• Nagrade in priznanja
  • Najboljša diploma
  • 2005

DOMEN VRTNIK

dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo za leto 2005

 

Fundacija Avgusta Kuharja v letu 2005 na predlog pedagoškega zbora Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani podeljuje nagrado Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo v šolskem letu 2004/2005 diplomiranemu varnostnemu inženirju Domnu Vrtniku za diplomo z naslovom KOMUNICIRANJE Z ZAPOSLENIMI - MESEČNA VARNOSTNA KAMPANJA.

 

 

UTEMELJITEV

 

Varnosti in zdravja pri delu se v delovnem okolju ne da ustvariti, če v ta proces niso vključeni zaposleni. Za njihovo vključitev je potrebno veliko naporov vodstva podjetja ter službe varstva pri delu, če naj delavce motivirata, da poleg dela skrbijo tudi za svoje zdravje. Namen je dosežen, ko ti priporočila začnejo upoštevati tako na delovnem mestu kot tudi doma. Če se to posreči, je delodajalec zmanjšal stroške, delavci pa so bolj zdravi in po upokojitvi, ne bolehajo zaradi poklicne bolezni.

 

Domen Vrtnik je v svojem diplomskem delu upošteval priporočila, uporabil pa je tudi veliko mero iznajdljivosti in ustvarjalnosti, kako delavcem predstaviti vsebine varnosti in zdravja pri delu, ki jih je mesečno pripravljal za varnostno kampanjo. Z uporabo zgibank, televizijskih spotov, plakatov in oglasnih desk je na prijeten in zanimiv način tako animiral delavce za varno delo, da so tudi sami začeli dajati pobude. Enostavnost in učinkovitost sta značilnosti dela Domna Vrtnika. To sta odliki, ki ju ima le malo ljudi, in pri omenjenem diplomskem delu sta prišli do polnega izraza.

 

 

 

Dr. Mitja Kožuh,

Oddelek za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani