• Donatorji
  • Seznam po letih
  • 2010

Denarne donacije

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

1000€

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Miklošičeva 24, Ljubljana

 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) z javnim razpisom za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2010 sofinancira dejavnosti, programe ali projekte za promocijo zdravja v letu 2010, kakršni so projekti promocije zdravja na delovnem mestu za uveljavitev prijaznega in zdravju neškodljivega delovnega okolja, projekti za vlaganje v zdravje zaposlenih za izboljšanje njihovega zdravja ter projekti odkrivanja, obravnavanja, obvladovanja in preprečevanja zbolevanja delavcev in razlogov za izostajanje z dela.

 

Opomba: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je projekt podelitve nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2010 finančno podprl na podlagi javnega razpisa (Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010).

 

Spletni naslov: www.zzzs.si

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d. Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 

600€

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d.

Chengdujska cesta 25, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zvd.si

LTH Ulitki, d. o. o. Donacije po letih: 2008, 2010, 2011, 2012 

500€

LTH Ulitki, d. o. o.

Vincarje 2, Škofja Loka

 

Spletni naslov: www.utlth-ol.si

IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

500€

IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor

Valvasorjeva ulica 73, Maribor

 

Vse od ustanovitve Fundacije Avgusta Kuharja smo njen donator. Ves čas smo med večjimi, bili smo pa tudi največji donator. To smo in še počnemo zato, ker se zavedamo pomena in vloge stroke ter posameznikov v njej, ki svoje delo namenjajo višjim ciljem, kot je le zaslužek. Prav tem in takšnim gre zahvala za obstoj in napredek stroke, za kar pa moramo poskrbeti sami, saj od širšega okolja tega, zaradi zmotnega odnosa do varnosti in zdravja pri delu, žal ne moremo pričakovati.

 

Spletni naslov: www.ivd-maribor.si

Davčna uprava RS Donacije po letih: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

412,99€

Davčna uprava RS

 

Opomba: Obračun donacij od odmere dohodnine za leto 2009 (nakazano v mesecih junij–avgust 2010). Ne poznamo imen posameznih donatorjev, ki so naši fundaciji namenili del svoje dohodnine, saj so davčna tajnost!

 

Spletni naslov: http://

VGS, d. o. o. Donacije po letih: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

300€

VGS, d. o. o.

Koprska 96, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.vgs.si

Lozej, d. o. o. Donacije po letih: 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

300€

Lozej, d. o. o.

Inštitut za varnost

Goriška cesta 62, Ajdovščina

 

Z donacijo Fundaciji Avgusta Kuharja želimo prispevati k prepoznavnosti dosežkov naše stroke.

 

Spletni naslov: www.lozej.si

VARINT Donacije po letih: 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 

250€

VARINT

Goran Humar, s. p.

Šolska ulica 5, Solkan

 

Tudi z donacijami in sponzorstvi uresničujemo odgovornost do širšega in lokalnega družbenega okolja, v katerem delamo in živimo. Prepričani smo, da je višja kakovost življenja mogoča, če bodo ustvarjeni potenciali naroda izkoriščeni v celoti in če bo lahko vsak član naše družbe prispeval po svoji moči in hotenju.

 

Spletni naslov: http://

UTG Vodnik Donacije po letih: 2009, 2010, 2011 

250€

UTG Vodnik

Uroš Vodnik, s. p.
Proizvodnja in trgovina z zaščitnimi sredstvi za varstvo pri delu

Vir, Tolstojeva 12, Domžale

 

Spletni naslov: www.utg-vodnik.si

Donacije po letih: 2010 

250€

KEMOL, d. o. o.

Šarhova ulica 60, Maribor

 

Spletni naslov: www.kemol.si

Donacije po letih: 2010, 2011 

200€

IVIS, d. o. o.

Ulica pod gozdom 42, Trzin

 

Spletni naslov: www.freeweb.siol.net/stadler1

OVOS Donacije po letih: 2010 

200€

OVOS ogrevanje, vodovod, storitve

Drago Pušnik, s. p.

