• Nagrade in priznanja

Seznam dobitnikov nagrad in priznanj Avgusta Kuharja:

 

1.      dobitniki nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu,

2.      dobitniki nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu,

3.      dobitniki nagrade Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo študenta Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani,

4.      dobitniki priznanja Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu  v društvih varnostnih inženirjev,

5.      dobitniki posebnega priznanja Avgusta Kuharja.

 

Glej sezname spodaj!

 

Utemeljitve podeljenih nagrad in priznanj so v slavnostnih brošurah za odgovorjajoče leto in za zadnja leta tudi v meniju kategorij nagrad in priznanj.

Dobitniki nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu:

 

Št.

LETO

NAGRAJENEC

 

IZJEMNI DOSEŽEK

DRUŠTVO

23

2018

Leon Vedenik

promocija duševnega in telesnega zdravja v Policijski upravi Murska Sobota

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

 

22

2018

Lidija Korat

pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnem mestu

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

 

 

2017

Nagrada ni bila podeljena.

 

 

 

21

2016

Miran Pavlič

za raziskavo »Vpliv dejavnikov managementa varnosti pri delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost«

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

 

20

2015

 

Jože Prezl

sistem varnosti in zdravja pri delu v Domelu Holdingu, d. d., Železniki

 

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

 

2014

 

Nagrada ni bila podeljena.

 

 

19

2013

 

Anton Razinger

koordinacija na gradbišču skakalnega in bodočega smučarsko-tekaškega Nordijskega centra Planica v dolini pod Poncami

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

18

2012

Mirko Markič

za uveljavljanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževanju vršnega menedžmenta.

 

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

17

2011

Rudi Janežič

Sistem varnosti in zdravja Nuklearne elektrarne Krško

 

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

 

16

2010

Cveto Bizjak

Sistem varnosti in zdravja pri delu za remont Nuklearne elektrarne Krško

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

 

 

 

 

 

15

2009

Mirko Vošner

Interdisciplinarni pristop in delo na področju varnosti in zdravja pri delu in sistem spremljanja  nevarnih dogodkov

 

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

14

2009

Gorazd Sušnik

 

Uveljavitev slovenske stroke varnosti in zdravja pri delu na ravni vseevropskega koncerna

 

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

13

2008

Milan Srna

Uporabniku prijazne aplikacije za ocenjevanje tveganja

 

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

12

2007

Jože Žagar in

Marjan Šmalc

Serija televizijskih, strokovno informativnih oddaj, na temo varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požari

 

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

 

11

2007

Marjan Bilban

Raziskovalno delo in učbeniki s področja medicine dela

 

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

 

10

2006

Mihael Čokl

Odžveplanje grodlja v Salonitu Anhovo

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

 

9

2005

Franc Stopajnik.

 

 

 

Prispevek k varstvu in zdravju pri delu v kmetijstvu in živilski industriji

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj.

8

2004

Vladimir Drusany

Uvajanje računskih metod določanja stopnje varnosti na delovnem mestu

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

 

7

2003

Janez Bogataj

Sistem varnosti in zdravja pri delu v delniški družbi Termo,

Industriji termičnih izolacij iz Škofje Loke

 

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

6

2002

Bernard Turk

Sistem varnosti in zdravja pri delu v delniški družbi Kovinoplastika Lož, Industrija kovinskih in plastičnih izdelkov

 

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

5

2001

Milan Tomše

Sistem varnosti in zdravja pri delu v holdingu Helios Domžale

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

 

4

2000

skupina strokovnjakov  Emil Nanut,  Janko Gorjanc, Janez Fabijan

 

Sistem varnosti in zdravja pri delu v Savi Tires, d. o. o., v Savi, d. d., in v Goodyear EPE

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

3

1999

Peter Zupan

 

Sistem varnosti in zdravja pri delu v delniški družbi Iskraemeco, Merjenje in upravljanje energije, Kranj

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

 

2

1998

Janez Šterbal

 

Program ukrepov za zmanjšanje števila poškodb pri delu v delniški družbi Talum Kidričevo iz junija 1996

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

 

1

1997

Viljem Strašek

 

Sistem upravljanja okolja v delniški družbi Tuba embalaža Ljubljana

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

 

 

Dobitniki nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu:

 

Št.

