• Donatorji
  • Seznam po letih
  • 2011

Denarne donacije

 

Največji donator v letu 2011 je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), zato bo v letu 2012 v skladu s statutom fundacije zasedel mesto v nadzornem svetu fundacije.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

800€

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Miklošičeva 24, Ljubljana

 

Opomba: Projekt podelitve nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2011 je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja (Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011) finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Spletni naslov: www.zzzs.si

Donacije po letih: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011 

700€

Komplast, d. o. o.

Podsmreka 3, Dobrova

 

Spletni naslov: www.komplast.si

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d. Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 

600€

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d.

Chengdujska cesta 25, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zvd.si

IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

500€

IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor

Valvasorjeva ulica 73, Maribor

 

Vse od ustanovitve Fundacije Avgusta Kuharja smo njen donator. Ves čas smo med večjimi, bili smo pa tudi največji donator. To smo in še počnemo zato, ker se zavedamo pomena in vloge stroke ter posameznikov v njej, ki svoje delo namenjajo višjim ciljem, kot je le zaslužek. Prav tem in takšnim gre zahvala za obstoj in napredek stroke, za kar pa moramo poskrbeti sami, saj od širšega okolja tega, zaradi zmotnega odnosa do varnosti in zdravja pri delu, žal ne moremo pričakovati.

 

Spletni naslov: www.ivd-maribor.si

LTH Ulitki, d. o. o. Donacije po letih: 2008, 2010, 2011, 2012 

500€

LTH Ulitki, d. o. o.

Vincarje 2, Škofja Loka

 

Spletni naslov: www.utlth-ol.si

Davčna uprava RS Donacije po letih: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

393€

Davčna uprava RS

 

Opomba: Posameznik/ca lahko postane donator Fundacije Avgusta Kuharja tako, da 0,5 odstotka dohodnine nameni Fundaciji Avgusta Kuharja, ki je na seznamu upravičencev v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/2007). Davčna uprava RS (DURS) je nakazala fundaciji seštevek teh donacij na podlagi odločb o odmeri dohodnine za leto 2010. Ne poznamo imen posameznih donatorjev, saj so davčna tajnost!

 

Spletni naslov: http://

Lozej, d. o. o. Donacije po letih: 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

300€

Lozej, d. o. o.

Inštitut za varnost

Goriška cesta 62, Ajdovščina

 

Z donacijo Fundaciji Avgusta Kuharja želimo prispevati k prepoznavnosti dosežkov naše stroke.

 

Spletni naslov: www.lozej.si

Donacije po letih: 2004, 2008, 2011 

300€

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.

Vošnjakova ulica 2, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.vzajemna.si

VGS, d. o. o. Donacije po letih: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

300€

VGS, d. o. o.

Koprska 96, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.vgs.si

VARINT Donacije po letih: 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 

300€

VARINT

Goran Humar, s. p.

Šolska ulica 5, Solkan

 

Tudi z donacijami in sponzorstvi uresničujemo odgovornost do širšega in lokalnega družbenega okolja, v katerem delamo in živimo. Prepričani smo, da je višja kakovost življenja mogoča, če bodo ustvarjeni potenciali naroda izkoriščeni v celoti in če bo lahko vsak član naše družbe prispeval po svoji moči in hotenju.

 

Spletni naslov: http://

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

300€

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Dalmatinova ulica 4, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zsss.si

KOVA, družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o. Donacije po letih: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

250€

KOVA, družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o.

Teharska cesta 4, Celje

 

Spletni naslov: www.kova.si

PROVA, d. o. o. Donacije po letih: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 

200€

PROVA, d. o. o.

Ulica Slavka Gruma 86, Novo Mesto

 

Spletni naslov: http://

ISKRAEMECO, d. d. Donacije po letih: 2000, 2011, 2013, 2018 

200€

ISKRAEMECO, d. d.

Merjenje in upravljanje energije

Savska loka 4, Kranj

 

Spletni naslov: www.iskraemeco.si

Krka, tovarna zdravil, d.d. Donacije po letih: 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

200€

Krka, tovarna zdravil, d.d.