Trobni dol 36, Šentrupert

 

Za donatorstvo smo se odločili, ker menimo, da sta varnost in zdravje pri delu pomembna. Tudi sami si prizadevamo zagotavljati svojim delavcem varnost pri opravljanju dela.

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2010, 2011 

200€

ELTIP Škofja Loka, d. o. o.

Suha 35, Škofja Loka

 

Spletni naslov: www.eltip.si

Donacije po letih: 2010 

200€

ELSNER, d. o. o.

Pot na Visoko 11b, Ljubljana Dobrunje

 

Spletni naslov: www.elsner.si

Donacije po letih: 2010 

200€

Gradbeništvo Maček, d. o. o.

Kocbekova cesta 3, Ljubečna

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2010 

200€

PROJEKT, d. d., Nova Gorica

Kidričeva ulica 9a, Nova Gorica

 

Spletni naslov: www.projekt.si

Donacije po letih: 2010 

200€

BIRO OBALA, d. o. o.

Ulica stare pošte 3, Koper – Capodistria

 

Spletni naslov: www.biroobala.si

PROVA, d. o. o. Donacije po letih: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 

200€

PROVA, d. o. o.

Ulica Slavka Gruma 86, Novo Mesto

 

Spletni naslov: http://

Primorje, d. d. Donacije po letih: 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 

200€

Primorje, d. d.

Družba za gradbeništvo inženiring in druge poslovne storitve

Vipavska cesta 3, Ajdovščina

 

Spletni naslov: www.primorje.si

ZAVAS d.o.o. Donacije po letih: 2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

150€

ZAVAS d.o.o.

Špruha 19, Trzin

 

Spletni naslov: www.zavas.com

HIT Donacije po letih: 2004, 2010 

150€

HIT, d. d.

Delpinova ulica 7a, Nova Gorica

 

Spletni naslov: www.hit.si

MIN-VAR Inženiring Donacije po letih: 2007, 2010 

150€

MIN-VAR Inženiring, d.o.o.

Ulica Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica

 

Z donacijo podpiramo učinkovito delovanje in organiziranje ter promocijo stroke varnosti in zdravja pri delu.

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2010 

100€

TRINE, d. o. o.

Neblo 11, Dobrovo v Brdih

 

Spletni naslov: http://

VARMED Donacije po letih: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

100€

VARMED

Miro Škufca, s. p.
Varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom, koordinacija VZD na gradbiščih in deloviščih

Košenice 22, Novo Mesto

 

Spletni naslov: http://

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto Donacije po letih: 2008, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018 

100€

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

p. p. 368, Novo Mesto

 

Spletni naslov: www.dvit.preporod.net

Donacije po letih: 2009, 2010, 2011, 2016 

100€

P-ŠTUDIJA

Liljana Ožbot, s. p.,
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

Male Žablje 76a, Dobravlje

 

Spletni naslov: http://

MAGOSS VARSTVO, d. o. o. Donacije po letih: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

50€

MAGOSS VARSTVO, d. o. o.

Podjetje za varnost pri delu, požarno varnost in ekologijo

Dunajska 106, Ljubljana

 

Spletni naslov: http://

Nedenarne donacije

Mariborska livarna Maribor Donacije po letih: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Mariborska livarna Maribor

Oreško nabrežje 9, Maribor

 

Spletni naslov: www.mlm-mb.si

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) Donacije po letih: 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS)

Miklošičeva 38, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zveza-dvis.si

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Dalmatinova ulica 4, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zsss.si

Slavnostna brošura 2010

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2010. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.

 

Priznanja in nagrade Avgusta Kuharja za leto 2010 so bile izročene 21. oktobra 2010 ob 16.00 v konferenčni dvorani Grand v Grand hotelu Toplice, Cesta svobode 12 na Bledu. Podelitev je bila v popoldanskem delu prvega dne dvodnevnega strokovnega simpozija Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) in Zbornice varnosti in zdravja pri delu. Podelitve se je udeležilo 60 udeležencev posveta. Nagrade in priznanja so izročali generalni direktor direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela Peter Pogačar kot predstavnik ministra za delo Ivana Svetlika, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije Janez Fabijan, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Milan Dobovišek in predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja Miro Škufca.