LETO

NAGRAJENEC

DRUŠTVO

 

2018

Nagrada ni bila podeljena

 

 

15

2017

 

Boris Ružič

Društvo  strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

 

14

2017

 

Milan Volavšek

Društvo varnostnih inženirjev Celje

 

13

2016

Stanislav Buh

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

 

12

2015

Nikola Vlahović

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

 

11

2014

Jožef Horvat

 

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

 

 

2013

Nagrada ni bila podeljena

 

 

10

2012

Ludvik Soklič

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

 

9

2011

Peter Petkovšek

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

 

8

2010

Florjan Zabret

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

 

 

2009

Nagrada ni bila podeljena.

 

 

7

2008

Franc Čegovnik

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

 

6

2007

Italo Morosini

 

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

5

2006

Vojeslav Adamič

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

 

4

2005

Alojz Cerjak.

 

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto.

 

3

2004

Primož Gspan

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

 

2

2003

Branko Košir

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

 

1

2002

Jože Dolenc

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

 

 

Dobitniki nagrade Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo študenta Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani:

 

Št.

Leto

DOBITNIK

 

NASLOV DIPLOMSKE NALOGE

19

2018

David Klančišar

 

Preprečevanje zastrupitev z ogljikovim oksidom

18

2017

Maša Legan

 

Vpliv razvoja računalniških zaslonov na pojav sindroma računalniškega vida

 

17

2016

Tadej Lesjak

 

Ognjemeti in njihov vpliv na prisotnost trdnih delcev v zraku

16

2015

Katja Strnad

Vpliv odpadne električne in elektronske opreme na okolje in zdravje ljudi

 

15

2014

Tomaž Vošner

Promocija zdravja na delovnem mestu

 

14

2013

Klavdija Žunič

Promocija zdravja za delavce,  zaposlene pri Pošti Slovenije, d.o.o.

 

13

2012

Andraž Nadler

Ohranjanje počutja prvih posredovalcev

 

12

2011

Katja Gorišek 

Večje tehnološke nesreče in varnostna kultura

 

11

2010

David Levovnik

Varnost vodikovih tehnologij

 

10

2009

Robert Šavli

Komunikacija kot ključ za dvig varnostne kulture v podjetju

 

9

2008

Ančka Gantar

Uvajanje standarda OHSAS 18801

 

8

2007

Mojca Malovrh

Ukrepi za zagotavljanje varnega in zdravega dela v galvani

 

7

2006

Gregor Doblekar

 

Delo na višini

 

6

2005

Domen Vrtnik

Komuniciranje z zaposlenimi - mesečna varnostna kampanja

 

5

2004

 

Nikolaj Petrišič

Metode za identifikacijo tveganja pri zavezancih direktive Seveso II

 

4

2003

Janez Cesar

Varnostni problemi pri skladiščenju naftnih derivatov za 90-dnevne rezerve

 

3

2002

Bojan Strnad

Vpliv intenzitete proizvodnje na parametre delovnega okolja in ocena negotovosti rezultatov v obratu Proizvodnja titancinkove pločevine

 

2

2001

Marko Tomazin

Požarna in eksplozijska zaščita v odpraševalnih sistemih pri obdelavi lesa

 

1

2000

Rudi Bunc

Varnost v operacijskih dvoranah

 

 

Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja

 

Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih varnostnih inženirjev:

 

Št.

Leto

Dobitnik priznanja

Društvo

173

2018

Zvonko Milošič

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

172

2018

Vesna Avsenik

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

171

2018

Srečko Slemenšek

Društvo varnostnih inženirjev Celje

170

2018

Oras Jerman

Društvo varnostnih inženirjev Koper

169

2018

Nikolina Vidovič

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

168

2018

Matjaž Časl

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

167

2018

Luka Bratec

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

166

2017

Elizabeta Korošec

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

165

2017

Stanislav Golc

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu - Ptuj

164

2017

Blaž Repše

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

163

2017

Vladimir Jenko

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper

162

2017

Adis Medić

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

161

2017

Jernej Jenko

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

160

2017

Željko Vrečar

Društvo varnostnih inženirjev Celje

159

2016

Blaž Črnivec

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

158

2016

Peter Jančič

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu - Ptuj

157

2016

Ingrid Kalin

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

156

2016

Boris Lesjak

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

155

2016

Ado Barbiš

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper

154

2016

Igor Ivanovski

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

153

2016

Anton Ojsteršek

Društvo varnostnih inženirjev Celje

152

2015

Ivan Drevenšek

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu - Ptuj

151

2015

Simo Vrlinič

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

150

2015

Janez Nunčič

Društvo varnostnih inženirjev Celje

149

2015

Marjan Krašna

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije - Nova Gorica

148

2015

Boštjan Brilej

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

147

2015

Andrej Jerše

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

146

2015

Bojan Bucaj

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper

145

2015

Martina Bončina

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

144

2014

Denis Štemberger

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

143

2014

Leon Vedenik

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

142

2014

Milan Žegarac

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

141

2014

Boris Lazar

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper

140

2014

Gregor Gartner

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

139

2014

Božidar  Jurko

Društvo varnostnih inženirjev Celje

138

2014

Danilo Onič

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu - Ptuj

137

2013

Nevenka Korenjak

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu - Ptuj

136

2013

Bernard Krivec

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

135

2013

Luka Piko

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

134

2013

Anton Grilanc

Društvo varnostnih inženirjev Celje

133

2013

Erik Stritih

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

132

2013

Vasja Kronegger

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

131

2013

Vlado Vlašić

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper

130

2012

Aleksander Obrecht

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

129

2012

Drago Vrabič

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

128

2012

Dušan Bezjak

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu - Ptuj

127

2012

Mateja Gris

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

126

2012

Matjaž Pavlin

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

125

2012

Franc Sterle

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

124

2012

Danila Sojič

Društvo varnostnih inženirjev Celje

123

2011

Radivoje Šućur

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

122

2011

Božidar Horvat

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

121

2011

Roman Lešnjak

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

120

2011

Miha Pirc

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

119

2011

Jože Krečič

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper

118

2011

Neža Udovč

Društvo varnostnih inženirjev Celje

117

2010

Franc Kocbek

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

116

2010

Ilija Petrovič

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije - Nova Gorica

115

2010

Vladimir Maglica

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper

114

2010

Leopold  Pacher

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu - Ptuj

113

2010

Miroslav  Mohorko

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

112

2010

Bojan Zajc

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

111

2010

Marjan Justin

Društvo varnostnih inženirjev Celje

110

2010

Aleš Jarc

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

109

2009

Drago Nađ

Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja

108

2009

Boža Rozman

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper

107

2009

Andrej Majdak

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

106

2009

Damijan Lenošek

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu - Ptuj

105

2009

Ivan Vogrinc

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

104

2009

Davorin  Žagar

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije - Nova Gorica

103

2009

Anton Razinger

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

102

2009

Filip Gorjup

Društvo varnostnih inženirjev Celje

101

2008

Gorazd Sušnik

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

100

2008

Borut Brezovar

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

99

2008

Aleš Kotnik

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

98

2008

Franc Korunič

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu - Ptuj

97

2008

Bojan Kralj

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije - Nova Gorica

96

2008

Adolf  Fleisinger

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

95

2008

Mitja Papež

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

94

2008

Brane Vidovič

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper

93

2008

Drago Rezec

Društvo varnostnih inženirjev Celje

92

2007

Alojz Meterc

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

91

2007

Igor Grmek

Sekcija za gradbeništvo pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije

90

2007

Damjan Blaznik

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

89

2007

Emil Šantl

Društvo varnostnih inženirjev Celje

88

2007

Željko Humar

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije - Nova Gorica

87

2007

Marjetka - Metka Vakselj

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

86

2007

Janez  Vidovič

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu - Ptuj

85

2007

Tomaž Juriševič

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper

84

2007

Rudi Janežič

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

83

2006

Milan Volavšek

Društvo varnostnih inženirjev Celje

82

2006

Dušan Lederer

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

81

2006

Ljubica Smolković

Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja

80

2006

Marko Miš

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

79

2006

Drago Borštnar

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

78

2006

Božidar Šef

Sekcija za gradbeništvo pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije

77

2006

Venčeslav Kerec

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

76

2006

Emil Pirc

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije - Nova Gorica

75

2006

Maks Vrečko

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

74

2006

Jože Žagar

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

73

2006

Robert Vaupotič

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu - Ptuj

72

2005

Vladimir Bizovičar

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

71

2005

Stanislav Buh

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

70

2005

Bruno Pavlica

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper

69

2005

Cveto Bizjak

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

68

2005

Viljem Brečko

Društvo varnostnih inženirjev Celje

67

2005

Anton Fabjan

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

66

2005

Ervin Kozem

Sekcija za gradbeništvo pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije

65

2005

Mirko Vošner

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

64

2005

Marijan Lozej

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije - Nova Gorica

63

2004

Miroslav Kapun

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

62

2004

Andrej Furlan

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije - Nova Gorica

61

2004

Rudi Ivančič

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

60

2004

Marjan Zdolšek

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

59

2004

Milan Rifelj

Društvo inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu

58

2004

Vojeslav Adamič

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

57

2004

Franc Pfajfar

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

56

2003

Vilko Švab

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

55

2003

Vinko Šušteršič

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

54

2003

Alojz Pšaker

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

53

2003

Džari Šakirov

Društvo inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu

52

2003

Dobrica Dimić

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

51

2003

Stanko Ožbot

Sekcija za gradbeništvo pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije

50

2003

Anton Rančigaj

Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja

49

2003

Štefan Sašo Pisanec

Društvo varnostnih inženirjev Celje

48

2003

Franc Pintar

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

47

2002

Marjan Šmalc

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

46

2002

Štefan Kalamar

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

45

2002

Zdenka Markič

Društvo inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu

44

2002

Bojan Srovin

Sekcija za gradbeništvo pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije

43

2002

Ciril Blagotinšek

Društvo varnostnih inženirjev Celje

42

2002

Lovrenc Mrak

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

41

2002

Marko Koren

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

40

2002

Štefan Greif

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

39

2002

Viktor Lampe

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper

38

2002

Franc Mlinar

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

37

2001

Milorad Šikman

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

36

2001

Karel Lorenčak

Društvo varnostnih inženirjev Celje

35

2001

Slobodan Drakulič

Sekcija varnostnih inženirjev v kmetijstvu pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije

34

2001

Milan Skaza

Društvo inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu

33

2001

Peter Petkovšek

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

32

2001

Zlatko Podržaj

Sekcija za gradbeništvo pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije

31

2001

Ludvik Soklič

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

30

2001

Slobodan Vlaovič

Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja

29

2001

dr. Franc Bohar

Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja

28

2001

Miroslav Savič

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

27

2000

Andrej Špiler

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

26

2000

Breda Djordjević

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

25

2000

Ivan Cvetko Lukman

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije - Nova Gorica

24

2000

Tomaž Kulot

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije - Nova Gorica

23

2000

Anton Avsec

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

22

2000

Alojz Cerjak

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

21

2000

Branko Košir

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

20

2000

Bojan Farič

Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja

19

2000

Edvard Renko

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

18

1999

Jože Nadu

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

17

1999

Zlatko Šorman

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

16

1999

Stane Ocvirk

Društvo varnostnih inženirjev Celje

15

1999

Milan Zega

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper

14

1999

Florjan Zabret

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

13

1999

Ivan Rozman

Sekcija varnostnih inženirjev v kmetijstvu pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije

12

1999

Milan Rebrec

Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja

11

1999

Everist Muzlovič

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

10

1999

Jože Miklavc

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

9

1998

Žarko Leban

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije - Nova Gorica

8

1998

Franc Čegovnik

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

7

1998

Alojz Štandeker

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

6

1998

Gvido Klar

Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja

5

1998

Emil Marušič

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper

4

1997

Alojz Sukič

Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja

3

1997

Alojzij Anton Terglav

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

2

1997

Ludovik Oskar Kavs

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

1

1997

Edvard Harl

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

 

Dobitniki posebnega priznanja Avgusta Kuharja:

 

 

 

Št.

LETO

NAZIV OZIROMA IME DOBITNIKA

RAZLOG

DRUŠTVO

6

2011

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica

 

Ob 50-letnici društva

 

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica

 

5

2010

ZVD Zavod za varstvo pri delu v Ljubljani

Ob 50-letnici obstoja in delovanja na področju varnosti in zdravja pri delu

 

 

4

2009

Društvo varnostnih inženirjev Celje

 

Ob 50-letnici društva

 

Društvo varnostnih inženirjev Celje

 

3

2009

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

 

Ob 50-letnici društva

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

 

2

2005

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Ob 50-letnici društva

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

 

1

1999

Strokovni delavci službe varstva pri delu Salonita Anhovo: Zvonimir Kristančič,  Miran Gabrijelčič, Milko Rutar in Andra Mezek

 

Za prispevek k ukinitvi azbestne proizvodnje

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica

 


Slavnostna brošura 2018

 

 

 

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2018. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.