• Nagrade in priznanja
 • Izjemni dosežki
 • 2015
Cveto Bizjak

JOŽE PREZL

dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu za leto 2015

 

Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2015, ki jo sestavljata predsednik komisije dr. Jože Šrekl in član prof. dr. Primož Gspan,

 

ocenjuje, da dosežek diplomiranega varnostnega inženirja Jožeta Prezla za sistem varnosti in zdravja pri delu v Domelu Holdingu, d. d., Železniki

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2015.

 

 

UTEMELJITEV

 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:

 1. utemeljitve Društva varnostnih inženirjev Gorenjske z dne 29. 6. 2015 za kandidaturo za nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek za leto 2015 za Jožeta Prezla;
 2. pogovora s kandidatom dne 18. avg. 2015 v Domel Holding, d. d., Železniki;
 3. pogovora z dr. Jožico Rejec, predsednico uprave Domelu Holdingu, d. d., in z Zvonetom Torkarjem, direktorjem Domela, d. o. o. v pisarni predsednice uprave Domela Holdinga, d. d., Otoki 21, Železniki;
 4. potrdila št. F_IAR_50036 o doseganju kriterijev za podelitev priznanja presojevalca Intertek »Dosežek na področju delovnih razmer« (Achievement Award – workplace conditions assessment) za obdobje od 8. 4. 2015 do 7. 4. 2016 na področjih dela, plač, delovnih ur, varnosti in zdravja pri delu, požarni varnosti, upravljavskem sistemu in okolju;
 5. ogleda arhivskih primerkov glasila podjetja Domel »Mozaik, Ustvarjamo gibanje«;
 6. Navodila za obiskovalce in poslovne partnerje Domela, d. o. o. (priloga OP 60 za izvajanje receptorske in varnostne službe) za upoštevanje varnostnih pravil;
 7. ogleda proizvodnje v Domelu, d. o. o., Otoki 21, Železniki;
 8. predstavitve podjetja Domel na spletni strani http://www.domel.com/sl/;
 9. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek za leto 2015;
 10. Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja;
 11. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

 

UGOTOVITEV STANJA

 

Diplomirani varnostni inženir Jože Prezl je vodja oddelka za varstvo in zdravje pri delu, požarno varstvo in okolje v delniški družbi Domel Holding (Otoki 21, Železniki, http://www.domel.com/sl) in v hčerinskih podjetjih Domel, d. o. o., Domel Energija, d. o. o., Domel razvoj tehnologije, d. o. o., Domel elektronika in sistemi, d. o. o., Domel, razvoj rešitev d. o. o. in DH Ventilatorji, d. o. o. (vsi Otoki 21, Železniki), ter Domel IP Invalidsko podjetje, d. o. o. (Gorenja vas - Reteče 4, 4220 Škofja Loka). V teh podjetjih je zaposlenih 1060 delavcev. Holding ima podjetji tudi na Kitajskem in v Združenih državah Amerike.

 

Dejavnost Holdinga je upravljanje družb in storitvene dejavnosti. Proizvodno-prodajni program Domela, d. o. o., obsega sesalne enote za mokro in suho sesanje, DC motorje, kolektorske motorje, elektronsko komutirane motorje, koračne motorje, puhala, ventilatorje, avtomobilski program, komponente in orodja ter laboratorijske opreme. Proizvodni program Domela IP je izdelava sestavnih delov za elektromotorje, dejavnosti invalidskih organizacij ter druge storitve. Domel energija izvaja projektiranje in tehnično svetovanje. Domel razvoj tehnologije izvaja raziskovalno in razvojno dejavnost na področju poslovnih procesov, Domel elektronika in sistemi pa na krmilnih sistemih EC pogonov. DH Ventilatorji poleg raziskovalne in razvojne dejavnosti izvaja tudi tržno dejavnost na področju uporabe SE in drugih elektromotornih pogonov, DH Ventilatorji pa na področju sistemov in pogonov za premikanje zraka. Z raziskavami, razvojem in inovativnimi izdelki v branži uvaja nove standarde.

 

Podjetje Domel je zraslo iz kovinarske zadruge Niko, ki jo je 27. 4. 1946 ustanovilo šestnajst domačinov iz Železnikov. Leta 2009 je edini lastnik podjetja postal Domel Holding v lasti zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojencev. Pobudo za lastniško organiziranje zaposlenih je dal prav Jože Prezl. Razvoj in izdelava elektromotorjev ima v Domelu dolgo tradicijo. Do leta 2014 je podjetje izdelalo že 100 milijonov sesalnih enot. Je inovativno podjetje, ki 38 % prometa doseže s prodajo izdelkov, novejših od treh let. Strategija rasti s trajnostnimi inovativnimi rešitvami je podprta z znanjem in izkušnjami zaposlenih ter tudi s tesnimi povezavami z univerzami in znanstvenimi ustanovami. Glavna dejavnost je razvoj elektromotorja, ki je konkurenčen na globalnem tržišču.

 

Je vertikalno integriran proizvajalec elektromotorjev z lastnim razvojem ključnih tehnologij. Razvojni laboratoriji so usposobljeni in opremljeni za potrebe testiranj, preizkušanj in raziskav. Z leti pridobljene izkušnje in znanja iz testiranj motorjev, komponent na področju gospodinjskih aparatov, vrtnih orodij, industrijskih aplikacij, medicinske opreme in avtomobilske industrije nadgrajujejo s sodelovanjem v novih razvojnih projektih. Razvijajo lastne testne metode in postopke z uporabo moderne merilne in programske opreme ter ob upoštevanju mednarodnih standardov. Univerzalni komutatorski motorji so temelj njihove prodajne verige. Izdelani so na podlagi najnovejših tehničnih standardov na visoko avtomatiziranih proizvodnih linijah. To zagotavlja visoko kakovost, zanesljivost, sledljivost in odlično ravnovesje med kakovostjo, energetsko učinkovitostjo in ceno.

 

Pri razvijanju bodisi novih izdelkov bodisi tehnologije je njihov način razmišljanja trajnostni razvoj. Vedno si prizadevajo za čim višji energijski izkoristek, skrbijo za skladnost z okoljevarstvenimi standardi in za možnost recikliranja. Stalno izboljšujejo tehnologijo električnih motorjev in pogonov s ciljem zmanjšati porabo energije in posledično zmanjšati tudi vplive toplogrednih plinov. Razvoj in izdelavo sesalnih enot so nadgradili s celostno rešitvijo sesalne enote v kapsuli z zmanjšanjem vibracij in glasnostjo sesalnika. Visok izkoristek je prednost tudi pri energijski nalepki. Domel kupcem ponudi več, dvigne dodano vrednost izdelkom in zagotovi lasten vpliv na način vgradnje visoko učinkovitih enot.

 

Domel je globalno vodilni proizvajalec sesalnih enot za sesalnike. Drugi steber njihove proizvodnje pa je proizvodnja za avtomobilsko industrijo. Ker želijo ostati vodilni na globalnem tržišču, je njihov pristop strateško načrtovanje. Domel investira v razvoj 4 % prihodkov od prodaje, skupaj z investicijami pa 11 do 12 %. Do kupcev svojih izdelkov razvijajo partnerstvo in jim nudijo podporo. Ponujajo jim inovativne rešitve, ki kupcem omogočajo konkurenčno kakovost njihovih izdelkov na globalnem tržišču vsaj za pet let v naprej. Kar je dobro danes, namreč ne bo več čez pet let. Tudi zato pridobivajo nove kupce, ki so opazili, da Domelovi izdelki dajejo konkurentom na tržišču konkurenčno prednost. So torej razvojni dobavitelj svojim kupcem in jim pomagajo trasirati njihov razvoj. Posebej ponosni so na priznanja svojih kupcev, kakršna so priznanje »Dobavitelj leta«. Podjetje PHILIPS jim je tako priznanje podelilo v letih 2005 in 2010, podjetje Stihl pa v letih 2002, 2008, 2010 in 2014.

 

Domel Holding promovira osebni razvoj zaposlenih. Od zaposlenih pričakujejo ambicioznost, ustvarjalnost, odgovornost in gospodarnost, spoštovanje in sodelovanje, skrb za stranke in zaposlene ter pripadnost podjetju. Kljub temu, da so zaposleni lastniki/delničarji Domela Holdinga, pa veljajo pravila, saj je treba dosegati produktivnost. Vsi se med seboj poznajo in spodbujajo vse, kar podjetju koristi. Inovativnost zaposlenih sistematično spodbujajo s promoviranjem inovacij na ravni holdinga in v plačnem sistemu. Učinki inovacij se skrbno beležijo (slike »prej in potem«, da se v podjetju širi dobra praksa) in ocenjuje njihov prihranek oziroma prispevek. Nobena inovacija ni zanemarljiva. V preteklem koledarskem letu so npr. dosegli 700 inovacij zaposlenih, ki so zagotovile 232.000 evrov prihrankov. Za manjšo inovacijo njenemu predlagatelju vodja pri plači odobri enkratno nagrado do 50 evrov. Izplačanih je bilo za 36.000 evrov nagrad. Za večjo inovacijo se po letu dni od njene uvedbe oceni prihranek in se predlagatelju izplača enkratna nagrada v višini od 3 % do 25 % prihranka. V vsakem timu je oseba, pristojna za inovacije. Inovativno idejo je treba najprej razviti in uresničiti, zato nagrajujejo tudi skupine zaposlenih. Najboljši razvojni tim je nagrajen npr. z vikend paketi, zapestnimi urami ipd.

 

Zaposleni so vsako leto deležni prek 30 ur usposabljanja. Mesečno potekajo sestanki vodij projektov. Namesto kritike gojijo pohvalo (npr. ob zaključku leta). Zavedajo se pomena dobrega komuniciranja. Stalno imajo približno 60 rednih štipendistov, ki navadno v podjetju ostanejo, saj se znajo uveljaviti že pri praktičnem delu v času šolanja. Ob delu se vedno izobražuje približno 60 zaposlenih.

 

V podjetju velja, da se bogato povrne vsako vlaganje v ljudi. Direktorica holdinga je vpeljala načelo, da mora biti osnova medčloveških odnosov zaupanje, kar seveda pomeni, da je treba biti vreden zaupanja. Postavljati si je treba cilje in spremljati rezultate. Od vsakogar se pričakuje, da se uči iz napak in napreduje. Posameznik pa mora seveda na svoji strani pokazati voljo in zavzetost. V glasilu podjetja Domel Mozaik, ki izhaja pod motom »Ustvarjamo gibanje«, redno predstavljajo nove sodelavce. Novo zaposleni Domela so običajno pozitivno presenečeni nad odprtostjo odnosov v podjetju.

 

V sodelovanju s Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa iz Ljubljane so preko Tima za promocijo zdravja, ki ga vodi Janja Kozjek, izvedli delavnico o stresu na delovnem mestu. Izvedli so usposabljanje o stimulativnem vodenju ljudi. Enkrat mesečno se redno izvajajo posvetovanja med vodstvom podjetja in sindikatom ter svetom delavcev. Imajo profesionalnega predstavnika tako sveta delavcev kot sindikata. Enkrat letno je zbor delavcev. Za delavce organizirajo in financirajo najrazličnejše športne aktivnosti, obiske kulturnih prireditev ipd. Podjetje razvija svojo družbeno odgovornost in ima pozitiven odnos do lokalnega okolja. Sistematično ustvarjajo stabilno delovno okolje. Tudi v času gospodarske krize niso odpuščali, saj verjamejo, da je treba zdržati tako v času dobrih kot slabih rezultatov in da se nikoli ne sme prenehati vlagati v razvoj. Posledično imajo zgolj 3,6 % bolniške odsotnosti z dela, kar je za proizvodno dejavnost dober rezultat. Nizka bolniška odsotnost omogoča stalne posadke in s tem višjo produktivnost.

 

Domel ima dolgoletno tradicijo pri zagotavljanju najvišje kakovosti izdelkov in procesov. Te usmeritve dokazujejo tudi certifikati standardov kakovosti in okolja. ISO 9001 so pridobili že leta 1992 med prvimi podjetji v Sloveniji.  Uspešnost in učinkovitost poslovanja v smeri družbene odgovornosti  in trajnostnega razvoja dosegajo s pomočjo naslednjih sistemskih standardov:

 

 • ISO 9001 – sistem vodenja kakovosti,
 • ISO 14001 – okoljski standard,
 • ISO/TS 16949 – zahteve avtomobilske industrije,
 • ISO 13485 – sistem kakovosti za medicinske pripomočke.

 

Kupci Domelovih strojev in naprav pogosto presojajo Domel po lastnih vse bolj zahtevnih kriterijih. V zadnjih 14 dnevih so bile opravljene npr. tri presoje kupcev.

 

Na področju varstva okolja se je Domel med drugim prilagodil zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja z ureditvijo zunanje razsvetljave po novi uredbi. Presojevalci tako omenjajo, da je ponoči v Železnikih na nebu vidna Rimska cesta, kar je izjemno za industrijska mesta.

 

Domel svoje vrednote in standarde pričakuje tudi od lastnih dobaviteljev in jim zato pomaga izpolniti kriterije za standarde kakovosti. To pomeni, da aktivno širi enake vrednote po vsej proizvodni verigi. Med drugim je Domel pripravil tudi obrazec na področju varnosti in zdravja pri delu, s katerim avditira/presoja svoje dobavitelje.

