• Akti

AKTI FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA:


1. Ustanovitveni akt Fundacije Avgusta Kuharja, notarski zapis notarke Dušice Berden iz Ljubljane, opr. št. SV-355/96 z dne 16. 7. 1996,


2. Soglasje Antona Ropa, ministra za delo, družino in socialne zadeve k aktu o ustanovitvi ustanove Fundacije Avgusta Kuharja, št. 102-04.012/96, Uradni list RS, št. 56/1996,


3. Statut Fundacije Avgusta Kuharja, sprejet na seji Skupščine Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) dne 17. 11. 2017,


4. Pravilnik o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja, sprejet na seji Skupščine Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) dne 17. 11. 2017,


5. Etični kodeks članov Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije, sprejet na skupščini ZDVIS, ko je bil njen predsednik Mirko Vošner.

 

Veljavna besedila teh aktov so objavljena na meniju.