• Donatorji
  • Seznam po letih
  • 2009

Denarne donacije

 

Največji donator v letu 2009 je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), zato bo v letu 2009 v skladu s statutom fundacije prevzel mesto v nadzornem svetu fundacije.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Donacije po letih: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2008, 2009 

2500€

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zpiz.si

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

1600€

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Miklošičeva 24, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zzzs.si

IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

1500€

IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor

Valvasorjeva ulica 73, Maribor

 

Spletni naslov: www.ivd-maribor.si

Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije Donacije po letih: 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

1500€

Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije

Šmartinska 55, Ljubljana

 

Spletni naslov: http://www.fu.gov.si/

Salonit Anhovo, Gradbeni materiali, d.d. Donacije po letih: 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 

1000€

Salonit Anhovo, Gradbeni materiali, d.d.

Vojkova ulica 1, Anhovo

 

Spletni naslov: www.salonit.si

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d. Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 

500€

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d.

Chengdujska cesta 25, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zvd.si

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

500€

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Dalmatinova ulica 4, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zsss.si

UTG Vodnik Donacije po letih: 2009, 2010, 2011 

500€

UTG Vodnik

Uroš Vodnik, s. p.
Proizvodnja in trgovina z zaščitnimi sredstvi za varstvo pri delu

Vir, Tolstojeva 12, Domžale

 

Spletni naslov: www.utg-vodnik.si

Krka, tovarna zdravil, d.d. Donacije po letih: 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

400€

Krka, tovarna zdravil, d.d.

Šmarješka cesta 6, Novo Mesto

 

Spletni naslov: www.krka.si

Davčna uprava RS Donacije po letih: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

318,56€

Davčna uprava RS

 

Opomba: Fundacija Avgusta Kuharja je prejela skupno 2,32 evra na podlagi vseh dokončnih odločb o odmeri dohodnine za leto 2007 in 316,24 evra za leto 2008! Za obe leti torej skupaj 318,56 evra. Ne poznamo imen posameznih donatorjev, saj so davčna tajnost! Zahvala vsakemu posebej!

 

Spletni naslov: http://

VGS, d. o. o. Donacije po letih: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

300€

VGS, d. o. o.

Koprska 96, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.vgs.si

KOVA, družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o. Donacije po letih: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

200€

KOVA, družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o.

Teharska cesta 4, Celje

 

Spletni naslov: www.kova.si

Sindikat Premogovnika Velenje, d.d. Donacije po letih: 2009 

200€

Sindikat Premogovnika Velenje, d.d.

Partizanska cesta 78, Velenje

 

Spletni naslov: http://

Lozej, d. o. o. Donacije po letih: 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

200€

Lozej, d. o. o.

Inštitut za varnost

Goriška cesta 62, Ajdovščina

 

Z donacijo Fundaciji Avgusta Kuharja želimo prispevati k prepoznavnosti dosežkov naše stroke.

 

Spletni naslov: www.lozej.si

PROVA, d. o. o. Donacije po letih: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 

200€

PROVA, d. o. o.

Ulica Slavka Gruma 86, Novo Mesto

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2009 

200€

ARGAS avtomatsko-ročni gasilni sistemi d.o.o.

Pot na Armes 40, Senovo

 

Spletni naslov: www.argas.si

VARMED Donacije po letih: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

200€

VARMED

Miro Škufca, s. p.
Varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom, koordinacija VZD na gradbiščih in deloviščih

Košenice 22, Novo Mesto

 

Spletni naslov: http://

Primorje, d. d. Donacije po letih: 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 

200€

Primorje, d. d.

Družba za gradbeništvo inženiring in druge poslovne storitve

Vipavska cesta 3, Ajdovščina

 

Spletni naslov: www.primorje.si

Donacije po letih: 2009 

100€

Jurglič Peter, s.p.

Varstvo pri delu, požarna varnost, servisiranje požarnih aparatov, organizacija, svetovanje

Puščava 30, Mokronog

 

Spletni naslov: http://

Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Donacije po letih: 2009 

100€

Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Erjavčeva 22, Nova Gorica

 

Spletni naslov: www.elektro-primorska.si

Donacije po letih: 2009 

100€

VARS

Emil Šantl, s.p.

Gorica pri Šmartnem 44a, Celje

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2009, 2010, 2011, 2016 

100€

P-ŠTUDIJA

Liljana Ožbot, s. p.,
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

Male Žablje 76a, Dobravlje

 

Spletni naslov: http://

MAGOSS VARSTVO, d. o. o. Donacije po letih: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

50€

MAGOSS VARSTVO, d. o. o.

Podjetje za varnost pri delu, požarno varnost in ekologijo

Dunajska 106, Ljubljana

 

Spletni naslov: http://

Nedenarne donacije

Mariborska livarna Maribor Donacije po letih: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Mariborska livarna Maribor

Oreško nabrežje 9, Maribor

 

Spletni naslov: www.mlm-mb.si