 

Multinacionalke danes izvajajo že tudi etično presojo podjetja. V zadnjem obdobju so posebej ponosni na priznanje »Dosežek na področju delovnih razmer« (Achievement Award – workplace conditions assessment) za obdobje od 8. 4. 2015 do 7. 4. 2016 na področjih dela, plač, delovnih ur, varnosti in zdravja pri delu, upravljavskem sistemu in okolju. Priznanje je Domelu dodelil Intertek, specializiran za presojanje dobaviteljev v imenu mednarodnih znamk in poslovnih sistemov (http://www.intertek.com/business-assurance/supplier-management/workplace-conditions/). Presojevalec iz Združenega kraljestva je tako dva dni pregledoval podatke o nadurah, o prisotnosti na delu, varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti ter izvedel 40 razgovorov z naključno izbranimi delavci. Presojajo tudi, kako za varnost in zdravje pri delu skrbijo zunanji pogodbeni izvajalci, ki delajo na lokaciji Domela. To kaže na potrebo, da tudi Domel enako skrbno izbira svoje pogodbene partnerje in dobavitelje. Presojevalca je presenetilo, da Jože Prezl s sodelavcem tako pri varnosti in zdravju na delovnem mestu, požarni varnosti in varovanju okolja dosega dobre rezultate, za kakršne navadno obstajajo interdisciplinarni timi. Na presoji so dobili 100 %.

 

S spletne strani delniške družbe Domel: Zaposleni smo ključni dejavnik uspeha podjetja Domel. Zaposleni namreč oblikujemo vizijo, določamo poslanstvo, ustvarjamo kulturo, si postavljamo vrednote in sprejemamo strategije za njihovo uresničevanje. Prepoznavamo nove poslovne priložnosti ter zanje oblikujemo nove izdelke in storitve. Če smo pri tem uspešni, bo uspešno tudi naše podjetje. V skupini Domel trenutno zaposlujemo nekaj več kot 1000 ljudi, ki tvorijo učinkovit in zavzet kolektiv. Zato skrbimo za varne in zdrave pogoje dela, organiziramo celovito izobraževanje, ki vključuje vse zaposlene pri poklicnem in strokovnem razvoju, ter spodbujamo in nagrajujemo inovativnost. Zadovoljstvo na delovnem mestu je vedno povezano z zadovoljstvom v življenju, zato se v Domelu trudimo zaposlenim na različne načine izboljšati tudi kakovost prostega časa: ugodno koriščenje počitniških kapacitet, skupno druženje na poletnem pikniku, novoletno obdarovanje otrok, subvencioniranje rekreativnih in kulturnih dejavnosti ter različne druge dejavnosti, ki bogatijo in povezujejo.

 

Vizija: Postati hočemo eden vodilnih globalnih razvojnih dobaviteljev elektronsko komutiranih (EC) pogonov in ohraniti vodilni položaj na trgu sesalnih enot.

 

Poslanstvo: Domel je družbeno odgovorno podjetje. Kot globalni razvojni dobavitelj dovršenih rešitev elektromotornih pogonov in komponent, zasnovanih na lastnih inovativnih tehnologijah, omogočamo rast in trajnostni razvoj skupine Domel. S tem zagotavljamo kakovostna delovna mesta v širšem okolju.

 

Vrednote:

 

Ustvarjalnost in ambicioznost: Delo v Domelu nam je izziv za profesionalno in osebno rast, kjer z nenehnim učenjem in osebnim razvojem postavljamo temelje za večjo ustvarjalnost. Vzamemo si čas za razmišljanje, inovativno delovanje in spodbujamo nove ideje ter dobre nagradimo. Neprestano izboljšujemo načine in rezultate dela. Naši cilji so visoki, vendar uresničljivi. Imamo pogum za sprejemanje ovir in napak, iz katerih se znamo učiti. Postavljamo si visoke cilje na ravni podjetja in na ravni vsakega posameznika, pri čemer spodbujamo zdravo tekmovalnost, težnje po izobraževanju in napredovanju na delovnem mestu, hkrati pa se trudimo doseči ravnovesje med delom in družino.

 

Odgovornost in gospodarnost: Naš moto se glasi: »Kar rečem, to naredim.« Sprejete obveznosti in obljube vedno uresničimo. S sredstvi podjetja v vseh okoliščinah in vedno ravnamo racionalno, kot da bi bila naša osebna last, obenem pa si prizadevamo s čim manjšimi vložki maksimirati iztržek. Ker smo naravnani k rezultatom, delujemo v smeri razvoja optimalnih izdelkov, doseganja optimalnih pogojev na trgu, stalnega zniževanja stroškov, neprestanega iskanja poslovnih priložnosti in ustvarjanja dobička.

 

Spoštovanje in sodelovanje: Do drugih se obnašamo tako, kot bi si želeli, da se drugi obnašajo do nas. Ne dopuščamo nespoštljivega odnosa. Neusmiljenost, brezobzirnost in domišljavost ne sodijo v Domel. Skupaj smo v dobrem in v slabem, odkrivamo in rešujemo potencialne probleme in se skupaj tudi veselimo. Sodelujemo pri postavljanju in realizaciji ciljev, ker se zavedamo, da smo del kolektiva, ki lahko le s sodelovanjem doseže postavljene cilje. Zato pospešujemo timski način dela, aktivno sodelujemo v timih, spodbujamo različnost mišljenja, poudarjamo pomembnost doprinosa posameznika k skupnemu rezultatu.

 

Skrb za stranke in zaposlene: Ker se zavedamo, da je kupec kralj, je smiselna prilagodljivost kupčevim zahtevam že ves čas naša konkurenčna prednost. Imamo načrt in cilje dela s strankami. Naš pristop do strank je kakovosten in pristen, kar pomeni, da si za stranke vzamemo čas, poiščemo najboljšo možnost glede cene in kakovosti, smo dosegljivi, ustvarjamo prijetno ozračje, smo prijazni, zanesljivi in prilagodljivi. Skrbimo za razvoj, izbor ter strokovno in osebno rast zaposlenih, tako da pridejo pravi ljudje na ustrezna delovna mesta. Naša delovna mesta omogočajo ustvarjalnost, prinašajo notranje zadovoljstvo zaposlenih, niso enolična, so primerno plačana in zdravju neškodljiva.

 

Pripadnost: Ponosni smo, da smo Domelovci. Lojalnost zaposlenih je trden temelj obstoja in razvoja našega podjetja, saj pomeni združevanje kariernih sanj in ciljev podjetja. Prizadevamo si izdelati celovit sistem obvladovanja človeških virov. Vsi zaposleni se zavedamo, da je pomembno cilje, vrednote, poslanstvo in vizijo vzeti za svoje in si po svojih najboljših močeh prizadevati za razvoj in napredek podjetja.

 

Pri starosti 40 let je Jože Prezl začel študirati na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani, kjer so ga navdušili za varnost in zdravje pri delu. Vrsta in število dodatnih izobraževanj:

 

 • 26. 6. 2003 pridobil naziv diplomirani varnostni inženir
 • 23. 4. 2004 opravil strokovni izpit iz varstva pred požarom
 • 30. 9. 2004 opravil program andragoškega usposabljanja
 • 2. 11. 2004 opravil strokovni izpit iz varstva pri delu
 • 26. 3. 2007 pridobil dovoljenje za opravljanje nalog iz varstva pri delu
  • periodičnih in drugih preiskav delovnega okolja
  • periodičnih in drugih pregledov delovne opreme
  • izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti
  • usposabljanje za varno delo
 • 6. 6. 2011 na GZS opravil izpit Edison, pregledovanje, merjenje, izvajanje in servisiranje električnih in drugih inštalacij, strelovodov, strojev in opreme postrojev in naprav
 • 23. 4. 2014 pridobil pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 • 25. 9. 2014 obnovil dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog iz varstva pri delu
  • periodičnih in drugih preiskav delovnega okolja
  • periodičnih in drugih pregledov delovne opreme

 

Oddelek za varstvo in zdravje pri delu, požarno varstvo in okolje Holdinga Domel, v katerem je Jože Prezl vodja, se uvršča v splošno področje, ki ga v Holdingu vodi Aleš Markelj. Vanj poleg varnosti in zdravja pri delu sodijo še pravna služba, informatika ter sistemi in inovacije. Direktor splošnega področja na mesečnih kolegijih vodstvu holdinga sporoča tudi podatke o varnosti in zdravju pri delu. V oddelku je še sodelavec Janko Frelih. Skrbita za varnost 1060 delavcev, zaposlenih na 200 različnih delovnih mestih na treh lokacijah vseh podjetij Holdinga Domel. V holdingu je tudi invalidsko podjetje, v katerem je Jože Prezl strokovni delavec za delo z invalidi.

 

Direktorica holdinga in direktor Splošnega področja sta poudarila samostojnost Jožeta Prezla, ki pa je seveda povezana z izkazano odgovornostjo za strokovne odločitve. Vodstvo zaupa njegovi strokovnosti in opozarja na nove pristope in vsebine, ki jih je Jože Prezl vnesel po prevzemu vodenja oddelka. Direktorica holdinga in direktor Splošnega področja sta poudarila, da je dotedanji tehnični in energetski varnosti dodal celovito skrb za varnost in zdravje delavcev, ki upošteva med drugim tudi psihosocialne obremenitve. Za svoj pristop ima vso podporo vodstva. Zmanjšala se je resnost poškodb pri delu, ne pa tudi pogostnost, ker jo še vedno delno spodbuja sistem odškodnin.

