• Donatorji
  • Seznam po letih
  • 2013

Denarne donacije

 

Največji donator v letu 2013 je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), zato bo v letu 2014 v skladu s statutom fundacije zasedel mesto v nadzornem svetu fundacije.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

1000€

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Miklošičeva 24, Ljubljana

 

Opomba: Projekt podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2013 je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Spletni naslov: www.zzzs.si

Zbornica varnosti in zdravja pri delu Donacije po letih: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

500€

Zbornica varnosti in zdravja pri delu

Miklošičeva 38/III, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zbornica-vzd.si

Davčna uprava RS Donacije po letih: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

279€

Davčna uprava RS

 

Opomba: Posameznik/ca lahko postane donator Fundacije Avgusta Kuharja tako, da 0,5 odstotka dohodnine nameni Fundaciji Avgusta Kuharja, ki je na seznamu upravičencev v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/2007). Davčna uprava RS (DURS) je nakazala fundaciji seštevek teh donacij na podlagi odločb o odmeri dohodnine za leto 2011. Ne poznamo imen posameznih donatorjev, saj so davčna tajnost!

 

Spletni naslov: http://

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d. Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 

215€

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d.

Chengdujska cesta 25, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zvd.si

Krka, tovarna zdravil, d.d. Donacije po letih: 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

200€

Krka, tovarna zdravil, d.d.

Šmarješka cesta 6, Novo Mesto

 

Spletni naslov: www.krka.si

ISKRAEMECO, d. d. Donacije po letih: 2000, 2011, 2013, 2018 

200€

ISKRAEMECO, d. d.

Merjenje in upravljanje energije

Savska loka 4, Kranj

 

Spletni naslov: www.iskraemeco.si

IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

200€

IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor

Valvasorjeva ulica 73, Maribor

 

Vse od ustanovitve Fundacije Avgusta Kuharja smo njen donator. Ves čas smo med večjimi, bili smo pa tudi največji donator. To smo in še počnemo zato, ker se zavedamo pomena in vloge stroke ter posameznikov v njej, ki svoje delo namenjajo višjim ciljem, kot je le zaslužek. Prav tem in takšnim gre zahvala za obstoj in napredek stroke, za kar pa moramo poskrbeti sami, saj od širšega okolja tega, zaradi zmotnega odnosa do varnosti in zdravja pri delu, žal ne moremo pričakovati.

 

Spletni naslov: www.ivd-maribor.si

ZAVAS d.o.o. Donacije po letih: 2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

150€

ZAVAS d.o.o.

Špruha 19, Trzin

 

Spletni naslov: www.zavas.com

Helios, d. d. Donacije po letih: 2003, 2004, 2013, 2017 

150€

Helios, d. d.

Količevo 2, Domžale

 

Spletni naslov: www.helios.si

PROVA, d. o. o. Donacije po letih: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 

150€

PROVA, d. o. o.

Ulica Slavka Gruma 86, Novo Mesto

 

Spletni naslov: http://

VARMED Donacije po letih: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

100€

VARMED

Miro Škufca, s. p.
Varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom, koordinacija VZD na gradbiščih in deloviščih

Košenice 22, Novo Mesto

 

Spletni naslov: http://

VARINT Donacije po letih: 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 

100€

VARINT

Goran Humar, s. p.

Šolska ulica 5, Solkan

 

Tudi z donacijami in sponzorstvi uresničujemo odgovornost do širšega in lokalnega družbenega okolja, v katerem delamo in živimo. Prepričani smo, da je višja kakovost življenja mogoča, če bodo ustvarjeni potenciali naroda izkoriščeni v celoti in če bo lahko vsak član naše družbe prispeval po svoji moči in hotenju.

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2013 

50€

Janez Fabijan

član uprave fundacije

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

50€

Böhm Lučka

tajnica uprave fundacije

 

Spletni naslov: http://

Nedenarne donacije

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Dalmatinova ulica 4, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zsss.si

Slavnostna brošura 2013

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2013. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.

 

Priznanja in nagrade Avgusta Kuharja za leto 2013 so bile izročene v četrtek, 21. novembra 2013 ob 16.00 v Kongresnem centru Rogaška Grand Hotela Sava, Zdraviliški trg 6, Zdraviliški trg 6, Rogaška Slatina. Podelitev je potekala v na koncu prvega dne dvodnevnega simpozija Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) v sodelovanju z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektoratom RS za delo, Oddelkom za tehniško varstvo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, izvajalci strokovnih nalog in podjetji z dobro prakso VZD. Nagrade in priznanja so izročali gospa Lidija Korat, pooblaščena predstavnica ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak in Inšpektorata RS za delo, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije Peter Jančič, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Janez Fabijan in predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja Miro Škufca.

 

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2013, 21. novembra 2013 ob 16.00 uri v Kongresnem centru Rogaška Grand Hotela Sava, Zdraviliški trg 6, Rogaška Slatina