• Donatorji
  • Seznam po letih
  • 2016

Denarne donacije

 

Največji donator v letu 2016 je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), zato bo v letu 2017 v skladu s statutom fundacije zasedel mesto v nadzornem svetu fundacije.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

800€

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Miklošičeva 24, Ljubljana

 

Opomba: Projekt Promocija dobre prakse pri ohranjanju poklicnega zdravja s podelitvijo nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroke varnosti in zdravja pri delu za leto 2016 je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 (UL RS 8/2015) finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

 

Spletni naslov: www.zzzs.si

Zbornica varnosti in zdravja pri delu Donacije po letih: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

500€

Zbornica varnosti in zdravja pri delu

Miklošičeva 38/III, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zbornica-vzd.si

Gospodarska zbornica varnosti pri delu Donacije po letih: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

400€

Gospodarska zbornica varnosti pri delu

Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj

 

Spletni naslov: www.gzv.si

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) Donacije po letih: 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

300€

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS)

Miklošičeva 38, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zveza-dvis.si

Davčna uprava RS Donacije po letih: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

226,04€

Davčna uprava RS

 

Opomba: Donacije iz namenitve dela dohodnine na podlagi odločb o odmeri dohodnine za leto 2015 na podlagi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (UL RS 30/2007, 36/2007, 37/2010)

 

Spletni naslov: http://

KOVA, družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o. Donacije po letih: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

200€

KOVA, družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o.

Teharska cesta 4, Celje

 

Spletni naslov: www.kova.si

Lozej, d. o. o. Donacije po letih: 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

200€

Lozej, d. o. o.

Inštitut za varnost

Goriška cesta 62, Ajdovščina

 

Z donacijo Fundaciji Avgusta Kuharja želimo prispevati k prepoznavnosti dosežkov naše stroke.

 

Spletni naslov: www.lozej.si

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d. Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 

200€

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d.

Chengdujska cesta 25, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zvd.si

Krka, tovarna zdravil, d.d. Donacije po letih: 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

150€

Krka, tovarna zdravil, d.d.

Šmarješka cesta 6, Novo Mesto

 

Spletni naslov: www.krka.si

VARMED Donacije po letih: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

150€

VARMED

Miro Škufca, s. p.
Varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom, koordinacija VZD na gradbiščih in deloviščih

Košenice 22, Novo Mesto

 

Spletni naslov: http://

PROVA, d. o. o. Donacije po letih: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 

150€

PROVA, d. o. o.

Ulica Slavka Gruma 86, Novo Mesto

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

150€

Böhm Lučka

tajnica uprave fundacije

 

Spletni naslov: http://

ZAVAS d.o.o. Donacije po letih: 2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

100€

ZAVAS d.o.o.

Špruha 19, Trzin

 

Spletni naslov: www.zavas.com

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana Donacije po letih: 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 

100€

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Miklošičeva 38/III, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.mi-pa.si/dvi

Društvo varnostnih inženirjev Velenje Donacije po letih: 2015, 2016 

100€

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Titov trg 2, 3320 VELENJE

 

Spletni naslov: http://

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto Donacije po letih: 2008, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018 

100€

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

p. p. 368, Novo Mesto

 

Spletni naslov: www.dvit.preporod.net

Donacije po letih: 2016 

100€

MPGE, d. o. o.

Montažno podjetje Grosuplje

Taborska cesta 13, Grosuplje

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2016, 2017, 2018 

80€

Dr. Jože Šrekl

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

80€

Prof. dr. Gspan Primož

 

Spletni naslov: http://

Lero Lešnjak, d. o. o. Donacije po letih: 2016, 2017, 2018 

50€

Lero Lešnjak, d. o. o.

Šmarje 7a, Šentjernej

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2009, 2010, 2011, 2016 

50€

P-ŠTUDIJA

Liljana Ožbot, s. p.,
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

Male Žablje 76a, Dobravlje

 

Spletni naslov: http://

Nedenarne donacije

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Dalmatinova ulica 4, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zsss.si