 

Oddelek je samostojno pripravil delodajalčevo listino izjava o varnosti z oceno tveganja. Povezana je s kadrovskimi podatki in temelji na organizacijskih pravilnikih. Domel ima preko sto notranjih organizacijskih pravilnikov, ki povzemajo določila predpisov na ljudem prilagojen način. Pravilniki so zaposlenim dostopni na intranetu in delavci se na usposabljanju seznanijo, kako so jim le-ti v pomoč pri njihovem delu.

 

Jože Prezl je pripravil in prilagodil novo obliko ocene tveganja, ki bo usklajena med drugim s potrebami invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). V oceno tveganja bodo tako vneseni podatki, ki jih mora pripraviti delodajalec na podlagi obrazca ZPIZ o delovni dokumentaciji DD-1. Letno namreč invalidske komisije obravnavajo od pet do šest zaposlenih. Njegovo načelo je sistematizacija in optimizacija dela, da se ne podvaja.

 

Naloge medicine dela po pogodbi opravlja dr. Janez Dolenc, ki je po ogledu delovnih mest zanje pripravil zdravstveno oceno tveganja. Zaradi omejenega časa, ki ga lahko posveti Domelu, je potrebno z njim npr. pri postopkih za invalidsko komisijo sodelovati z vnaprejšnjim natančnim opisom problematike.

 

Delovna dokumentacija po obrazcu DD-1:

 

 1. opis in potek dela ali dejavnost, na podlagi katere ste zavarovani (kratko in jedrnato opisati vse faze dela v izmeni, trajanje glavnih in drugih opravil),
 2. predmeti dela (surovine, kemikalije, polizdelki, izdelki),
 3. značilnosti (ritem, karakteristika, znak, obeležje), ki se nanašajo na delovno okolje (ekologija dela, fizikalni, kemični in biološki faktorji) in informacije, fizične obremenitve (položaji telesa in udov, mišične aktivnosti), nevarnost nesreč ter na delovne stike in psihosocialne zahteve (intenziteta, pomembnost, trajanje in MDK / MDD, MDO/)
 4. ekološke obremenitve (fizikalne, kemične, biološke),
 5. fiziološke obremenitve (položaj telesa, telesne aktivnosti in obremenitve, senzorne obremenitve, način dela in psihosocialne obremenitve, psihološke obremenitve),
 6. zdravstvene in psihofizične zahteve (lastnosti, sposobnosti in zmogljivosti),
 7. skupna ocena obremenjenosti, stopnje zdravstvene ogroženosti in stopnje tveganja za nezgode,
 8. skupna ocena ogroženosti za nastanek bolezni po mednarodni klasifikaciji bolezni, za poškodbe pri delu in za poklicne bolezni.

 

V celotno oceno tveganja je vključil tudi celovito preventivno vzdrževanje strojev, delovnih mest in menjav orodij po metodi TPM (TPM - Total Productive Maintenance) in 5S. Sodeluje s skupinami TPM, ki jih je na ravni podjetja 38. Z vsako skupino in tudi s posamezniki znotraj skupine se je opravilo posvetovanje o varnosti na delovnih mestih. Z odgovornim varnost in zdravje iz skupine so pregledali vsak stroj posebej in delovanje varnostnih elementov strojev, ki jih skupina uporablja. Sestanki so od 10- do 15-minutni.

 

Uveden je informacijski sistem SAP, v katerega se mesečno vpisuje število nezgod pri delu in njihova resnost.

 

Leto Število nezgod Pogostnost Resnost
2011 25 25,58 34,52
2012 26 26,86 35,48
2013 23 24,26 31,99
2014 27 28,22 20,16

 

Kljub temu, da število nezgod ostaja na podobni letni ravni, se je zmanjšala resnost nezgod.

 

V podjetju je organiziran tudi 17-članski Tim za promocijo zdravja, v katerem so med drugim tudi vsi vodje. Vodi ga sodelavka, Janja Kozjek, Jože Prezl je že po svoji funkcijski dolžnosti drugi najbolj dejaven v timu. Postavljajo cilje promocije zdravja in se dogovorijo, kako jih nameravajo doseči.

 

Na podlagi analize stanja (vsako leto sta v povprečju dve poškodbi zaradi neprimerne obutve) pa je vodstvu predlagal, glede na povišane zahteve iz ocene tveganja, da delavci v proizvodnji prejmejo ustrezne varovalne čevlje. Predlog je moral opredeliti načrt s predračunom, cilji in učinki. Čeprav se je vodstvo s predlogom strinjalo, je odobrilo postopno izvajanje, ki je za podjetje finančno zdržno. Delavci lahko izbirajo med devetimi različnimi modeli varovalnih čevljev, da bi vsakdo našel zase najbolj udobnega. V posebnih primerih je zagotovljen celo ortopedski model. Poleg že zagotovljene varovalne obutve v orodjarni in avtomatskih stiskalnicah, kjer delovno obutev uporablja okoli 150 delavcev, sedaj le-to uporabljajo tudi v drugih oddelkih. Število uporabnikov je naraslo na okoli 350 delavcev. Predlog ukrepa mora vsebovati tudi povratno informacijo o učinkih. Dejstvo, da večina zaposlenih varovalno obutev rada nosi, je najboljša povratna informacija.

 

V skladiščih zaposleni (lanserji) vsak delovni dan prehodijo do 15 km, zato so pogoj posebej udobni čevlji. Preizkusili so šest modelov, da so našli najbolj primerne. V letu 2016 načrtujejo tehnološke rešitve skladiščenja, kar bo bistveno zmanjšalo prehojene razdalje in tempo hoje.

 

Večina oddelkov je kljub veliki energetski porabi klimatiziranih. Pri zasnovi rešitev so upoštevali ne le temperaturno udobje, ampak tudi obvladovanje hrupa na delovnem mestu.

 

Udobje na hrupnih delovnih mestih zagotavljajo s čepi za varovanje sluha, ki so individualno prilagojeni sluhovodu vsakega zaposlenega posebej. Stanejo 90 evrov. V skladu z okoljskim standardom ISO 14001 so zvočno izolirali bolj hrupne stroje, da je hrup v okolici podjetja v dovoljenih mejah.

 

V zadnjem obdobju so na podlagi študije zamenjali vso razsvetljavo in pri tem upoštevali ne le osvetljenost, ampak tudi kontrast, harmonično porazdelitev svetlobe, barvo svetlobe, smer vpada svetlobe, bleščanje ipd. Zaposleni poročajo, da se je vidnost bistveno izboljšala.

 

Opisna navodila za varno delo je spremenil v novo grafično obliko navodil za varno delo, da podobno kot obratne odredbe slikovno opozarjajo in svetujejo. Skupaj s tehnologi se je preverilo in zamenjalo preko 400 navodil za varno delo. Preveril in na novo je izdelal navodila za varno delo z nevarnimi snovmi ter jih opremil s piktogrami. Je odgovoren za vsebino šestih organizacijskih predpisov z dvanajstimi prilogami.

 

V oddelku vlivanja BMC mas se je uredilo boljše odsesavanje od strojev. S tehničnimi in organizacijskimi ukrepi se je zmanjšala prisotnost stirena v prostoru pod 10 odstotno dovoljeno mejo obremenitve. To dokazujejo pregledi delovnega okolja in zdravniški pregledi zaposlenih (biološki monitoring).

 

Opravljene so bile meritve delovnega okolja v proizvodnih obratih in v vseh pisarnah. Na podlagi meritev je bil v soglasju z upravo v oddelku avtomatskih stiskalnic urejen odvod toplote od strojev in izdelano prezračevanje. V pisarnah splošnega sektorja, tehnologije in razvoja pa je bila nameščena klimatska naprava. Na glavnih transportnih poteh je bilo poskrbljeno za varnost pešcev, zunanji obiskovalci pa morajo imeti odsevne telovnike. Izdelal je letak, s katerim se obiskovalce opozarja in obvešča o varstvu pri delu, požarnem varstvu ter okolju v podjetju.

 

Izdelal je obrazec, s katerim se zunanji izvajalci obvezujejo, da v svojih podjetjih spoštujejo zakon o varnosti in zdravju pri delu. Kdor pa opravlja vroča dela na območju podjetja, mora podpisati obrazec o požarni straži, ki jo organizira sam ali pa podjetje Domel.

 

Pri celostni podobi podjetja je organiziral, na zahtevo vodstva, nove zaščitne obleke in na njegovo pobudo so v podjetju vpeljali majice, ki jih imajo lahko zaposleni namesto halj. S tem je izboljšal osebno počutje delavcev, ki ne marajo imeti delovnih halj.

