• Donatorji
  • Seznam po letih
  • 2008

Denarne donacije

 

Največji donator v letu 2008 je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), zato bo v letu 2008 v skladu s statutom fundacije prevzel mesto v nadzornem svetu fundacije.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Donacije po letih: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2008, 2009 

3500€

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zpiz.si

IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

1500€

IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor

Valvasorjeva ulica 73, Maribor

 

Spletni naslov: www.ivd-maribor.si

Salonit Anhovo, Gradbeni materiali, d.d. Donacije po letih: 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 

1000€

Salonit Anhovo, Gradbeni materiali, d.d.

Vojkova ulica 1, Anhovo

 

Spletni naslov: www.salonit.si

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d. Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 

1000€

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d.

Chengdujska cesta 25, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zvd.si

Krka, tovarna zdravil, d.d. Donacije po letih: 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

500€

Krka, tovarna zdravil, d.d.

Šmarješka cesta 6, Novo Mesto

 

Spletni naslov: www.krka.si

LTH Ulitki, d. o. o. Donacije po letih: 2008, 2010, 2011, 2012 

500€

LTH Ulitki, d. o. o.

Vincarje 2, Škofja Loka

 

Spletni naslov: www.utlth-ol.si

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

500€

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Dalmatinova ulica 4, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zsss.si

Primorje, d. d. Donacije po letih: 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 

500€

Primorje, d. d.

Družba za gradbeništvo inženiring in druge poslovne storitve

Vipavska cesta 3, Ajdovščina

 

Spletni naslov: www.primorje.si

VGS, d. o. o. Donacije po letih: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

300€

VGS, d. o. o.

Koprska 96, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.vgs.si

Davčna uprava RS Donacije po letih: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

202,51€

Davčna uprava RS

 

Opomba: Fundacija Avgusta Kuharja je prejela skupno 202,51 evra na podlagi vseh dokončnih odločb o odmeri dohodnine za leto 2007! Žal ne poznamo imen posameznih donatorjev, saj so davčna tajnost!

 

Spletni naslov: http://

KOVA, družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o. Donacije po letih: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

200€

KOVA, družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o.

Teharska cesta 4, Celje

 

Spletni naslov: www.kova.si

PROVA, d. o. o. Donacije po letih: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 

200€

PROVA, d. o. o.

Ulica Slavka Gruma 86, Novo Mesto

 

Spletni naslov: http://

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto Donacije po letih: 2008, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018 

200€

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

p. p. 368, Novo Mesto

 

Spletni naslov: www.dvit.preporod.net

MAGOSS VARSTVO, d. o. o. Donacije po letih: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

100€

MAGOSS VARSTVO, d. o. o.

Podjetje za varnost pri delu, požarno varnost in ekologijo

Dunajska 106, Ljubljana

 

Spletni naslov: http://

VARINT Donacije po letih: 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 

100€

VARINT

Goran Humar, s. p.

Šolska ulica 5, Solkan

 

Tudi z donacijami in sponzorstvi uresničujemo odgovornost do širšega in lokalnega družbenega okolja, v katerem delamo in živimo. Prepričani smo, da je višja kakovost življenja mogoča, če bodo ustvarjeni potenciali naroda izkoriščeni v celoti in če bo lahko vsak član naše družbe prispeval po svoji moči in hotenju.

 

Spletni naslov: http://

ZAVAS d.o.o. Donacije po letih: 2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

100€

ZAVAS d.o.o.

Špruha 19, Trzin

 

Spletni naslov: www.zavas.com

Nedenarne donacije

Mariborska livarna Maribor Donacije po letih: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Mariborska livarna Maribor

Oreško nabrežje 9, Maribor

 

Spletni naslov: www.mlm-mb.si