Vse to pa zahteva tudi veliko investicijo.

Kandidat je pri izvedbi dela pokazal veliko samostojnost in inovativnost. Naloga je napisana pregledno in razumljivo ter presega dela s tega področja. Delo kandidata Mateja Lipovška pomeni prispevek pri razvoju varnosti in zdravja pri delu.