 

Vsa notranja usposabljanja za varno delo in požarno varstvo, kot zahteva zakonodaja, ter ekologijo opravlja sam. Zaradi pogostih poškodb izven dela v predavanja vključi tudi temo o varnosti izven podjetja. Izdelal je progam za usposabljanje za zaposlene, ki so izpostavljeni stirenu. Teoretično in praktično usposablja za varno delo z viličarjem in upravljavce mostovnih in konzolnih dvigal, vodenih s tal. Preko 100 zaposlenih ima izpit za viličarja. Usposablja električarje za delo pod napetostjo.

 

V sodelovanju s Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa je preko Tima za promocijo zdravja soorganiziral in pripravil video material z dvaindvajsetimi ergonomsko najbolj obremenjenimi delovnimi mesti za dve delavnici o ergonomiji za tehnologe in notranje izdelovalce strojev. Delavnici je vodila prof. dr. Metoda Dodič Fikfak. Rezultat delavnice je med drugim tudi večje število dvižnih vozičkov/miz na ergonomsko bolj obremenjenih delovnih mestih.

 

Organiziral je nov sistem ločevanja odpadkov v podjetju in v treh letih zmanjšal količino ostalih komunalnih odpadkov z 233 ton na 66 ton. Strošek za odpadke se je zmanjšal na ravni podjetja za 32.000 evrov.

 

PRISPEVEK K RAZVOJU STROKE

 

Jože Prezl je član Društva varnostnih inženirjev Gorenjske in od leta 2007 član izvršnega odbora društva. Je tudi član Obrtne zbornice Škofja Loka in za njeno glasilo je napisal dva članka o varnosti pri delu in požarni varnosti. Članom zbornice brezplačno pomaga v postopkih z invalidsko komisijo.

 

Redno piše članke v Mozaik, glasilo podjetja Domel. Izdelal je plakat o varnosti pri delu za interno uporabo. S Televizijo Slovenija in prof. dr. Metodo Dodič Fikfak je sodeloval pri snemanju oddaje Zdravje Slovencev v času krize.

 

Je poveljnik štaba civilne zaščite v podjetju. Poleg požarne varnosti je prioriteta civilne zaščite poplavna varnost. Odgovoren je za organiziranost, kadrovsko zasedbo in izvedbo protipožarnih in protipoplavnih vaj.

 

OCENA DOSEŽKA

 

Za konkurenčnost podjetja na globalnem trgu mora sodobno podjetje prepričati poslovne partnerje, da zna obvladovati vsa tveganja in izpolnjuje kriterije najvišjih standardov kakovosti, družbene, okoljske in etične odgovornosti. Jože Prezl je od samega začetka svoje poklicne poti v stroki varnosti in zdravja pri delu intuitivno razvijal koncept obvladovanja vseh tveganj, skladen s temi zahtevami. Tehnično varstvo in tradicionalno preprečevanje poškodb in bolezni je nadgradil z ustvarjanjem udobja na delovnem mestu, ki omogoča zaposlenim visoko produktivnost in ustvarjalnost. Presegel je standarde varnega, ki jih nalaga zakonodaja in njegove obveznosti na delovnem mestu, gradil je kulturo varnosti, ki zaposlenim omogoča kvalitetnejše življenje (v smislu varnosti) na delovnem mestu in zunaj delovnega mesta. S tem je svojemu podjetju pomagal utrditi položaj na globalnem tržišču in posledično socialno ter materialno varnost zaposlenim. Dokazal je torej, da je stroka varnosti in zdravja pri delu ključna za doseganje zahtevanih standardov in torej za poslovno uveljavitev podjetja. Izkušnje v podjetju Domel in pridobljeno znanje tudi nesebično prenaša na strokovno javnost.

 

 

 

Dr. Jože Šrekl,
predsednik strokovne komisije

 

Prof. dr. Primož Gspan,
član strokovne komisije

 

Slavnostna brošura 2015

 

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2015. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.

 

Priznanja in nagrade Avgusta Kuharja za leto 2015 so bile izročene v četrtek, 22. oktobra 2015 ob 16.50 v Konferenčni dvorani Pinta Hotela Perla v Novi Gorici. Podelitev je bila ob zaključku prvega dne dvodnevnega simpozija »Varno in zdravo delo«, ki ga je 22. in 23. oktobra 2015 v Hotelu Perla v Novi Gorici organizirala Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Katedro za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Zbornico varnosti in zdravja pri delu in izvajalci strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu. Nagrade in priznanja so izročali Nikolaj Petrišič, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Miro Škufca, predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja, Stanko Ožbot, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in Janez Fabijan, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu.

 

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2015, 22. oktobra 2015 ob 16.50 v Konferenčni dvorani Pinta Hotela Perla v Novi Gorici