Šmarješka cesta 6, Novo Mesto

 

Spletni naslov: www.krka.si

Donacije po letih: 2011, 2012 

200€

Franc Zorman, s. p.

Montažne storitve

Praprotna polica 18, Cerklje na Gorenjskem

 

Spletni naslov: http://

UTG Vodnik Donacije po letih: 2009, 2010, 2011 

200€

UTG Vodnik

Uroš Vodnik, s. p.
Proizvodnja in trgovina z zaščitnimi sredstvi za varstvo pri delu

Vir, Tolstojeva 12, Domžale

 

Spletni naslov: www.utg-vodnik.si

ZAVAS d.o.o. Donacije po letih: 2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

150€

ZAVAS d.o.o.

Špruha 19, Trzin

 

Spletni naslov: www.zavas.com

VARMED Donacije po letih: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

100€

VARMED

Miro Škufca, s. p.
Varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom, koordinacija VZD na gradbiščih in deloviščih

Košenice 22, Novo Mesto

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2010, 2011 

100€

IVIS, d. o. o.

Ulica pod gozdom 42, Trzin

 

Spletni naslov: www.freeweb.siol.net/stadler1

Donacije po letih: 2009, 2010, 2011, 2016 

100€

P-ŠTUDIJA

Liljana Ožbot, s. p.,
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

Male Žablje 76a, Dobravlje

 

Spletni naslov: http://

Požarni sektor d.o.o. Donacije po letih: 2011 

100€

Požarni sektor d.o.o.

Matej Polanc, dipl. var. inž.

Goriška cesta 25b, Ajdovščina

 

Fundacijo Avgusta Kuharja smo podprli z željo, da se izpostavijo izjemni dosežki na področju varnosti in zdravja pri delu ter s tem spodbudi nadaljnji razvoj področja in osmisli delo mnogih, ki se vsak dan trudijo delavcem zagotoviti varno in zdravo delo.

 

Spletni naslov: www.pozarni-sektor.si

Donacije po letih: 2011 

100€

Schloffer in Drevenšek, d. o. o.

Apače 276, Lovrenc na Dravskem polju

 

Le v varnem delovnem okolju zaposleni izkoristijo vse svoje potenciale ter dosežejo notranje zadovoljstvo. Zadovoljstvo, pridobljeno v službi, se prenaša v zasebno življenje in s tem na celotno družbo. Zato svojo blagovno znamko z veseljem povezujemo z organizacijami, kakršna je Fundacija Avgusta Kuharja.

 

Spletni naslov: www.schloffer.si

Donacije po letih: 2010, 2011 

100€

ELTIP Škofja Loka, d. o. o.

Suha 35, Škofja Loka

 

Spletni naslov: www.eltip.si

MAGOSS VARSTVO, d. o. o. Donacije po letih: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

50€

MAGOSS VARSTVO, d. o. o.

Podjetje za varnost pri delu, požarno varnost in ekologijo

Dunajska 106, Ljubljana

 

Spletni naslov: http://

Nedenarne donacije

Mariborska livarna Maribor Donacije po letih: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Mariborska livarna Maribor

Oreško nabrežje 9, Maribor

 

Spletni naslov: www.mlm-mb.si

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) Donacije po letih: 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS)

Miklošičeva 38, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zveza-dvis.si

Slavnostna brošura 2011

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2011. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.

 

 

Priznanja in nagrade Avgusta Kuharja za leto 2011 so bile izročene 20. oktobra 2011 ob 16.00 v konferenčni dvorani Grand hotela Toplice, Cesta svobode 12 na Bledu. Podelitev je bila tradicionalno v popoldanskem delu prvega dne dvodnevnega strokovnega simpozija Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS), Inšpektorata RS za delo in Zbornice varnosti in zdravja pri delu. Nagrade in priznanja so izročali minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije Janez Fabijan, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Milan Dobovišek in predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja Miro Škufca.