• Ni podkategorij
 • Aktualno

Podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2018

 

Podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu v letu 2018 je bilo v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina v četrtek, 15. novembra 2018 ob 16.00. Podelitev je bila ob zaključku tradicionalnega simpozija VARNO IN ZDRAVO DELO, ki sta ga v letu 2018 organizirala Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) in Zbornica varnosti in zdravja pri delu pod naslovom VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI. Nagrade in priznanja so podeljevali mag. Nikolaj Petrišič, uradni zastopnik ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenije Klampfer in vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu na tem ministrstvu, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije Stanko Ožbot, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Janez Fabijan in predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja dr. Jožef Horvat.

 

 

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2018

 

Posnetek podelitve nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2018

 

Fotografije s podelitve nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2018

 

 

 

 

 

Vabilo na podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2018

 

Vabimo vas na podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu v letu 2018, ki bo v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina v četrtek, 15. novembra 2018 ob 15.30.

 

Podelitev bo ob zaključku tradicionalnega simpozija VARNO IN ZDRAVO DELO, ki ga v letu 2018 organizirata Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije in Zbornica varnosti in zdravja pri delu pod naslovom VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI.

 

Program in prijavnica za simpozij Varno in zdravo delo 2018 - Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi, 15. 11. 2018 v Ajdovščini

 

 

 

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 3. 10. 2018 sklenila, da v letu 2018 prejmejo nagrade in priznanja Avgusta Kuharja:

 

I. Nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek prejme:

 

            Lidija Korat za pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnem mestu.

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske.

 

Nagrajenka prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 600 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno številko 22.

 

II. Nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek prejme:

 

           Leon Vedenik za promocijo duševnega in telesnega zdravja v Policijski upravi Murska Sobota.

 

Predlagatelj: Društvo  varnostnih inženirjev Ljubljana.

 

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 600 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno številko 23.

 

 

III. Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo prejme

 

          David Klančišar za diplomsko delo z naslovom »Preprečevanje zastrupitev z ogljikovim oksidom«.

 

Predlagatelj: Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

 

Nagrajenec prejme plaketo in denarno nagrado v znesku 200 evrov ter se vpiše v evidenco nagrajencev za najboljše diplomsko delo pod zaporedno številko 19.

 


IV. Priznanje za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu  v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev prejmejo:

 

 1. Luka Bratec, Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
 2. Matjaž Časl, Društvo varnostnih inženirjev Velenje
 3. Nikolina Vidovič, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
 4. Oras Jerman, Društvo varnostnih inženirjev Koper
 5. Srečko Slemenšek, Društvo varnostnih inženirjev Celje
 6. Vesna Avsenik, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
 7. Zvonko Milošič, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

 

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod zaporednimi številkami od 167 do 173.

 

 

Dr. Jožef Horvat,

predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja

Dr. Jožef Horvat - 3. 10. 2018 izvoljen za predsednika šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja 2018-2022

 

Dr. Jožef Horvat iz Društva varnostnih inženirjev Ljubljana je bil 3. 10. 2018 na 2. seji šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja soglasno izvoljen za njenega predsednika v obdobju 2018-2022.

 

 

Dr. Jožef Horvat, novi predsednik uprave fundacije

 

 

Šesta uprava je na seji določila dobitnike nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2018 za izjemno delo v stroki varnosti in zdravja pri delu. Podelitev bo 15. 11. 2018 ob 15.00 v Ajdovščini na tradicionalnem skupnem posvetu Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in Zbornice varnosti in zdravja pri delu.

 

 

Šesta uprava na svoji drugi seji

Razpisi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2018

 

Šesta uprava Fundacije Avgusta Kuharja v mandatu 2018-2022 je 24. maja 2018 pripravila razpise za podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2018:

 

 1. Razpis za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2018 za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu,
 2. Razpis za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2018 za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu,
 3. Razpis za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2018 za najboljšo diplomsko nalogo,
 4. Razpis za podelitev priznanj Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih varnostnih inženirjev za leto 2018.

Razpise najdete na meniju RAZPISI.


Slika s konstitutivne seje šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja 24. maja 2018: od leve proti desni stojijo Franc Mlinar (DVI Velenje), Božidar Jurko (DVI Celje), Jožef Krečič (DVI Koper), Miro Škufca (MDVI Novo mesto), Iztok Trafela (DSDVZD Ptuj).

Imenovana uprava Fundacije Avgusta Kuharja za obdobje 2018-2022

 

Skupščina Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) je 17. 11. 2017 pooblastila izvršni odbor ZDVIS, da imenuje šesto upravo Fundacije Avgusta Kuharja. Izvršni odbor je na korespondenčni seji 20. 2. 2018 imenovala šesto upravo v mandatu 2018-2022 v naslednji sestavi:

 

Društvo:

Predstavnik:

MDVI Novo mesto                      

Miro Škufca

DVI Ljubljana                                

Jožef Horvat

DSDVZD Ptuj                                  

Iztok Trafela

DVI Gorenjske                              

Janez Fabijan

DVIT Maribor                              

Vilko Švab

DVI Velenje                                   

Franc Mlinar

DVI Celje                                       

Božidar Jurko

DVI Severno Primorske regije    

Stanko Ožbot

DVI Koper

Jožef Krečič

Skupščina ZDVIS 17. 11. 2017 sprejela prenovljeni statut in pravilnik Fundacije Avgusta Kuharja in določila postopek za imenovanje šeste uprave za mandat 2018-2022

 

Skupščina Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) je 17. 11. 2017 v Hotelu Golf na Bledu sprejela prenovljeni Statut Fundacije Avgusta Kuharja in prenovljeni Pravilnik o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja.

 

Skupščina je hkrati pooblastila izvršni odbor ZDVIS, da imenuje v šesto upravo Fundacije Avgusta Kuharja za mandat 2018-2022 predstavnike vseh aktivnih društev varnostnih inženirjev.

 

 

Slavnostna brošura 2018

 

 

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2018. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.

 

Podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu v letu 2018 je bilo v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina v četrtek, 15. novembra 2018 ob 16.00. Podelitev je bila ob zaključku tradicionalnega simpozija VARNO IN ZDRAVO DELO, ki sta ga v letu 2018 organizirala Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) in Zbornica varnosti in zdravja pri delu pod naslovom VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI. Nagrade in priznanja so podeljevali mag. Nikolaj Petrišič, uradni zastopnik ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenije Klampfer in vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu na tem ministrstvu, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije Stanko Ožbot, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Janez Fabijan in predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja dr. Jožef Horvat.

 

 

 

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2018, v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina v četrtek, 15. novembra 2018 ob 16.00