• Nagrade in priznanja
  • Najboljša diploma
  • 2003

JANEZ CESAR

dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo za leto 2003

 

Na podlagi Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja je 29. septembra 2003 pedagoški zbor Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani kot najboljšo diplomsko nalogo v letu 2002/2003 izbral diplomsko nalogo diplomiranega varnostnega inženirja Janeza Cesarja z naslovom VARNOSTNI PROBLEMI PRI SKLADIŠČENJU NAFTNIH DERIVATOV ZA 90-DNEVNE REZERVE, pod mentorskim vodstvom dr. Mitje Kožuha in mag. Barbare Novosel. Diplomo je opravil z odlično oceno 10, povprečno oceno izpitov pa je imel 8,39.

 

 

UTEMELJITEV

 

Vstopanje v Evropsko unijo prinaša za Slovenijo ne samo ugodnosti, ki jih bo z vstopom pridobila ampak tudi težave, ki jih je potrebno čim prej rešiti. Ena takih težav so strateške rezerve naftnih derivatov, ki jih mora zagotoviti vsaka članica Evropske unije. Slovenija je imela do sedaj rezervoarskega prostora za 30 dni. Vstop v EU pa od nje zahteva 90-dnevne rezerve. Tako povečanje rezervoarskega prostora je tako finančno kot tudi varnostno veliko breme, ki ga je potrebno rešiti strokovno in racionalno. S problemom varnosti velikih rezervoarskih kapacitet se je v svoji diplomski nalogi ukvarjal Janez Cesar.

 

Pri izdelavi diplomske naloge je moral najprej zbrati podatke, ki niso splošno dostopni, in jih urediti v smiselno celoto. Pri zbiranju teh podatkov je kandidat pokazal izjemno iznajdljivost in potrpežljivost, saj je začel delo praktično iz praznega lista, ki ga je med časom izdelave diplomske naloge temeljito popisal. Rezultat je pregledna diplomska naloga, ki daje podatke o značilnostih nafte in njenih derivatov tako z varnostnega kot tudi s toksikološkega stališča. Predstavljeno je pridobivanje nafte ter podan pregled svetovnih zalog nafte.

 

V glavnem delu diplomske naloge je opisano moderno skladiščenje naftnih derivatov in sodoben rezervoar s prostornino 60.000 m3 in z vsemi varnostnimi značilnostmi, ki jih tak rezervoar mora imeti.

 

V nadaljevanju se naloga posveti varnostnim listom za posamezne naftne derivate in aditive, ki jih na takem skladiščnem prostoru najdemo. Opisana so pravila ravnanja s temi snovmi, da dobimo celovito sliko o nevarnostih, povezanih z aktivnostmi skladiščenja. Opisane so zahteve, ki jih pri skladiščenju naftnih derivatov zahtevajo predpisi, ki jih v pomanjkanju lastnih uporabljamo v Sloveniji, kot tudi veljavni domači predpisi s tega področja.

 

Na koncu so opisani predlogi za postopanje ob izrednih dogodkih, kot so eksplozija, požar, razlitje ter nalet, kot tudi ob hujših delovnih nezgodah in ob neodgovornem odnosu na delovnem mestu.

 

Naloga se zaključi z opisom dejavnosti za varovanje okolja, kot je čiščenje odpadnih voda in plinov, ter z ugotovitvami, kako preprečiti nezgodne dogodke zaradi varnosti kot tudi zaradi varovanja okolja.

 

 

 

Dr. Mitja Kožuh,

prodekan in predstojnik OTV

 

 

 

Mag. Jože Škerl,

predstojnik katedre za varstvo pri delu