• Donatorji
  • Seznam po letih
  • 2018

Denarne donacije

Zbornica varnosti in zdravja pri delu Donacije po letih: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

500€

Zbornica varnosti in zdravja pri delu

Miklošičeva 38/III, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zbornica-vzd.si

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) Donacije po letih: 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

500€

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS)

Miklošičeva 38, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zveza-dvis.si

Donacije po letih: 2018 

200€

Varstvo Štore d. o. o.

Ulica 1. celjske čete 7, Šentjur

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

200€

Böhm Lučka

tajnica uprave fundacije

 

Spletni naslov: http://

Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije Donacije po letih: 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

177,01€

Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije

Šmartinska 55, Ljubljana

 

Opomba: Donacije iz namenitve dela dohodnine na podlagi odločb o odmeri dohodnine za leto 2017 na podlagi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (UL RS 30/2007, 36/2007, 37/2010)

 

Spletni naslov: www.gov.si/mddsz

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana Donacije po letih: 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 

150€

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Miklošičeva 38/III, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.mi-pa.si/dvi

Krka, tovarna zdravil, d.d. Donacije po letih: 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

150€

Krka, tovarna zdravil, d.d.

Šmarješka cesta 6, Novo Mesto

 

Spletni naslov: www.krka.si

ZAVAS d.o.o. Donacije po letih: 2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

100€

ZAVAS d.o.o.

Špruha 19, Trzin

 

Spletni naslov: www.zavas.com

ISKRAEMECO, d. d. Donacije po letih: 2000, 2011, 2013, 2018 

100€

ISKRAEMECO, d. d.

Merjenje in upravljanje energije

Savska loka 4, Kranj

 

Spletni naslov: www.iskraemeco.si

Donacije po letih: 2016, 2017, 2018 

80€

Dr. Jože Šrekl

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

80€

Prof. dr. Gspan Primož

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2018 

70€

Varno in zdravo delo - OHS

Elizabeta Korošec, s.p.

Pohorska cesta 43, Mislinja

 

Spletni naslov: http://

Lero Lešnjak, d. o. o. Donacije po letih: 2016, 2017, 2018 

50€

Lero Lešnjak, d. o. o.

Šmarje 7a, Šentjernej

 

Spletni naslov: http://

Donacije po letih: 2018 

50€

Krojaštvo in poslovne storitve

Robert Veler, s.p.

Cesta III/9, Velenje

 

Spletni naslov: http://

Wikins, d.o.o., Izdelava in posredovanje zahtevnih kovinskih sestavnih delov in naprav za stroje Donacije po letih: 2018 

50€

Wikins, d.o.o., Izdelava in posredovanje zahtevnih kovinskih sestavnih delov in naprav za stroje

Šentlenart 8, Mislinja

 

Spletni naslov: www.wikins.si

Nedenarne donacije

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Donacije po letih: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Dalmatinova ulica 4, Ljubljana

 

Spletni naslov: www.zsss.si