• Donatorji
  • Seznam po letih
  • 2012

Denarne donacije

 

Največji donator v letu 2012 je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), zato bo v letu 2013 v skladu s statutom fundacije zasedel mesto v nadzornem svetu fundacije.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

800€

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Miklošičeva 24, Ljubljana

 

Opomba: Projekt podelitve nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2011 je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja (Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011) finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Spletni naslov: www.zzzs.si

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d. Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 

510€

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d.

Chengdujska cesta 25, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zvd.si

IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

500€

IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor

Valvasorjeva ulica 73, Maribor

 

Vse od ustanovitve Fundacije Avgusta Kuharja smo njen donator. Ves čas smo med večjimi, bili smo pa tudi največji donator. To smo in še počnemo zato, ker se zavedamo pomena in vloge stroke ter posameznikov v njej, ki svoje delo namenjajo višjim ciljem, kot je le zaslužek. Prav tem in takšnim gre zahvala za obstoj in napredek stroke, za kar pa moramo poskrbeti sami, saj od širšega okolja tega, zaradi zmotnega odnosa do varnosti in zdravja pri delu, žal ne moremo pričakovati.

 

Spletni naslov: www.ivd-maribor.si

LTH Ulitki, d. o. o. Donacije po letih: 2008, 2010, 2011, 2012 

500€

LTH Ulitki, d. o. o.

Vincarje 2, Škofja Loka

 

Spletni naslov: www.utlth-ol.si

Davčna uprava RS Donacije po letih: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

319,38€

Davčna uprava RS

 

Opomba: Posameznik/ca lahko postane donator Fundacije Avgusta Kuharja tako, da 0,5 odstotka dohodnine nameni Fundaciji Avgusta Kuharja, ki je na seznamu upravičencev v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/2007). Davčna uprava RS (DURS) je nakazala fundaciji seštevek teh donacij na podlagi odločb o odmeri dohodnine za leto 2011. Ne poznamo imen posameznih donatorjev, saj so davčna tajnost!

 

Spletni naslov: http://

VGS, d. o. o. Donacije po letih: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

300€

VGS, d. o. o.

Koprska 96, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.vgs.si

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

300€

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Dalmatinova ulica 4, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zsss.si

KOVA, družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o. Donacije po letih: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

250€

KOVA, družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o.

Teharska cesta 4, Celje

 

Spletni naslov: www.kova.si

PROVA, d. o. o. Donacije po letih: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 

200€

PROVA, d. o. o.

Ulica Slavka Gruma 86, Novo Mesto

 

Spletni naslov: http://

Lozej, d. o. o. Donacije po letih: 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

200€

Lozej, d. o. o.

Inštitut za varnost

Goriška cesta 62, Ajdovščina

 

Z donacijo Fundaciji Avgusta Kuharja želimo prispevati k prepoznavnosti dosežkov naše stroke.

 

Spletni naslov: www.lozej.si

Zbornica varnosti in zdravja pri delu Donacije po letih: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

200€

Zbornica varnosti in zdravja pri delu

Miklošičeva 38/III, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zbornica-vzd.si

Donacije po letih: 2011, 2012 

200€

Franc Zorman, s. p.

Montažne storitve

Praprotna polica 18, Cerklje na Gorenjskem

 

Spletni naslov: http://

ZAVAS d.o.o. Donacije po letih: 2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

150€

ZAVAS d.o.o.

Špruha 19, Trzin

 

Spletni naslov: www.zavas.com

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto Donacije po letih: 2008, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018 

150€

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

p. p. 368, Novo Mesto

 

Spletni naslov: www.dvit.preporod.net

Univar, d. o. o. Donacije po letih: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2015 

100€

Univar, d. o. o.

Pospeševanje varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja

Industrijska cesta 2/b, Izola

 

Spletni naslov: http://

VARMED Donacije po letih: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

100€

VARMED

Miro Škufca, s. p.
Varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom, koordinacija VZD na gradbiščih in deloviščih

Košenice 22, Novo Mesto

 

Spletni naslov: http://

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana Donacije po letih: 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 

100€

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Miklošičeva 38/III, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.mi-pa.si/dvi

Donacije po letih: 2012, 2017 

100€

Darma d.o.o.

Nazorjeva ulica 7, Črnomelj

 

Spletni naslov: http://

MAGOSS VARSTVO, d. o. o. Donacije po letih: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

50€

MAGOSS VARSTVO, d. o. o.

Podjetje za varnost pri delu, požarno varnost in ekologijo

Dunajska 106, Ljubljana

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2012 

50€

MH-inženiring

Metod Habe, s. p.,
Svetovanje in varstvo pri delu

Zadlog 64, Zadlog, Črni Vrh nad Idrijo

 

Spletni naslov: http://

Nedenarne donacije

Mariborska livarna Maribor Donacije po letih: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Mariborska livarna Maribor

Oreško nabrežje 9, Maribor

 

Spletni naslov: www.mlm-mb.si

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) Donacije po letih: 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS)

Miklošičeva 38, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zveza-dvis.si

Slavnostna brošura 2012

 

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2012. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.

 

Priznanja in nagrade Avgusta Kuharja za leto 2012 so bile izročene v četrtek, 18. oktobra 2012 ob 16.00 v Kongresnem centru Rogaška Grand Hotela Sava, Zdraviliški trg 6, Zdraviliški trg 6, Rogaška Slatina. Podelitev je potekala na koncu prvega dne dvodnevnega simpozija Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) v sodelovanju z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektoratom RS za delo, Oddelkom za tehniško varstvo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, izvajalci strokovnih nalog in podjetji z dobro prakso VZD. Nagrade in priznanja so izročali minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije Peter Jančič, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Milan Dobovišek in predsednik četrte uprave Fundacije Avgusta Kuharja Miro Škufca.

 

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2012, , 18. oktobra 2012 ob 16.00 uri v Kongresnem centru Rogaška Grand Hotela Sava, Zdraviliški trg 6, Rogaška Slatina