• Donatorji
  • Seznam po letih
  • 2017

Denarne donacije

Zbornica varnosti in zdravja pri delu Donacije po letih: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

500€

Zbornica varnosti in zdravja pri delu

Miklošičeva 38/III, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zbornica-vzd.si

KOVA, družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o. Donacije po letih: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

400€

KOVA, družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o.

Teharska cesta 4, Celje

 

Spletni naslov: www.kova.si

Eles, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, d.o.o. Donacije po letih: 2017 

400€

Eles, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, d.o.o.

Hajdrihova ulica 2, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.eles.si

Gospodarska zbornica varnosti pri delu Donacije po letih: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

300€

Gospodarska zbornica varnosti pri delu

Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj

 

Spletni naslov: www.gzv.si

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) Donacije po letih: 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

300€

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS)

Miklošičeva 38, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zveza-dvis.si

Davčna uprava RS Donacije po letih: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

225,06€

Davčna uprava RS

 

Opomba: Donacije iz namenitve dela dohodnine na podlagi odločb o odmeri dohodnine za leto 2016 na podlagi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (UL RS 30/2007, 36/2007, 37/2010)

 

Spletni naslov: http://

Lozej, d. o. o. Donacije po letih: 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

200€

Lozej, d. o. o.

Inštitut za varnost

Goriška cesta 62, Ajdovščina

 

Z donacijo Fundaciji Avgusta Kuharja želimo prispevati k prepoznavnosti dosežkov naše stroke.

 

Spletni naslov: www.lozej.si

Donacije po letih: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

200€

Böhm Lučka

tajnica uprave fundacije

 

Spletni naslov: http://

Krka, tovarna zdravil, d.d. Donacije po letih: 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

150€

Krka, tovarna zdravil, d.d.

Šmarješka cesta 6, Novo Mesto

 

Spletni naslov: www.krka.si

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d. Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 

150€

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d.

Chengdujska cesta 25, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zvd.si

Donacije po letih: 2012, 2017 

100€

Darma d.o.o.

Nazorjeva ulica 7, Črnomelj

 

Spletni naslov: http://

ZAVAS d.o.o. Donacije po letih: 2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

100€

ZAVAS d.o.o.

Špruha 19, Trzin

 

Spletni naslov: www.zavas.com

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto Donacije po letih: 2008, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018 

100€

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

p. p. 368, Novo Mesto

 

Spletni naslov: www.dvit.preporod.net

PROVA, d. o. o. Donacije po letih: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 

100€

PROVA, d. o. o.

Ulica Slavka Gruma 86, Novo Mesto

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2016, 2017, 2018 

80€

Dr. Jože Šrekl

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

80€

Prof. dr. Gspan Primož

 

Spletni naslov: http://

Lero Lešnjak, d. o. o. Donacije po letih: 2016, 2017, 2018 

50€

Lero Lešnjak, d. o. o.

Šmarje 7a, Šentjernej

 

Spletni naslov: http://

Nedenarne donacije

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Dalmatinova ulica 4, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zsss.si