• Akti

PREPIS!

 

Uradni list Republike Slovenije, št. 56 / 11.10.1996, stran 4652

 

Na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/1995) in 3. člena Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/1994) minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja

 

SOGLASJE

k aktu o ustanovitvi ustanove Fundacije Avgusta Kuharja

 

Soglašam z aktom o ustanovitvi ustanove Fundacije Avgusta Kuharja, katere namen je, da s podeljevanjem nagrad za izjemne dosežke ter priznanj za dolgotrajno strokovno delo na področju varnosti in zdravja pri delu krepi zavest o potrebnosti sistematičnega strokovnega varovanja zdravja pri delu in življenjskega ter delovnega okolja.

 

 

Št. 102-04.012/96
Ljubljana, dne 2. oktobra 1996

 

 

 

Minister za delo, družino in socialne zadeve
Mag. Anton Rop l.r.