• Nagrade in priznanja
  • Kandidati
  • 2016

Kandidati za nagrade Avgusta Kuharja 2016

 

Odličnim kandidatom za nagrade izkazujemo ustrezno spoštovanje in zapisujemo njihove dosežke kot pomemben del zgodovine stroke varnosti in zdravja pri delu. Vsi kandidati izpolnjujejo razpisne pogoje, žal pa lahko nagrado prejme le eden.

 

Čestitke za opravljeno delu tudi obema kandidatoma!

 

 

KANDIDAT ZA NAGRADO AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK

 

  • služba Varstva okolja, požarne varnosti ter varnosti in zdravja pri delu, na predlog Društva varnostnih inženirjev Velenje

 

KANDIDAT ZA NAGRADO AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO

 

  • Mag. Boris Ružič, univ. dipl. inž. el., inšpektor za delo – višji svetnik, na predlog Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj